Hydrologická situacePrognózy počasí

Suchý prosinec i nadále

Hodnocení článku

Podle prognózy nás čeká suchý prosinec i nadále. Teplotní inverze, tedy počasí bez srážkově významné oblačnosti, je stabilní. To už předpokládaly modely na konci listopadu, kdy zvýrazňovaly předpokládaný srážkový deficit pro tento měsíc. Zatím tyto prognózy tedy vycházejí, srážek spadne v ČR v prosinci málo. I přes určitou kritiku dlouhodobé předpovědi na tento měsíc to vypadá, že předpokládané odchylky více méně vyjdou. Zatím je průběh počasí tedy přesně podle dlouhodobých předpokladů. V tomto článku se podíváme na aktuální hydrologickou situaci po posledních suchých týdnech. Dále stručně na očekávaný průběh počasí a to hlavně srážek na další dny.

Hydrologická situace aktuálně – suchý prosinec i nadále

Suchý prosinec i nadále. Využitelná vodní kapacita v půdě k 17.12.2020.

Obr. 1 Suchý prosinec i nadále Využitelná vodní kapacitě v půdě do hloubky 20cm pod povrchem k 17.12.2020, zdroj: chmi.cz

Hydrologická situace se v ČR pochopitelně při absenci srážek nezlepšuje. Nicméně vzhledem k období se nezhoršuje tak, jako by se zhoršila v teplé části roku. Půdní vláha je v těchto dnech většinou setrvalá, totéž lze říci o vodnostech toků. Ty se případně slabě snižují. Využitelná vodní kapacita v půdě (obr. 1) je letos trvale nejnižší od Prahy směrem na západ a severozápad nebo na jihu Moravy. A tyto oblasti vystupují jako sušší i nyní. Po mírném zlepšení při významných srážkách v říjnu ovšem došlo v listopadu a nyní v první polovině prosince k úbytku půdní vláhy. Na západě a jihozápadě Čech se půdní vláhy pohybuje v hloubce do 20cm pod povrchem od 10 do 30%, jinde od 30 do 50%.

Na vodních tocích v ČR platí místy stav sucho. Vodnosti toků jsou spíše slabě podprůměrné nebo průměrné. Podprůměrné jsou zejména vodnosti drobných toků ve středním Polabí a dále toky na jihozápadě Čech. Na Vysočině a jižní Moravě či na pomezí jihovýchodních Čech a Moravy jsou o něco vyšší. M-denní průtok se tak pohybuje od hodnot Q330-270 (podprůměrný) po Q270-180 (normální). Suchu odpovídá jen ojediněle v severozápadních a severních Čechách.

Suchý prosinec i nadále. Vodnosti toků a M-denní průtok k 17.12.2020.

Obr. 2 Suchý prosinec i nadále. Vodnosti toků se zobrazením M-denního průtoku k 17.12.2020, zdroj: chmi.cz

Podobná situace je u podzemních vod. Nižší hladiny jsou zaznamenány na severozápadě či jihozápadě Čech a ve Slezsku.

Suchý prosinec i nadále: Srážek přibude před svátky, ale zatím nikoli významně

Inverzní ráz počasí vydrží v ČR do začátku příštího týdne. Směrem k jeho polovině se počasí změní a přes naše území přejde první významnější studená fronta. Ta ukončí inverzní počasí. Na horách se celkově ochladí, ale v nižších polohách oteplí. A to těsně před svátky docela výrazně. Očekávat lze také po současném klidném počasí silnější poryvy větru. Takže nás čekají teplejší noci i dny. Před vánoční oteplení se uplatní, to je již jisté. Prosadí se západní proudění, které přinese právě očekávanou vlhkost. Ale také na druhou polovinu prosince nadprůměrně vysoké hodnoty teplot, které se podle současných předpokladů mohou pohybovat krátce i nad 12°C v maximech. Během Vánoc modely slibují postupně docela citelné ochlazení. Bude to tedy typický zimní “výkyv” v chodu teploty vzduchu.

Srážek přibude, ale ne nijak významně. Zatím můžeme čekat suchý prosinec i nadále. Srážková činnost se objeví zejména při přechodu frontálního systému, které přinese právě také teplotní a tlakové změny. O tom blíže v konkrétním článku s podrobnější předpovědí právě na vánoční svátky. Zatím tedy srážek nebude příliš, ale určitě je v dalších dnech prosince můžeme čekat častěji. Takže současný deficit by se měl snížit. Otázkou zatím bude jak moc dokáží srážky kompenzovat současné suché inverzní období. Vzhledem k očekávané situaci bude více srážek od vyšších poloh, kde budou během Vánoc sněhové s tvorbou sněhové pokrývky. Zatím to tedy vypadá, že by na konci roku díky většímu přídělu přírodního sněhu mohla naplno začít lyžařská sezóna. A též je nejvyšší čas, aby se začaly na horách vytvářet sněhové a též tedy vodní zásoby. Doufejme, že se to vyplní.