Hydrologická situace 9.4.2020

Hodnocení článku

Hydrologická situace v ČR k datu 9.4.2020. Dosavadní vývoj a aktuální stav faktorů ovlivňujících hydrologický stav. Stručně očekávaný stav dle vývoje meteorologické situace v blízké budoucnosti. Naposledy byl vydán článek o hydrologické situaci v ČR dne 30.3.2020.

Dosavadní vývoj

V minulých dnech zcela chyběly v ČR srážky a tento stav stále trvá. Za týden do 5.4.2020 spadlo v ČR pouze 6% normálu srážkového úhrnu pro tento týden (v ČR průměrně jen 0.5mm). Po chladných epizodách došlo k mírnému vzestupu teploty vzduchu. Každý den je intenzivní sluneční svit a občas fouká rychlejší vítr. Tyto faktory přispěly k rozvoji sucha, zejména v nížinných oblastech a to významně. V některých vyšších polohách se začíná sucho též rozvíjet.

Aktuální stav: hydrologická situace 9.4.2020

Srážkový deficit stále narůstá, období bez výskytu srážek se zcela jasnými dny pokračuje. Noční teplota je stále vlivem vyjasnění relativně nízká a to pod 5°C, ojediněle slabě mrzne. Odpolední teplota je již ale vyšší. Teplota přesahuje v posledních dnech 15°C, místy 20°C.

Ohledně půdního sucha, využitelná vodní kapacita v půdě se stále snožuje, v posledních dnech významně. Nižší je v nížinných oblastech jihu Moravy, okolí Prahy a severozápadních Čech. Nízká vodní kapacita je v jižních Čechách. Pohybuje se ve jmenovaných oblastech od 10 do 30%, místy 30 až 50% a ojediněle je nižší než 10%. To je v tomto období hodně nízká kapacita.

Nasycení území je vyšší na horách, jinde je převážně na úrovni normálu nebo slabé. Velmi slabé je pak zejména v nejníže položených oblastech a to kolem Prahy. na jihu Moravy, ve Slezsku, na východě Čech kolem Labe a totéž lze říci o severozápadu Čech v oblasti nížiny Polabí a Poohří.

Hladiny podzemních vod v mělkých vrtech klesly. Na četných místech se setkáváme s významně nebo mimořádně nízkými hladinami. Nejhorší situace je v jižní části ČR a v pásu od severozápadu po východ až severovýchod Čech. Celkově jsou aktuálně hladiny podzemních vod v ČR snížené až významně snížené.

Vodnosti toků odpovídají aktuálnímu stavu hladin podzemních vod, aktuálnímu i dosavadními klimatickému vývoji. Též se stále snižují, jsou převážně podnormální nebo na stavu sucha. Dle koeficientů vodností jde o normální až podnormální průtoky, ojediněle významně podnormální. Ve vyšších polohách a obecně na horních částech toků pramenících v horách jsou ještě zvýšené a to slabě až mírně.

Stavů sucha v profilech na tocích mírně přibylo, jde spíše o menší vodní toky. Nejvíce jich aktuálně platí na jižní a střední Moravě.

Očekávaný vývoj

I nadále lze čekat teplejší a srážkově chudé počasí. Proto i v dalších dnech se bude sucho zvýrazňovat. Zejména půjde o zvýraznění půdního sucha s poklesem půdní vláhy ve svrchním profilu. Průtoky vodních toků budou většinou setrvalé nebo slabě klesající. Horské toky mohou mírně kolísat a budou mít díky tajícímu sněhu během dne lepší průtoky. Hladina podzemní vody bude převážně klesat.

Poslední přehled hydrologické situace byl zpracován ke dni: 30.3.2020. Aktuální informace o hydrologické situaci v ČR najdete stále na stránce Hydrologická situace.

Zdroj: dat: hydro.chmi.cz

Meteo Aktuality

Od mala mě fascinuje voda a projevy s ní spojené. Přírodní živly a to zejména extrémní průběh počasí. Chuť o nich informovat a také uvádět na pravou míru přemíru bulvárních informací nejen na internetu mě přiměla vytvořit stránky. Proto jsem 21. ledna 2011 založil na Facebooku projekt v podobě stránky, k níž brzy vznikla webová stránka. Projekt seriózního meteorologického servisu přináší seriózní informace o počasí a souvisejících oborech. Cílem je poskytovat informace o počasí, objasňovat příčiny, souvislosti a vzdělávat v oboru. Více lidí si sice vždy raději přečte nepravdivé a katastrofální informace plné extrémů než to, že počasí bude průměrné. Ale seriózní informace mají také své uplatnění. Za tímto cílem si stojím! To, zda se mi to daří plnit musíte posoudit vy, milí čtenáři.

Meteo Aktuality napsal 1074 příspěvků. Zobrazit všechny příspěvky od Meteo Aktuality