Prognózy počasíZajímavosti

Nejisté vánoční počasí

Hodnocení článku

Jako obvykle nás čeká nejisté vánoční počasí. Nejistota předpovědi bývá v tuto dobu velmi vysoká a jinak tomu není ani letos. Střídání počasí v podobě teplejší, studenější epizody se odehrává v tuto dobu téměř každoročně. Jaký charakter počasí vyjde na období vánočních svátků je velkou otázkou. Proto nutno opět konstatovat, že předpovědět počasí na Vánoce 2022 nijak přesně zatím nelze. Jde o předpověď hodně sledovanou a požadovanou a to co nejdříve. Avšak bohužel v tomto případě nelze poskytnout přesné informace mnohdy ani týden dopředu, natož pak téměř dva týdne předem. Existují první odhady vývoje počasí na Vánoce, ale mají velký rozptyl variant a tedy velmi vysokou míru nejistoty. V textu dále se podíváme pro zajímavost na to, jak to vidí současné numerické modely. V článku Kateřina na ledě Vánoce na blátě čistě pro zajímavost prezentujeme odhady klimatických modelů s dlouhodobou předpovědí.

Prostřednictvím odkazu výše si můžete tuto předpověď či spíše tento hrubý odhad připomenout. Popravdě ale tato předpověď zcela “mimo” nebyla. Problémem je, že předpověď v současné době není jistá ani na několik dní dopředu. Nejistota se začíná zvyšovat již od 4. dne předpovědi. Obecně panuje shoda modelů a jejich běhů v tom, že po několika mrazivých dnech tohoto týdne dojde po polovině měsíce k oteplování. Mráz poleví a s největší pravděpodobností se kolem 20. prosince uplatní typická předvánoční obleva. Poté by měla teplota ale opět klesat a znovu se vrátit zimní ráz počasí. Zda ještě během Vánoc nebo až po svátcích to je velkým otazníkem, opět máme zatím nejisté vánoční počasí.

Nejisté vánoční počasí: Předvánoční obleva se asi uplatní

Modely slibují po 15. prosinci zmírnění současného mrazivého počasí a kolem 20. prosince další oteplení. Teplota vzduchu v 850hPa vystoupí nad bod mrazu. V tomto období by tedy došlo k tradiční předvánoční oblevě. Teplota vystoupí více nad bod mrazu, podobně jako tomu bylo v minulém týdnu. V období Vánoc by se měla vrátit k obvyklým hodnotám pro toto období. Jak to vidí ensembly numerických modelů? Ensemble na období 14 dnů poskytují modely GFS, GEM a ECMWF.

Nejisté vánoční počasí. Ensemble modelu GFS z 11.12.2022.

Obr. 1 Ensemble modelu GFS na dalších přibližně 14 dní, zdroj: wetterzentrale.de

Model GFS ukazuje avizované zmírnění mrazu po polovině týdne a další oteplení v jeho závěru. Následně velmi krátké ochlazení a poté hlavní předvánoční oblevu. Během svátků pak ochlazení na hodnoty běžné pro toto období. Můžeme vidět, že křivky v podobě jednotlivých variant vývoje jsou již přibližně od čtvrtého dne předpovědi znační rozkolísané, což vykazuje velkou nejistotu předpovědi.

Nejisté vánoční počasí. Ensemble modelu ECMWF z 11.12.2022.

Obr. 2 Ensemble modelu ECMWF na dalších 14 dní, zdroj: wetterzentrale.de

Nejistotu předpovědi od čtvrtého dne prognózy ukazuje i model ECMWF. Oproti GFS nepředpovídá tak rychlé oteplování v polovině týdne a předvánoční oblevu vidí až a počátek nového týdne. Shoduje se s předpovědí ochlazení přesně před začátek svátků, avšak ochlazení vidí o něco méně významné. Teplota by měla zůstane těsně nad normálem.

Ensemble modelu GEM z 11.12.2022.

Obr. 3 Ensemble modelu GEM na dalších přibližně 14 dní, zdroj: wetterzentrale.de

Model GEM ukazující méně variant také vykazuje od čtvrtého dne nejistotu vývoje teploty vzduchu. Oteplení slibuje ke konci týdne, ovšem zdaleka menší než model GFS. Předvánoční oteplení na počátku nového týdne prakticky neukazuje, oproti modelům GFS a ECMWF. Slibuje pouze zvýšení teploty v 850hPa na hodnoty kolem normálu či spíše slabě pod normálem.

Jaký bude nakonec vývoj? Určitě doporučujeme počkat až se předpovědi ustálí. Nyní to vypadá rámcově tak, že určitá předvánoční obleva nastane a poté by se mělo těsně před svátky nebo během nich ochladit na teplotu odpovídající normálu. Takový vývoj nastal v minulých letech již několikrát a je pravděpodobné, že bude mít počasí takový průběh i letos. Zatím tuto předpověď jako vánoční ale považovat nelze. Opět se uplatňuje nejisté vánoční počasí.