Historie počasíZajímavosti

Povodeň 1890 před 133 lety

Hodnocení článku

Zářijová povodeň roku 1890 patří mezi největší, které se v posledních staletích vyskytly u nás. Povodeň 1890 se vyskytla přes 133 lety. Zasáhla zejména Čechy a bohužel mimo jiné i zabíjela. Povodeň se odehrála v období prvních dnů září uvedeného roku. Povodeň zasáhla v Čechách povodí Vltavy a to především, neboť zde vznikla. Poté ovlivnila pochopitelně jako další velké povodně na Vltavě také dolní Labe. Po rekonstrukci povodně došlo ke stanovení kulminačního průtoku Vltavy v Praze na 3 980m3/s-1. Průtok odpovídal pravděpodobnosti opakování jednou za 100 let. Kulminační průtok Labe v Děčíně činila 4 000m3/s-1. Důvodem tohoto malého rozdílu byl pozdější příchod povodňové vlny ze samotného Labe. V 19. století jsme zaznamenaly dvě další velké plošnější povodně a to v letech 1845 a 1862 se zásahem podobné oblasti. Po výskytu této povodně se odehrála velká povodeň ještě o sedm let později, ale na severu Čech. Tam přiměla místní ke stavbě četných přehrad pod pohořím Krkonoš a Jizerských hor.

Povodeň 1890 před 133 lety: Průběh a důsledky

Povodeň 1890 přes 133 lety. Na jihu obleva. Rozvodněný tok po tání sněhu.

Na jihu Čech došlo k rozvodnění horní Vltavy a Malše, až následně došlo k výskytu maxima povodně na Lužnici. Totéž můžeme říci o Sázavě, z níž přišla povodeň 1890 později než ze samotné Vltavy. To bylo v té době velmi důležité pro velikost povodně na Vltavě od soutoku se Sázavou a Berounkou jižně od Prahy. Na Vltavě se totiž tehdy nenacházela žádná přehrada, natož pak jako dnes kaskáda přehrad. Velikost povodně 1890 ovšem snížil fakt, že na Berounce byla povodňová vlna menší. V oblasti tohoto povodí spadlo méně srážek. Příčinou povodně byla epizoda vydatného deště, nicméně nikoli sama o sobě, jak bývá obvyklé. Vydatnému dešti předcházelo obecně vlhké letní období, takže nasycení území dosahovalo vyšších hodnot. Též se vyskytovaly zvýšené průtoky vodních toků (vyšší zaplněnost koryt). Vydatnost srážek na počátku září 1890 tak nemusela být vyloženě extrémní. Denní úhrny srážek nepřesáhly 100mm, přesto vlivem vysokého nasycení vyvolaly srážky značnou hydrologickou odezvu. Proto povodeň 1890 před 133 lety měla takovou intenzitu.

Nejvydatnější srážky spadly na jihu a jihozápadě Čech (Šumava). Nikoli však více severozápadně až západně směrem k Českému lesu (povodí Berounky). Důsledků povodně nastalo více. Jmenujme ty hlavní, smutnou bilanci ztráty desítek lidských životů. Též uveďme zatopení asi 4 000 domů a zřícení oblouků Karlova mostu v Praze. To považujeme za typické pro tuto povodeň.

TIP: Informace najdete též na naší stránce Povodeň 1890. Shrnutí všech velkých českých povodní pak najdete na stránce Největší povodně v ČR. Jak si stojí povodeň 1890 v žebříčku mezi dalšími?