Počasí

Budeme letos opět řešit sucho?

Hodnocení článku

Možná z médií slyšíte, že letošní rok bude opět suchý či že letošní léto bude opět parné a suché. Sucho by mělo být v teplé části roku v budoucnu častý problém, proto je nutné s ním spíše počítat. Zvyšující se teploty a ubývající srážky s příchodem vegetačního období budou problémem. Srážek by mělo být málo a teploty by se měly rychle zvyšovat právě na začátku jara, kdy by mohlo být sucho i významnější než v létě. Vždy bude ale záležet na průběhu předchozí zimy, předchozího roku a poté na průběhu počasí v teplé části aktuálního roku. Totéž platí pro letošní rok. A hodnotit nelze celou republiku, ale spíše jednotlivé oblasti podle nadmořské výšky. Sucho tak letos pravděpodobně budeme někde řešit, někde ne. Někde ho budeme řešit více, někde méně. Budeme letos opět řešit sucho?

Aby nebylo letos v létě sucho, muselo by často pršet a to trvaleji, plošně a mírně

A nejen to, nesměla by se vyskytovat dlouhá období s vysokými teplotami a to platí už nyní pro jarní období. Loňský rok byl významně suchým, šlo o poslední velmi suchou epizodu na našem území. Sněhové zásoby se utvořily v zimě od vyšších poloh dostatečné, ani ty však všude deficit vody nevyrovnaly. Jinde byly sněhové zásoby ovšem nedostatečné s minimem v nížinách. Kde se rozvíjí sucho jako první a to ve svrchní vrstvě půdy už nyní. Průtoky nížinných vodních toků také odpovídají pozdější roční době. Proto bude nyní záležet na průběhu počasí během jara v létě.

Pokud budou převládat dlouhá suchá období s vysokými teplotami, častým slunečním svitem, která budou přerušena pouze lokální přeháňkovou či bouřkovou činností a jen výjimečně plošnějšími srážkami v podobě deště, sucho řešit budeme a to hodně. jinými slovy se sucho rozvine a bude se stále prohlubovat, podobně jako v loňském roce. Tehdy sucho rozšířily a zvýraznily následující faktory. Šlo o délku suchého a teplého období. Významně vyšší teploty převládaly od konce první dekády dubna, srážky měly lokální a konvekční charakter. Sucho bylo poprvé “podtrženo” v létě, kdy s vyskytly vysoké teploty a další dlouhá suchá období (zejména v červenci) i s minimem konvekčních srážek. Podruhé bylo sucho jaksi “podtrženo” a tím tedy zvýrazněno ještě v podzimním období. Kdy panovaly dlouho vysoké teploty a bylo málo srážek. Delší suché epizody se vyskytly i v říjnu a listopadu. Sucho pomalu končilo od konce listopadu.

Kdy bude sucho a proč?

Letos se setkáváme častěji s vysokými teplotami bohužel i dříve než loni a to prakticky od konce února. Současně bylo počasí hodně suché, takže v oblastech bez sněhové pokrývky se sucho rozvíjelo od této doby. V nižších polohách roztál jediný významnější sníh kolem konce první dekády února. Zbytek února byl suchý, postupně teplý. V březnu se objevily kromě dvou až třech dnů s plošnými významnějšími srážkami dlouhá období bez srážek. A také s častým slunečním svitem i vyššími teplotami, které už i přesahovaly 20°C.

Takovéto počasí po poslední pauze kolem 10. března panuje doposud. Únor byl v ČR teplotně nadnormální s odchylkou teploty vzduchu +2.6°C vůči normálu let 1981 až 2010. Spadlo 82% srážkového normálu (v lednu to bylo 145%) a hlavní podíl na něm má vydatné sněžení z 3. února (ČHMÚ 2019). Pokud nebude počasí srážkově dlouhodobě alespoň odpovídat normálu, musíme počítat spíše s negativním dopadem. A to takového počasí na sucho v ČR, nepočítaje vyšší a horské polohy. Tyto nejsou suchem ohroženy. Naopak nižší a nejnižší značně.

Sucho naopak bude, když:

  • Budou podprůměrné srážky
  • Tyto srážky budou převážně lokální a konvekční, tedy v podobě prudkých krátkodobých přeháněk, mnohdy i ve formě přívalových lijáků
  • Se srážky soustředí do krátkého období a budou oddělovat dlouhá období zcela bez výskytu srážek
  • Budou často nadprůměrné teploty s dlouhými vlnami veder (teploty nad 30°C) s počátkem již na konci jara a výskytem v létě (tzv. doprovodný faktor umocňující sucho)
  • Bude často foukat čerstvý či případně i silný vítr (tzv. doprovodný faktor umocňující sucho)
  • Nebude území nasyceno na počátku vegetačního období, zejména vodou z postupně tajícího sněhu (to je letos pouze ve vyšších a horských polohách, tzv. počáteční faktor určující vodní bilanci v teplé části roku)

Sucho téměř v každém létě

Sucho vznikne krátce nebo lokálně prakticky během každého letního období, avšak nemusí být nijak hluboké a nemusí se tedy jednat o sucho zasahující velké území. Nicméně v případě tohoto extrému tomu tak většinou je. Po loňském suchém roce lze za splnění výše uvedených podmínek čekat opět významnější a rozsáhlejší sucho. Jeho přesná intenzita bude záviset na průběhu počasí v celé teplé části roku. Prognózy na první období teplé části letošního roku nejsou z tohoto pohledu příliš optimistické, je ovšem předčasné dělat nyní nějaké závěry a hlásat katastrofické předpovědi, neboť se může situace během jara i významně změnit.

Další informace budeme publikovat následně v pravidelných článcích o stavu hydrologické situace a jejím předpokládaném vývoji. Základní informace jsou prezentovány také na stránce Hydrologická situace, která nyní projde mírným rozšířením o další informace o suchu v ČR. Články publikované o stavu hydrologické situace budou poté součástí tohoto menu (odkaz výše).

Informace o suchu najdete komplexně na webu intersucho.cz.