HydrometeorologieKlimatologieSuchoZměna klimatu

Umělé zasněžování při suchu

Hodnocení článku

Námětem pro další diskuzi na naší stránce Téma (pozn. již zrušeno) je problematika umělého zasněžování sjezdovek lyžařských areálů v době velkého nedostatku vody, s nímž se potýkáme již několikátým rokem a je to téma velmi diskutované během celé teplé části roku nejen v médiích. Problémem je odběr vody při suchu, který je řešen v posledních letech každé léto. Někdy velmi lokálně, jindy plošněji. Významnější problém s dostatkem zásob vody způsobilo sucho v roce 2015 a nyní v letošním, 2018. Článek pojednává o problému umělé zasněžování při suchu.

V letošním roce máme deficit již významný a nasčítal se od roku 2014, prvního roku se zápornou odchylkou srážkových úhrnů od normálu po vlhkém roce 2013 s povodňovou situací. Více o tomto  shrnuje článek Letos je sucho významnější než před třemi lety. Jak se dokáže počasí a hydrologická situace rychle změnit od povodňového stavu k významnému suchu nám dokázalo počasí již v letech 2002 a 2003. V posledních letech přibývá významných suchých epizod a prognózy v souvislosti se změnou klimatu nejsou příznivé, problém s nedostatkem vody bude častý a může být v budoucnu fatální. Činíme opatření proti drancování zásob vody, ale opravdu veškerá nezbytná?

Umělé zasněžování při suchu. Cirkulace ve střední Evropě. Dvanáct let od Daisy, patnáct od Kyrilla. Zasněžená krajina a jasná obloha.

Umělé zasněžování při suchu: Na jedné straně nezaléváme, na druhé zasněžujeme

V létě přicházejí při suchu omezení vlivem nutnosti šetření vodou, mnohé obce zakazují používat vodu na mytí aut, ale i na zalévání zahrad a podobné činnosti. Z mnohých vodních toků je z důvodu extrémně nízkého průtoku odběr vody zcela zakázán. Mnohde není odběr ani možný a to jak z povrchových, tak z podzemních vod. V zimě ovšem čerpáme vodu jako o závod jen proto, aby ležel na sjezdovkách v lyžařských areálech sníh a mohly se jednoduše řečeno “točit kšefty”.

To působí ale v delším čase extrémní odběry vody, které navíc nemají smysluplné využití. Když jednoduše počasí nepřeje tomu, aby napadlo dostatečné množství sněhu přírodním způsobem. Tak sníh prostě nebude a nebudou v provozu ani zimní střediska. Proč tedy není možné toto nějakým způsobem zakázat nebo alespoň omezit? Připravíme se jednou kvůli honbě za penězi o to nejcennější, co k životu potřebujeme? Jaký máte názor na tuto problematiku a zakázali byste při enormním suchu umělé zasněžování sjezdovek? Co by dnešní lidé vymysleli v případě, že by došlo k podobné situaci v létě a nebyla dostatečná teplota pro přírodní koupání a tím související aktivity?

Mějme na paměti, že:

Vodu si za peníze nekoupíme, když nemáme navíc odkud ji brát v kvalitní tekuté podobě

Citát

Anketa odhlasována, 19 z 33 by zasněžování rozhodně zakázalo

Anketa byla k 18.3.2019 odhlasována, téma bylo pro diskuzi uzavřeno. Hlasovalo v ní na našem webu nebo po sdílení na sociálních sítích 33 lidí, za což jím děkujeme. Níže uvedený graf ukazuje výsledky. Na otázku zda byste zakázali v případě sucha umělé zasněžování odpovědělo 19 lidí z hlasujících (57.6%) že rozhodně ano. Dále 6 z nich (18.2%) by zasněžování alespoň omezilo a 5 z nich (15.1%) by ho spíše zakázalo. Ale nikoli určitě (jinými slovy je tam jisté váhání).

Obr. 1 Výsledky ankety k tomuto tématu, koláčový graf a hlasující, z aplikace crowdsignal.com

Aktualizace 18.3.2019 20:14