Níže Niklas (2015)

Hodnocení stránky

Detailnější informace o významné události níže Niklas s vlivem na počasí u nás a obecně v zemích střední Evropy. Datace vlivu cyklony, popis synoptické situace, průběh počasí a zejména naměřené údaje o v nárazech větru nebo spadlých srážkách, zajímavosti a další význačné projevy počasí. Srovnání s jinými cyklonami s vlivem na počasí v ČR od roku 2007. Komplexní shrnutí významnějších cyklon od roku 2007 do současnosti se stručným popisem a s žebříčkem od nejvýznamnějších z pohledu intenzity nárazů větru v ČR najdete na stránce Významné cyklony.

Témata stránky: Níže Andrea, období výskytu, synoptická situace, průběh počasí, naměřené extrémní hodnoty.


INFORMACE O TLAKOVÉ NÍŽI NIKLAS

Po přestávce od významných tlakových níží s vlivem na naše území v roce 2014 započala pomalu další vlna, resp. série významných cyklon. Tlaková níže roku 2015 byla oproti minulým třem případům (Xaver, Andrea a Joachim v letech 2013 až 2011, viz patřičné stránky tohoto menu) významnější co do síly větru na našem území. Jaké byly další důsledky průběhu počasí při této situaci nejen u nás se dozvíte na této stránce věnované této situaci.

<strong>Období výskytu</strong><strong>Průběh počasí</strong><strong>Důsledky situace</strong><strong>Synoptická situace</strong><strong>Shrnutí</strong>

Období výskytu a popis

Počasí u nás ovlivnila na konci března, konkrétně nejvýznamněji 31. března. Jednalo se o jarní situaci významné tlakové níže, která dostala ze západní či severozápadní Evropy takto na východ. Významné cyklony pronikají k více k východu nejčastěji v zimě či případně na podzim. Od případu tlakové níže “Emma” v roce 2008 to byl nejvýznamnější případ vlivu tlakové níže na počasí v centrální Evropě.

Průběh počasí

Hlavním nebezpečným projevem při přechodu níže byl extrémní vítr, který zasáhl vedle našeho území zejména Německo, Rakousko, Polsko a Švýcarsko a dále západní Evropu. Rychlost větru dosáhla v nárazech v Evropě až 192km/h. Vedle silného větru byly spojeny se systémem front této tlakové níže vydatné srážky, které společně s táním sněhové pokrývky rozvodnily vodní toky zejména na jihozápadě a severovýchodě našeho území a to ojediněle i na nejvyšší povodňové stupně. V souvislosti s ochlazením za studenou frontou systému se srážky měnily ve sněžení a zejména v Čechách se vyskytlo i vydatné sněžení.

Nejvyšší náraz větru 45m/s, tj. 162km/h (Sněžka), dále 41m/s (Javorový vrch), 37m/s (Přimda a Milešovka), v ne horských oblastech 35m/s (Tušimice), 32m/s (Kocelovice) či 31m/s (Kuchařovice). Silný vítr již spojujeme s přechodem předchozí cyklony 30. března (“Mike”) a následně panovalo extrémní počasí přílivu další níže na počátku dubna (“Oskar”), která přinesla vydatné sněžení společně s ochlazením.

Bouřková činnost byla zaznamenána zejména v oblasti studené fronty tlakové níže “Niklas” během 31. března, kdy bylo zaznamenáno 67 bouřkových jevů na 51 stanicích. V některých bouřkách padaly též kroupy, zejména ve dnech 30. a 31. března (ČHMÚ 2015).

Srážkově bohaté byly už ale i dny před vlivem tlakové níže. Nejvíce srážek spadlo do 27. března na Ovčárně 39mm. V posledních březnových dnech postupně napadl sníh vedle horských poloh na západě a severozápadě Čech a na Šumavě a též v nížinách, například v Ústí nad Labem 6cm sněhu. Další sníh napadl v prvních dubnových dnech při vlivu systému spojeného s další tlakovou níží. Předpověď výšky nového sněhu v ČR za den do 3. dubna je na obrázku 4.

Důsledky níže Niklas

Vedra a sucho, kůrovec a orkány - aneb co ničí naše lesy. Níže Niklas.

Extrémní počasí spojené s tlakovou níží “Niklas” či ostatními, které ovlivnily Evropu a střední Evropu před touto a poté si vyžádalo mnoho komplikací. Nejčastěji se jednalo o popadané větve, vyvrácené či polámané stromy, což komplikovala dopravu, hlavně na železnici, dále energetiku, kde docházelo k četným výpadkům dodávek elektřiny. Zimní projevy počasí v podobě vydatného sněžení a v kombinaci se silným větrem v podobě tvorby sněhových jazyků a závějí zejména od vyšších poloh komplikovaly pro změnu dopravu silniční. Vlivem zimního počasí v níže položených oblastech vznikalo po teplotách přes den nad nulou a v noci při výskytu mrazu náledí či také zmrazky.

Extrémní počasí bohužel také zabíjelo, zejména v Německu, kde bylo také mnoho lidí zraněno. Vítr ničil také automobily, zejména vlivem popadání větví či stromů. I lodní a letecká doprava byly silným větrem značně ovlivněny a to hlavně v Německu. Značné výpadky elektřiny a stržené střechy domů zaznamenány v Polsku, především na severu země. Poničeno tam bylo asi 400 budov. Další komplikace přineslo sněžení v prvních dubnových dnech, které už ovšem nesouvisel s touto cyklonou.

Synoptický vývoj

Cyklona postoupila opět ze severního Atlantiku směrem k britským ostrovům, u kterých vidíme spojení s okludovaným frontálním systémem přímo nad Británií na synoptické mapě obrázku 1. Následně tlaková níže zamířila typickou drahou přes Severní moře a jižní okraj Skandinávie. Přičemž ovlivnila značně i počasí u nás, dále k severovýchodu až směrem nad Rusko.

Shrnutí tlakové níže Niklas

 • Přechod kolem 30. a 31. března
 • Vliv na mnohé státy Evropy, zejména naše území, Německo, Polsko, Švýcarsko a Rakousko plus severozápad Evropy
 • Nejvyšší náraz v ČR 45m/s
 • Výskyt významnějších srážek v podobě deště s maximálním denním úhrnem 39mm, které zapříčinily urychlení tání sněhu
 • Vlivem srážek a tání sněhu nastala lokální povodňová situace a to na jihozápadě a severovýchodě země, nejhorší situace byla na Otavě
 • Mezi tradiční důsledky patřilo ohledně silného větru lámání stromů, strhávání střech a následné problémy v dopravě a energetice včetně nárazů vlaků do stromů a též zranění lidí
 • V energetice vyhlášení kalamitního stavu
 • Na horní Labi a na Otavě vyhlášení 3.SPA
 • Další šumavské řeky plus horní Jizera a Labe dále na toku pod profilem Vestřev vystoupily na 2.SPA
 • V lesích bylo poničeno 150 000m3 dřeva
 • Extremita situace podle nárazu větru a dalších jevů: 3

Stupeň extremity ukazuje extrémní projevy počasí a to zejména větru v nárazech a s nimi spojené důsledky a jejich závažnost. Hodnoceno je stupnicí 1 až 5, kdy nejnižší číslo znamená nejmenší extremitu a nejvyšší naopak. Stupnici barevně rozlišujeme takto: Stupně extremity → 12345. Vyjádřeno slovní dikcí: Nízký → střední → vysoký → velmi vysoký → extrémní.

Použité zdroje

ČESKÁ TELEVIZE. Orkán Niklas udeřil ve Střední Evropě – mrtvých je už deset. Online, 2015, dostupné na https://ct24.ceskatelevize.cz/svet/1516858-orkan-niklas-uderil-ve-stredni-evrope-mrtvych-je-uz-deset.

ČESKÁ TELEVIZE. Po silném větru se v noci přidá sněžení, varují meteorologové. Online, 2015, dostupné na https://ct24.ceskatelevize.cz/regiony/1516696-po-silnem-vetru-se-v-noci-prida-snezeni-varuji-meteorologove.

ČESKÝ HYDROMETEOROLOGICKÝ ÚSTAV (ČHMÚ). Zpravodajský server Infomet. Online, 2015, dostupné na http://www.infomet.cz.

JŮZA, P. Duben začal aprílovým počasím. Praha: ČHMÚ – Zpravodajský server Infomet, 2015. Dostupné na http://www.infomet.cz/index.php?id=read&idd=1428678746.

ČESKÁ TELEVIZE. Rozvodněné řeky na horách se uklidnily. V úterý se znovu zvednou. Online, 2015, dostupné na https://ct24.ceskatelevize.cz/regiony/1516004-rozvodnene-reky-na-horach-se-uklidnily-v-utery-se-znovu-zvednou.

Napsat komentář