Významněji zapršelo, poprvé od začátku března

Poslední významnější srážky se v ČR vyskytly při vlivu tlakové níže „Eberhard“ dne 9. března. Od té doby se setkáváme na našem území s převahou anticyklonálního počasí, což způsobovalo výskyt slunečného počasí bez srážek, v posledních dnech i velmi teplého počasí. Pokud se objevily srážky, byly zcela nevýznamné. Tento fakt rozvinul vyjma vyšších a horských poloh sucho. Největší sucho bylo v nížinných oblastech v Čechách a to kolem Prahy, na severozápadě Čech či v Polabí a na Moravě v jižní a střední části či na severovýchodě, jak vyplývá z posledního článku věnujícímu se hydrologické situaci k 23.4.2019. Sucho bylo těmito srážkami na většině území zmírněno, stále panuje ale nedostatek vláhy v nížinných oblastech.

Nejvíce srážek spadlo na horách na severu a severovýchodě a v pásu směrem k jihozápadu

Srážky byly vydatnější, jak více méně modely předpokládaly, v pásu od severního a severovýchodního pohraničí kde spadlo nejvíce srážek (přes 40mm za 24 hodin), až směrem do středních a západních Čech. Více srážek spadlo za den ve východních a severovýchodních Čechách i mimo vyšší polohy, dále ve středních a západních Čechách. Nejméně srážek spadlo na jihu a lokálně ve střední části Moravy a na jihu Čech.

Nejvyšší srážky do dnešních 7 hodin (24 hodinová suma):

33.4mm Hradec Králové – Svobodné Dvory

32.7mm Radovesnice II

32.1mm Police nad Metují

31.6mm Broumov

31.3mm Úpice

28.7mm Konárovice

28.6mm Česká Skalice – Rozkoš

28.5mm Mrzky

V oblastech bylo většinou nižší nasycení nebo nasycení na úrovni normálu, jen ojediněle vyšší nasycení. Srážky doplnily průtoky vodních toků a většinou došlo k odstranění stavů sucha, které začínaly platit na stále více tocích.

Akumulaci srážek do 30.4.2019 2 hodin ukazuje obrázek 1 (jsou zde patrné nejvyšší srážky v pohraničí na severovýchodě Čech a severu Moravy). Srážky do 8. hodiny ranní tohoto dne ukazuje obrázek 2.

Obr. 1 Akumulace srážek za 24 hodin do 30.4.2019 2 SELČ, zdroj: hydro.chmi.cz
Obr. 2 Akumulace srážek za 24 hodin do 30.4.2019 8 SELČ, zdroj: hydro.chmi.cz

V pozdních večerních hodinách postoupily z Polska na území severovýchodních a a východních Čech, postupně i do východní části středních Čech vydatné a prudší srážky konvekčního charakteru. Došlo k výskytu slabých bouřek. Je možno říci, že hlavní suché období v podobě povrchového půdního sucha bylo touto epizodou ukončeno.

Vzhledem k deficitu neřeší sucho několika hodinový déšť, ale bylo by třeba několikadenního deště a též průběžné srážky

METEO AKTUALITY

To, zda sucho bude dále rozvíjet, bude záležet na dalším průběhu počasí. Nyní tedy zejména na počasí v květnu. Pokud bude tato srážková epizoda opět oddělena suchými a významně teplými, nebudou spadlé srážky sucho dlouhodoběji vůbec řešit. Pokud se budou nyní vyskytovat srážky průběžně a budou v týdnech rovnoměrněji rozloženy, bude situace lepší. Přesto by to chtělo opakovat podobné srážky jako byly tyto či alespoň méně vydatné a to průběžně. V prvních květnových dnech by mělo být počasí o něco vlhčí, významná srážková epizoda se zatím opakovat ale nebude. Stále tak jsou a budou místa, kde vláhy nijak moc nepřibylo/nepřibude.

Použité zdroje

ČESKÝ HYDROMETEOROLOGICKÝ ÚSTAV. Hlásná a předpovědní povodňová služba. Dostupné online, na http://www.hydrmi.chmi.cz.

Poslední články

Meteo Aktuality

Od malička mě fascinuje voda, hydrologie, která je všude okolo a tedy i v atmosféře, kde za spolupůsobení dalších dějů přináší fascinující procesy a jevy. Mnohdy jde o extrémní a o to zajímavější jevy. Ne méně se zabývám klimatologií, která hodnotí dlouhodobý stav počasí - klima. Vazby a vzájemné ovlivňování těchto oborů studuji dnes a denně a rád přináším seriózní informace z oblasti těchto věd. Proto jsem v roce 2011 na internetu založil projekt Meteo Aktuality a nyní jsem majitel a hlavní správce tohoto webu. Ať se vám zde líbí a najdete tu to, co potřebujete a třeba klidně i něco navíc.