KlimatologiePočasíSucho

Letos je sucho významnější než před třemi lety

Hodnocení článku

Jak se můžete dočíst na naší stránce Největší sucha v ČR, tak nejhoršími suchými roky byly v poslední době roky 2015, 2003, 2000 a podobně. Letošní sucho bylo za poslední roky nejhorším a umocnilo již trvající deficit vody v krajiny z let minulých (Čekal, 2018). Náš článek Teplotní a srážkový průběh léta 2015 a 2018 ve středním Polabí, podrobně shrnuje příčiny prohlubování sucha v těchto posledních velmi suchých letech. Odpověď na otázku, zda je letošní sucho větší než to před třemi lety k danému datu, nabízí článek Je letos větší sucho než před třemi lety? Tento byl vydán na konci léta. Letos je sucho významnější než před třemi lety. Letošní sucho bylo významné již v květnu (ČHMÚ, 2018, odkážeme na zprávu s vyhodnocením sucha k 14.5.2018 od ČHMÚ http://portal.chmi.cz/files/portal/docs/meteo/ok/SUCHO/zpravy/zprava_sucho2018_kveten-m.pdf).

Letos je sucho významnější. Největší sucha v ČR. Vysychají evropské toky. Nástrahy počasí: Sucho. Vyschlý rybník.

Po mírně vlhčích letech 2016 a 2017 přišlo opět extrémní sucho

Rok 2015 přinesl velmi vysoké teploty a nedostatek srážek. Deficit srážek za tento rok činil -187mm (průměrný roční úhrn za rok 2015 činil 499mm). Po té přišly roky s podstatně nižším deficitem srážek a to -22mm v roce 2016 a -25mm v roce 2017. Stále se ovšem jednalo o deficitní roky a nedostatek srážek z roku 2015 nebyl doplněn. V letošním roce, 2018, činí deficit -171mm, průměrného úhrnu srážek za rok 515mm. Celkový deficit za období 2014-2018 činí -441mm (Čekal, 2018). 

Pozn.: V předchozím textu je myšlen rok hydrologický, trvající od 1. listopadu do 31. října.

Sucho v krajích a hlavních povodích ČR

V roce 2015 dosáhl plošný deficit nejvyšších hodnot v Libereckém, Královéhradeckém, Plzeňském, Olomouckém a Moravskoslezském kraji. V letošním roce v Libereckém, Královéhradeckém a Pardubickém kraji. rok 2017 byl v Libereckém a Královéhradeckém kraji naopak bez deficitu srážek s mírně kladnými odchylkami od srážkového normálu let 1981-2010. Za celé období uvedené v citované práci (2014-2018) byl nejvyšší deficit srážek v Libereckém, Královéhradeckém a Pardubickém kraji. 

Z hlediska hlavních povodí v ČR byl v roce 2015 nejvyšší deficit v Povodí Lužické Nisy (-341mm), stejně jako v letošním roce (-353mm), kdy byl slabě vyšší. Stejné je to za celé období let 2014-2018 (-778mm). V obou letech a celkově byl nejnižší srážkový deficit v povodí Dyje (Čekal, 2018).

Závěr: Letos je sucho významnější

Deficit tedy srážky nebyly schopny doposud vyrovnat. Naopak se během letošního období, zejména teplé části roku od května do září významně navýšil. Srážkově deficitní počasí pokračovalo ovšem i v říjnu (spadlo 85% normálu) po slabě vlhčím září (spadlo 112% normálu). Teplotní odchylky jsou od dubna také kladné, v dubnu, květnu a srpnu i významněji (ČHMÚ, 2018). Listopadové počasí je na většině území ČR také suché s pouze nevýznamnými srážkami. Vývoj hydrologické situace bude dále záviset hlavně na průběhu zimního počasí a tedy přesněji na tom, jaké budou podmínky pro akumulaci sněhu a zda se utvoří vyšší pokrývka sněhu i v nižších polohách, kde je sucho stále významně rozvinuto.

Použité zdroje

ČEKAL, R. Srážkové a odtokové poměry na území České republiky za období 2014-2018. Praha: ČHMÚ, 2018. 

ČESKÝ HYDROMETEOROLOGICKÝ ÚSTAV (ČHMÚ). Na květen je sucho extrémní. Praha: ČHMÚ, 2018, dostupné na http://portal.chmi.cz/files/portal/docs/meteo/ok/SUCHO/zpravy/zprava_sucho2018_kveten-m.pdf.

ČESKÝ HYDROMETEOROLOGICKÝ ÚSTAV (ČHMÚ). www.chmi.cz. Historická data. Počasí. Územní srážky, 2018.

ČESKÝ HYDROMETEOROLOGICKÝ ÚSTAV (ČHMÚ)www.chmi.cz. Historická data. Počasí. Územní teploty, 2018.