Budeme letos opět řešit sucho?

Možná z médií slyšíte, že letošní rok bude opět suchý či že letošní léto bude opět parné a suché. Sucho by mělo být v teplé části roku v budoucnu častý problém, proto je nutné s ním spíše počítat. Zvyšující se teploty a ubývající srážky s příchodem vegetačního období budou problémem. Srážek by mělo být málo a teploty by se měly rychle zvyšovat právě na začátku jara, kdy by mohlo být sucho i významnější než v létě. Vždy bude ale záležet na průběhu předchozí zimy, předchozího roku a poté na průběhu počasí v teplé části aktuálního roku. Totéž platí pro letošní rok. A hodnotit nelze celou republiku, ale spíše jednotlivé oblasti podle nadmořské výšky. Sucho tak letos pravděpodobně budeme někde řešit, někde ne. Někde ho budeme řešit více, někde méně.

Aby nebylo letos v létě sucho, muselo by často pršet a to trvaleji, plošně a mírně

A nejen to, nesměla by se vyskytovat dlouhá období s vysokými teplotami a to platí už nyní pro jarní období. Loňský rok byl významně suchým, šlo o poslední velmi suchou epizodu na našem území. Sněhové zásoby se utvořily v zimě od vyšších poloh dostatečné, ani ty však všude deficit vody nevyrovnaly. Jinde byly sněhové zásoby ovšem nedostatečné s minimem v nížinách, kde se rozvíjí sucho jako první a to ve svrchní vrstvě půdy už nyní. Průtoky nížinných vodních toků také odpovídají pozdější roční době. Proto bude nyní záležet na průběhu počasí během jara v létě.

Pokud budou převládat dlouhá suchá období s vysokými teplotami, častým slunečním svitem, která budou přerušena pouze lokální přeháňkovou či bouřkovou činností a jen výjimečně plošnějšími srážkami v podobě deště, sucho řešit budeme a to hodně. jinými slovy se sucho rozvine a bude se stále prohlubovat, podobně jako v loňském roce. Tehdy sucho rozšířily a zvýraznily následující faktory. Šlo o délku suchého a teplého období. Významně vyšší teploty převládaly od konce první dekády dubna, srážky měly lokální a konvekční charakter. Sucho bylo poprvé “podtrženo” v létě, kdy s vyskytly vysoké teploty a další dlouhá suchá období (zejména v červenci) i s minimem konvekčních srážek. Podruhé bylo sucho jaksi “podtrženo” a tím tedy zvýrazněno ještě v podzimním období, kdy panovaly dlouho vysoké teploty a bylo málo srážek. Delší suché epizody se vyskytly i v říjnu a listopadu. Sucho pomalu končilo od konce listopadu.

Letos se setkáváme častěji s vysokými teplotami bohužel i dříve než loni a to prakticky od konce února. Současně bylo počasí hodně suché, takže v oblastech bez sněhové pokrývky se sucho rozvíjelo od této doby. V nižších polohách roztál jediný významnější sníh kolem konce první dekády února, zbytek února byl suchý, postupně teplý. V březnu se objevily kromě dvou až třech dnů s plošnými významnějšími srážkami dlouhá období bez srážek a s častým slunečním svitem i vyššími teplotami, které už i přesahovaly 20°C. Takovéto počasí po poslední pauze kolem 10. března panuje doposud. Únor byl v ČR teplotně nadnormální s odchylkou teploty vzduchu +2.6°C vůči normálu let 1981 až 2010. Spadlo 82% srážkového normálu (v lednu to bylo 145%) a hlavní podíl na něm má vydatné sněžení z 3. února (ČHMÚ 2019). Pokud nebude počasí srážkově dlouhodobě alespoň odpovídat normálu, musíme počítat spíše s negativním dopadem tohoto počasí na sucho v ČR, nepočítaje vyšší a horské polohy. Tyto nejsou suchem ohroženy. Naopak nižší a nejnižší značně.

Sucho naopak bude, když:

  • Budou podprůměrné srážky
  • Tyto srážky budou převážně lokální a konvekční, tedy v podobě prudkých krátkodobých přeháněk, mnohdy i ve formě přívalových lijáků
  • Se srážky soustředí do krátkého období a budou oddělovat dlouhá období zcela bez výskytu srážek
  • Budou často nadprůměrné teploty s dlouhými vlnami veder (teploty nad 30°C) s počátkem již na konci jara a výskytem v létě (tzv. doprovodný faktor umocňující sucho)
  • Bude často foukat čerstvý či případně i silný vítr (tzv. doprovodný faktor umocňující sucho)
  • Nebude území nasyceno na počátku vegetačního období, zejména vodou z postupně tajícího sněhu (to je letos pouze ve vyšších a horských polohách, tzv. počáteční faktor určující vodní bilanci v teplé části roku)

Sucho vznikne krátce nebo lokálně prakticky během každého letního období, avšak nemusí být nijak hluboké a nemusí se tedy jednat o sucho zasahující velké území. Nicméně v případě tohoto extrému tomu tak většinou je. Po loňském suchém roce lze za splnění výše uvedených podmínek čekat opět významnější a rozsáhlejší sucho. Jeho přesná intenzita bude záviset na průběhu počasí v celé teplé části roku. Prognózy na první období teplé části letošního roku nejsou z tohoto pohledu příliš optimistické, je ovšem předčasné dělat nyní nějaké závěry a hlásat katastrofické předpovědi, neboť se může situace během jara i významně změnit. Další informace budeme publikovat následně v pravidelných článcích o stavu hydrologické situace a jejím předpokládaném vývoji. základní informace jsou prezentovány také na stránce Hydrologická situace, která nyní projde mírným rozšířením o další informace o suchu v ČR. Články publikované o stavu hydrologické situace budou poté součástí tohoto menu (odkaz výše).

Poslední články

Meteo Aktuality

Od malička mě fascinuje voda, hydrologie, která je všude okolo a tedy i v atmosféře, kde za spolupůsobení dalších dějů přináší fascinující procesy a jevy. Mnohdy jde o extrémní a o to zajímavější jevy. Ne méně se zabývám klimatologií, která hodnotí dlouhodobý stav počasí - klima. Vazby a vzájemné ovlivňování těchto oborů studuji dnes a denně a rád přináším seriózní informace z oblasti těchto věd. Proto jsem v roce 2011 na internetu založil projekt Meteo Aktuality a nyní jsem majitel a hlavní správce tohoto webu. Ať se vám zde líbí a najdete tu to, co potřebujete a třeba klidně i něco navíc.