PočasíPrognózy počasíSezónní výhledy

Duben 2019 bude teplejší a sušší

Hodnocení článku

V dubnu začíná vegetační či jinými slovy konvekční období. V posledních letech se v tomto měsíci setkáváme s rychlým nástupem vyšších teplot a s úbytkem srážek. Pokud se objevují srážky, jsou vzhledem k teplotám konvekční a tedy lokální s vyššími intenzitami. Toto vede k rozvoji sucha, které je v posledních letech v tomto období velmi časté a bývá často nejvýznamnější. Více například v článku Trvání vegetačního období v minulosti a jeho očekávaná změna. Ani prognózy na letošní duben nejsou vzhledem k suchu příznivé a slibují spíše vyšší teploty a nižší srážky. Duben 2019 bude teplejší a sušší.

Tato kombinace vede k rozvoji sucha, které bylo v nejnižších polohách započato ve svrchní půdní vrstvě již v březnu. Průtoky nížinných toků také nejsou vzhledem k období nijak významné, spíše naopak. Vydán byl opět měsíční výhled na další třicetidenní období, k dispozici je na stránce Výhled na měsíc. Upřesňovat ho budou během měsíce pravidelné předpovědi den po dni na stránce Výhled na týden.

Během dubna budou teploty rychle stoupat, duben 2019 bude celkově teplejší

Počasí na 16. týden 2023. Duha při jarní přeháňce. Duben 2019 bude teplejší a sušší.

Duben 2019 bude teplejší a sušší, typické proměnlivé počasí v tomto období přeje vzniku duh.

Vzestup teplot průměrných denních i těch minimálních nočních a maximálních denních je v dubnu typický. Nyní lze očekávat ale dosti rychlý vzestup teplot, kdy se tyto budou pohybovat na hranici běžných a mírně nadprůměrných hodnot. Významněji se oteplí kolem poloviny dubna a po polovině, kdy budou krátce dosahovány letní hodnoty, teploty lze čekat i na 25°C. Teploty nebudou stabilně vysoké, bude docházet k výskytu teplých obdobích, i významně, která budou střídána obdobími chladnějšími. Nijak dramaticky by se ochladit nemělo. Mráz v nočních a ranních hodinách hrozí jen v první polovině dubna a slabý, v nížinách budou časté kladné teploty.

Podle numerických modelů je jistota předpovědi odchylek teplot i srážek na duben stále velmi malá. Je tedy nutné připustit možnost změny atmosférických podmínek a tím poté i změny předpovědi základních prvků na měsíc duben. Většinou je v tuto dobu na následující měsíc už vyšší jistota předpovědi, v případě současné prognózy na duben tomu tak ale není. Obecně lze nyní říci, že bude duben celkově a tedy častěji teplejší a sušší. Nelze ovšem říci kdy se více uplatní suché a teplé počasí a jak moc bude nakonec teplý či zejména suchý. Oproti minulým týdnům, které byly v ČR už hodně suché a častěji teplé, by mělo srážek přibývat. Nyní bude ovšem těžké předpovědět kde kolik srážek přesně spadne i na týden dopředu, protože začnou převládat lokální srážky. Ty nejsou nijak hydrologicky významné, ale ve větší míře s určitou pravidelností v delším čase mohou hydrologickou situaci krátce zlepšit.

Rozvoj sucha: Duben 2019 bude teplejší a sušší

Zatím lze říci, že se bude sucho během dubna postupně rozvíjet a to v nižších polohách a nížinách. Občas bude mírněno vlhčím obdobím. Od středních poloh zatím sucho ale nehrozí, tam je nasycení půdy dostatečné. Od vyšších poloh nebude hrozit v delší době vůbec, tam stále roztává i větší množství sněhu a sytí půdu, dotuje vodní toky. Při srážkách, které budou postupně během měsíce i na horách výhradně kapalné, bude docházet k ještě většímu zvyšování odtoku a průtoků vodních toků. Tyto vyšší průtoky budou plnit vodní nádrže, které tuto vodu využijí poté při suchém počasí během zbytku jara a také v létě.