Prognózy počasíSezónní výhledy

Červenec 2024 co do počasí v normě

Hodnocení článku

Červenec 2024 bude co do počasí v normě. To slibují předpovědní klimatické numerické modely i statistická předpověď ČHMÚ. Je třeba však zdůraznit, že výkyvy či chcete-li změny počasí budou poměrně značné. Pokračovat bude totiž ještě intenzivněji střídání teplých až velmi teplých a sušších období s těmi chladnějšími a vlhčími. S tím, že výraznější střídání bude možné zaznamenat u teploty. To vidíme už nyní, kdy přecházíme z významněji horkého počasí do chladného s teplotou i pod dlouhodobým normálem. Střednědobý výhled počasí ukazuje od konce týdne rychlý návrat teplého až postupně horkého počasí. Tím je myšleno opětovní dosahování tropických 30°C v denních maximech a s tím spojené i velmi teplé noci. Podobně jako bylo v minulých dnech, kdy významně horkou noc bylo možné zaznamenat v centru a na východě Čech v noci na neděli. Minima teploty neklesla mnohde pod 23°C.

Červenec bude co do počasí v normě, ale s většími výkyvy hlavně teploty

Průměr celku jako měsíce bude odpovídat normálu. Během měsíce se však dočkáme častých zejména teplotních změn. Srážky půjdou více méně ruku v ruce s teplotou v typických synoptických situacích. Teplá období za vlivu vyššího tlaku vzduchu s přílivem suššího vzduchu z východních až jižních směrů přinesou nadprůměrnou teplotu a spíše podprůměrné srážky. Naopak poté prosazení se západních cirkulací s přílivem chladnějšího vzduchu a také vlhkosti bude znamenat průměrné až podprůměrné počasí co do teploty a naopak srážkově bohatší. Větší změny zaznamenáme u teploty, kdy se budou poměrně pravidelně a významně střídat uvedené epizody až horkého počasí s těmi chladnějšími. Takový trend by měl přetrvat po celý měsíc. Chladnější začátek měsíce by mělo střídat horko směrem k jeho polovině. Po polovině by se mělo objevit chladnější počasí, avšak ne tak významně. Ke konci měsíce by mělo dojít k vzestupu teploty, opět pravděpodobně ne tak významnému jako v předchozím očekávaném teplejším období.

Červenec 2024 co do počasí v normě. Odchylky srážek od normálu na červenec 2024 a míra nejistoty předpovědi.

Obr. 1 Míra nejistoty předpovědi srážkových odchylek od normálu na červenec 2024 podle modelu CFS, zdroj: cpc.ncep.noaa.gov

Jistota předpovědi odchylek srážek je velmi nízká, což je spojeno s lokální konvekční činností. Místně se čeká typicky větší proměnlivost srážek. Významné srážky budou provázet větší změny teploty v podobě ochlazení po horkých epizodách.

Napsat komentář