Hydrologická situacePočasí

Hydrologická situace 9.4.2020

Hodnocení článku

Hydrologická situace v ČR k datu 9.4.2020. Dosavadní vývoj a aktuální stav faktorů ovlivňujících hydrologický stav. Stručně očekávaný stav dle vývoje meteorologické situace v blízké budoucnosti. Naposledy byl vydán článek o hydrologické situaci v ČR dne 30.3.2020.

Dosavadní vývoj

V minulých dnech zcela chyběly v ČR srážky a tento stav stále trvá. Za týden do 5.4.2020 spadlo v ČR pouze 6% normálu srážkového úhrnu pro tento týden (v ČR průměrně jen 0.5mm). Po chladných epizodách došlo k mírnému vzestupu teploty vzduchu. Každý den je intenzivní sluneční svit a občas fouká rychlejší vítr. Tyto faktory přispěly k rozvoji sucha, zejména v nížinných oblastech a to významně. V některých vyšších polohách se začíná sucho též rozvíjet.

Aktuální stav: hydrologická situace 9.4.2020

Hydrologická situace 9.4.2020. Nasycení území, vláhová a vodní bilance. Vodní tok na jaře.

Hydrologická situace se zhoršila, podzemní vody a průtoky toků klesají

Srážkový deficit stále narůstá, období bez výskytu srážek se zcela jasnými dny pokračuje. Noční teplota je stále vlivem vyjasnění relativně nízká a to pod 5°C, ojediněle slabě mrzne. Odpolední teplota je již ale vyšší. Teplota přesahuje v posledních dnech 15°C, místy 20°C.

Ohledně půdního sucha, využitelná vodní kapacita v půdě se stále snožuje, v posledních dnech významně. Nižší je v nížinných oblastech jihu Moravy, okolí Prahy a severozápadních Čech. Nízká vodní kapacita je v jižních Čechách. Pohybuje se ve jmenovaných oblastech od 10 do 30%, místy 30 až 50% a ojediněle je nižší než 10%. To je v tomto období hodně nízká kapacita.

Nasycení území je vyšší na horách, jinde je převážně na úrovni normálu nebo slabé. Velmi slabé je pak zejména v nejníže položených oblastech a to kolem Prahy. Na jihu Moravy, ve Slezsku, na východě Čech kolem Labe a totéž lze říci o severozápadu Čech v oblasti nížiny Polabí a Poohří.

Hladiny podzemních vod v mělkých vrtech klesly. Na četných místech se setkáváme s významně nebo mimořádně nízkými hladinami. Nejhorší situace je v jižní části ČR a v pásu od severozápadu po východ až severovýchod Čech. Celkově jsou aktuálně hladiny podzemních vod v ČR snížené až významně snížené.

Vodnosti toků odpovídají aktuálnímu stavu hladin podzemních vod, aktuálnímu i dosavadními klimatickému vývoji. Též se stále snižují, jsou převážně podnormální nebo na stavu sucha. Dle koeficientů vodností jde o normální až podnormální průtoky, ojediněle významně podnormální. Ve vyšších polohách a obecně na horních částech toků pramenících v horách jsou ještě zvýšené a to slabě až mírně.

Stavů sucha v profilech na tocích mírně přibylo, jde spíše o menší vodní toky. Nejvíce jich aktuálně platí na jižní a střední Moravě. Celkově můžeme tedy říci, že se hydrologická situace mírně zhoršila.

Hydrologická situace 9.4.2020: Očekávaný vývoj

I nadále lze čekat teplejší a srážkově chudé počasí. Proto i v dalších dnech se bude sucho zvýrazňovat. Zejména půjde o zvýraznění půdního sucha s poklesem půdní vláhy ve svrchním profilu. Průtoky vodních toků budou většinou setrvalé nebo slabě klesající. Horské toky mohou mírně kolísat a budou mít díky tajícímu sněhu během dne lepší průtoky. Hladina podzemní vody bude převážně klesat.

Poslední přehled hydrologické situace byl zpracován ke dni: 30.3.2020. Aktuální hydrologická situace a její přehled v ČR najdete stále na stránce Hydrologická situace.

Zdroj: dat: hydro.chmi.cz