Historie počasíHydrologická situacePočasíSpadlé srážky

Významněji zapršelo, poprvé od začátku března

Hodnocení článku

Poslední významnější srážky se v ČR vyskytly při vlivu tlakové níže “Eberhard” dne 9. března. Nyní konečně poprvé od té do významněji zapršelo. Od té doby se setkáváme na našem území s převahou anticyklonálního počasí, což způsobovalo výskyt slunečného počasí bez srážek, v posledních dnech i velmi teplého počasí. Pokud se objevily srážky, byly zcela nevýznamné. Tento fakt rozvinul vyjma vyšších a horských poloh sucho. Největší sucho bylo v nížinných oblastech v Čechách a to kolem Prahy, na severozápadě Čech či v Polabí a na Moravě v jižní a střední části či na severovýchodě, jak vyplývá z posledního článku věnujícímu se hydrologické situaci k 23.4.2019. Sucho bylo těmito srážkami na většině území zmírněno, stále panuje ale nedostatek vláhy v nížinných oblastech, byť významněji zapršelo.

Významněji zapršelo: Nejvíce srážek spadlo na horách na severu a severovýchodě a v pásu směrem k jihozápadu

Srážky byly vydatnější, jak více méně modely předpokládaly, v pásu od severního a severovýchodního pohraničí kde spadlo nejvíce srážek (přes 40mm za 24 hodin), až směrem do středních a západních Čech. Více srážek spadlo za den ve východních a severovýchodních Čechách i mimo vyšší polohy, dále ve středních a západních Čechách. Nejméně srážek spadlo na jihu a lokálně ve střední části Moravy a na jihu Čech.

Nejvyšší srážky do dnešních 7 hodin (24 hodinová suma):

33.4mm Hradec Králové – Svobodné Dvory

32.7mm Radovesnice II

32.1mm Police nad Metují

31.6mm Broumov

31.3mm Úpice

28.7mm Konárovice

28.6mm Česká Skalice – Rozkoš

28.5mm Mrzky

V oblastech bylo většinou nižší nasycení nebo nasycení na úrovni normálu, jen ojediněle vyšší nasycení. Srážky doplnily průtoky vodních toků a většinou došlo k odstranění stavů sucha, které začínaly platit na stále více tocích.

Akumulaci srážek do 30.4.2019 2 hodin ukazuje obrázek 1 (jsou zde patrné nejvyšší srážky v pohraničí na severovýchodě Čech a severu Moravy).

Významněji zapršelo. Srážky za 24h do 30.4.2019 2h.

Obr. 1 Významněji zapršelo. Akumulace srážek za 24 hodin do 30.4.2019 2 SELČ, zdroj: hydro.chmi.cz

 

Zapršelo. Další vývoj sucha

V pozdních večerních hodinách postoupily z Polska na území severovýchodních a a východních Čech, postupně i do východní části středních Čech vydatné a prudší srážky konvekčního charakteru. Došlo k výskytu slabých bouřek. Je možno říci, že hlavní suché období v podobě povrchového půdního sucha bylo touto epizodou ukončeno.

Vzhledem k deficitu neřeší sucho několika hodinový déšť, ale bylo by třeba několikadenního deště a též průběžné srážky

METEO AKTUALITY

To, zda sucho bude dále rozvíjet, bude záležet na dalším průběhu počasí. Nyní tedy zejména na počasí v květnu. Pokud bude tato srážková epizoda opět oddělena suchými a významně teplými, nebudou spadlé srážky sucho dlouhodoběji vůbec řešit. Pokud se budou nyní vyskytovat srážky průběžně a budou v týdnech rovnoměrněji rozloženy, bude situace lepší. Přesto by to chtělo opakovat podobné srážky jako byly tyto či alespoň méně vydatné a to průběžně. V prvních květnových dnech by mělo být počasí o něco vlhčí, tato situace, při níž významněji zapršelo se zatím opakovat ale nebude. Stále tak jsou a budou místa, kde vláhy nijak moc nepřibylo/nepřibude.

Použité zdroje

ČESKÝ HYDROMETEOROLOGICKÝ ÚSTAV. Hlásná a předpovědní povodňová služba. Dostupné online, na http://www.hydro.chmi.cz.