Významněji zapršelo, poprvé od začátku března

Hodnocení článku

Poslední významnější srážky se v ČR vyskytly při vlivu tlakové níže „Eberhard“ dne 9. března. Nyní konečně poprvé od té do významněji zapršelo. Od té doby se setkáváme na našem území s převahou anticyklonálního počasí, což způsobovalo výskyt slunečného počasí bez srážek, v posledních dnech i velmi teplého počasí. Pokud se objevily srážky, byly zcela nevýznamné. Tento fakt rozvinul vyjma vyšších a horských poloh sucho. Největší sucho bylo v nížinných oblastech v Čechách a to kolem Prahy, na severozápadě Čech či v Polabí a na Moravě v jižní a střední části či na severovýchodě, jak vyplývá z posledního článku věnujícímu se hydrologické situaci k 23.4.2019. Sucho bylo těmito srážkami na většině území zmírněno, stále panuje ale nedostatek vláhy v nížinných oblastech.

Nejvíce srážek spadlo na horách na severu a severovýchodě a v pásu směrem k jihozápadu

Srážky byly vydatnější, jak více méně modely předpokládaly, v pásu od severního a severovýchodního pohraničí kde spadlo nejvíce srážek (přes 40mm za 24 hodin), až směrem do středních a západních Čech. Více srážek spadlo za den ve východních a severovýchodních Čechách i mimo vyšší polohy, dále ve středních a západních Čechách. Nejméně srážek spadlo na jihu a lokálně ve střední části Moravy a na jihu Čech.

Nejvyšší srážky do dnešních 7 hodin (24 hodinová suma):

33.4mm Hradec Králové – Svobodné Dvory

32.7mm Radovesnice II

32.1mm Police nad Metují

31.6mm Broumov

31.3mm Úpice

28.7mm Konárovice

28.6mm Česká Skalice – Rozkoš

28.5mm Mrzky

V oblastech bylo většinou nižší nasycení nebo nasycení na úrovni normálu, jen ojediněle vyšší nasycení. Srážky doplnily průtoky vodních toků a většinou došlo k odstranění stavů sucha, které začínaly platit na stále více tocích.

Akumulaci srážek do 30.4.2019 2 hodin ukazuje obrázek 1 (jsou zde patrné nejvyšší srážky v pohraničí na severovýchodě Čech a severu Moravy). Srážky do 8. hodiny ranní tohoto dne ukazuje obrázek 2.

Obr. 1 Akumulace srážek za 24 hodin do 30.4.2019 2 SELČ, zdroj: hydro.chmi.cz

Další vývoj sucha

V pozdních večerních hodinách postoupily z Polska na území severovýchodních a a východních Čech, postupně i do východní části středních Čech vydatné a prudší srážky konvekčního charakteru. Došlo k výskytu slabých bouřek. Je možno říci, že hlavní suché období v podobě povrchového půdního sucha bylo touto epizodou ukončeno.

Vzhledem k deficitu neřeší sucho několika hodinový déšť, ale bylo by třeba několikadenního deště a též průběžné srážky

METEO AKTUALITY

To, zda sucho bude dále rozvíjet, bude záležet na dalším průběhu počasí. Nyní tedy zejména na počasí v květnu. Pokud bude tato srážková epizoda opět oddělena suchými a významně teplými, nebudou spadlé srážky sucho dlouhodoběji vůbec řešit. Pokud se budou nyní vyskytovat srážky průběžně a budou v týdnech rovnoměrněji rozloženy, bude situace lepší. Přesto by to chtělo opakovat podobné srážky jako byly tyto či alespoň méně vydatné a to průběžně. V prvních květnových dnech by mělo být počasí o něco vlhčí, významná srážková epizoda se zatím opakovat ale nebude. Stále tak jsou a budou místa, kde vláhy nijak moc nepřibylo/nepřibude.

Použité zdroje

ČESKÝ HYDROMETEOROLOGICKÝ ÚSTAV. Hlásná a předpovědní povodňová služba. Dostupné online, na http://www.hydrmi.chmi.cz.

Meteo Aktuality

Od mala mě fascinuje voda a projevy s ní spojené. Přírodní živly a to zejména extrémní průběh počasí. Chuť o nich informovat a také uvádět na pravou míru přemíru bulvárních informací nejen na internetu mě přiměla vytvořit stránky. Proto jsem 21. ledna 2011 založil na Facebooku projekt v podobě stránky, k níž brzy vznikla webová stránka. Projekt seriózního meteorologického servisu přináší seriózní informace o počasí a souvisejících oborech. Cílem je poskytovat informace o počasí, objasňovat příčiny, souvislosti a vzdělávat v oboru. Více lidí si sice vždy raději přečte nepravdivé a katastrofální informace plné extrémů než to, že počasí bude průměrné. Ale seriózní informace mají také své uplatnění. Za tímto cílem si stojím! To, zda se mi to daří plnit musíte posoudit vy, milí čtenáři.

Meteo Aktuality napsal 1074 příspěvků. Zobrazit všechny příspěvky od Meteo Aktuality