Níže Xavier (2009)

Hodnocení stránky

Detailnější informace o významné události níže Xavier s vlivem na počasí u nás a obecně v zemích střední Evropy. Datace vlivu cyklony, popis synoptické situace, průběh počasí a zejména naměřené údaje o v nárazech větru nebo spadlých srážkách, zajímavosti a další význačné projevy počasí. Srovnání s jinými cyklonami s vlivem na počasí v ČR od roku 2007. Komplexní shrnutí významnějších cyklon od roku 2007 do současnosti se stručným popisem a s žebříčkem od nejvýznamnějších z pohledu intenzity nárazů větru v ČR najdete na stránce Významné cyklony.

Témata stránky: Níže Xavier, období výskytu, synoptická situace, průběh počasí, naměřené extrémní hodnoty.


INFORMACE O TLAKOVÉ NÍŽI XAVIER

Tato cyklona ovlivnila střední Evropu v polovině října uvedeného roku a přinesla značné ochlazení a srážky. Tyto srážky byly i v nížinách sněhové a místy vydatné, proto tvořily i na dosti teplém povrchu sněhovou pokrývku. Informace o synoptické situaci i průběhu počasí a nejčastějších důsledcích situace jsou uvedeny dále na této stránce věnované události této významné cyklony.

Nutno ovšem rozlišovat od tlakové níže shodného pojmenování, která ovlivnila počasí ve střední Evropě na počátku října roku 2017, která přinesla hlavně silný vítr. Předmětem tohoto rozboru bude tlaková níže z roku 2009, která přinesla v polovině října zejména sněžení.

Období výskytuPrůběh počasíShrnutí

Období výskytu a popis níže Xavier

Příčinou výskytu této význačné situace v počasí byl příliv studeného vzduchu od severu před polovinou října uvedeného roku. Tento studený vzduch k nám pronikal kolem tlakové níže zvané “Xavier”, která měla svůj střed nad Polskem, kam postoupila z Ukrajiny (obr. 1). Následně směřovala k západu až jihozápadu až k pomezí hranic Polska, Německa a našeho území.

Níže Xavier. Tlakové pole nad Evropou 15.10.2009.

Obr. 1 Níže Xavier. Tlakové pole a tlaková níže Xavier se středem nad východním Polskem k 15.10.2009 20:00 SELČ, zdroj: wetterzentrale.de

Naše území ovlivňoval kolem poloviny měsíce frontální systém spojený s touto tlakovou níží, která se postupně vyplnila a nad střední Evropu se nasunula oblast vyššího tlaku vzduchu od západu.

Teplota vzduchu v hladině 850hPa 13.10.2009.

Obr. 2 Rozložení teploty vzduchu nad Evropou a intenzivní příliv studeného vzduchu od severu do střední Evropy k 13.10.2009 20:00 SELČ, zdroj: wetterzentrale.de

I po polovině října se nad střední Evropou udržoval v oblasti nízkého tlaku vzduchu studený vzduch. V dalších dnech poté příliv studeného vzduchu slábnul.

Průběh počasí

Trvalé a vydatnější sněžení započalo během 14. října na severovýchodě a východě území, pokračovalo i v noci na 15. října. (obr. 3 a 4). Teplota vzduchu se udržovala v oblasti slabě pod bodem mrazu, při vydatném sněžení se sníh udržoval na zemském povrchu a tvořila se sněhová pokrývka.

Níže Xavier. Srážky za 6 hodin nad Evropou 15.10.2009 do 2h.

Obr. 3 Akumulace srážek za 6 hodin v Evropě k 15.10.2009 2:00 SELČ, zdroj: wetterzentrale.de

Srážky za 6 hodin nad Evropou 16.10.2009 8h.

Obr. 4 Akumulace srážek za 6 hodin v Evropě k 15.10.2009 9:00 SELČ, zdroj: wetterzentrale.de

Srážková činnost se postupně rozšiřovala k jihozápadu, což je už patrné na obrázku 4. Srážky byly stále vydatné zejména na S/SV/V území, nejvíce srážek v podobě sněhu spadlo právě na severní Moravě. Další rozšíření srážek směrem k jihozápadu tak, jak tlaková níže postupovala k hranici Polska, našeho území a Německa (viz popis výše), je patrné na obrázku 5.

Srážky nad Evropou 15.10.2009 14h.

Obr. 5 Akumulace srážek za 6 hodin v Evropě k 15.10.2009 14:00 SELČ, zdroj: wetterzentrale.de

Večer dne 15. října a v noci na 16. října se vyskytly významnější srážky především v Čechách. V nižších polohách se zde ale vlivem vyšších teplot sníh na površích neudržel a sněhová pokrývka se netvořila. Další rozšíření srážek zpět k východu se odehrálo během 16. října a srážky se vyskytovaly na celém území. Až během 17. října začaly slábnout tak, jak je uvedeno v odstavci o vývoji synoptické situace a jak se tlaková níže vyplnila a od západu ovlivnil počasí u nás vysoký tlak vzduchu.

Zásadní hodnoty

Nejvyšší sněhová pokrývka činila 16. října 100cm (Lysá hora), dále 64cm (Šerák), 51cm (Pec pod Sněžkou) a 11cm (Churáňov). Za 12 hodin dne 15.10.2009 připadlo 42cm (Lysá hora), 23cm (Šerák a Pec pod Sněžkou), 10cm (Ústí nad Orlicí). Mimo horské polohy napadlo například 10cm (Liberec), 8cm (Přibyslav) a až 7cm (Pardubický a Hrálovéhradecký kraj).

Nejvyšší náraz větru 44m/s (Luční bouda), dále foukalo na hřebenech hor v nárazech často rychlostí přes 30m/s. Už 15. října byl pokořen rekord výšky sněhové pokrývka na Luční Boudě, který činil 82cm, oproti pro 15. říjen původním 58cm změřeným v roce 1914. Studené počasí bylo v tuto dobu ve větší části Evropy.

Důsledky vlivu níže Xavier

Brzké podzimní sněžení znamenalo velké problémy v dopravě vlivem sněhu na vozovkách i v kolejištích, ale také vlivem popadaným větvím a stromům na silnicích i v kolejištích. Stále ještě olistěné stromy nevydržely tíhu sněhu, který byl navíc většinou mokrý a tedy těžší. V přírodě se ovšem objevila kombinace zasněžené krajiny a zasněžených stromů s barevným listím. Situace byla dosti výjimečná, nikoli tím, že se objevilo sněžení a první sníh i mimo horské polohy takto brzo, ale tím, kolik ho v tuto dobu napadlo.

Shrnutí tlakové níže Xavier

  • Vliv kolem poloviny října (přibližně od 13. do 17. října)
  • Výskyt citelného ochlazení při přílivu studeného vzduchu ze severní Evropy kolem tlakové níže zvané “Xavier”, která byla příčinou výskytu významných srážek, které byly i v nížinách sněhové a na S/SV/V i vydatnější s tvorbou sněhové pokrývky včetně nížin
  • Na Lysé hoře leželo 16. října 100cm sněhu
  • Na Luční Boudě šlo o nejvyšší sněhovou pokrývku pro 15. říjen od roku 1914
  • Nejvyšší náraz větru 44m/s (Luční bouda)
  • Důsledky byly značné zejména v dopravě a lesnictví či energetice
  • Velké množství sněhu v brzkou dobu mělo vliv na padající stromy pod tíhou sněhu
  • Extremita situace podle nárazu větru a dalších jevů: 3

Stupeň extremity ukazuje extrémní projevy počasí a to zejména větru v nárazech a s nimi spojené důsledky a jejich závažnost. Hodnoceno je stupnicí 1 až 5, kdy nejnižší číslo znamená nejmenší extremitu a nejvyšší naopak. Stupnici barevně rozlišujeme takto: Stupně extremity → 12345. Vyjádřeno slovní dikcí: Nízký → střední → vysoký → velmi vysoký → extrémní.

Použité zdroje

HONSOVÁ, D. Napadl první metr sněhu. Vysoko v horách se už udrží. Aktuálně CZ. Domácí. Online. 2009, dostupné na https://zpravy.aktualne.cz/domaci/napadl-prvni-metr-snehu-vysoko-v-horach-se-uz-udrzi/r~i:article:650318/.

HONSOVÁ, D. Rekord: V říjnu nebylo tolik sněhu posledních 30 let. Aktuálně CZ. Domácí. Online, dostupné na https://zpravy.aktualne.cz/domaci/rekord-v-rijnu-nebylo-tolik-snehu-poslednich-30-let/r~i:article:650230/.

IDNES CZ. Sníh lámal v Česku rekordy, napadlo ho nejvíc za třicet let. Zprávy. Domácí. Online, 2009, dostupné na https://www.idnes.cz/zpravy/domaci/snih-lamal-v-cesku-rekordy-napadlo-ho-nejvic-za-tricet-let.A091015_181900_domaci_lpo.

IDNES CZ. Počasí se předběhlo o měsíc, sníh na horách vydrží až dva týdny. Zprávy. Domácí. Online, 2009, dostupné na https://www.idnes.cz/zpravy/domaci/pocasi-se-predbehlo-o-mesic-snih-na-horach-vydrzi-az-dva-tydny.A091015_210037_domaci_lpo.

Napsat komentář