V březnu 2020 v Praze mrzlo více než v únoru

Hodnocení článku

Březnové počasí bylo ve znamení intenzivních a častých vpádů studeného vzduchu a to zejména ve druhé polovině měsíce. To se průměrná teplota vzduchu stále zvyšuje. Při vpádech studeného vzduchu byla teplota i značně pod dlouhodobým normálem. V tomto textu prezentujeme naše naměřená data v Praze. Srovnáváme teplotní poměry v březnu a únoru tohoto roku a pro zajímavost doplňujeme o netradičně chladné březny minulých let. Letos byl chod teploty vzduchu v únoru a březnu netypický. V březnu 2020 mrzlo více než v únoru tohoto roku.

Březen byl v Praze chladnější než únor

Velmi teplé počasí, které nás provázelo prakticky celým únorem, se kompenzovalo právě v březnu. Studené vpády byly významné a déletrvající během druhé poloviny měsíce. V únoru byly vpády studeného vzduchu po přechodu studených front četných systémů kratší a ve druhé polovině měsíce méně významné. Částečně tak došlo k pozdější kompenzaci zimního počasí po velmi teplé celé zimní sezóně. Na prezentaci dat z našeho měření (průměrné hodnoty najdete aktualizovány na stránce Měsíční data a dalších).

Nyní následuje srovnání březnových a únorových dat z našeho měření. Na jednotlivých ukazatelích budou prezentovány mnohé rozdíly. Zejména fakt, že v březnu 2020 mrzlo více než v únoru. Nejprve stručně.

  • Průměrná teplota vzduchu byla v březnu nižší než v únoru (5.71°C/6.22°C)
  • Průměrná noční teplota vzduchu byla v březnu nižší než v únoru (1.31°C/3.08°C)
  • Průměrná denní teplota vzduchu byla v březnu vyšší než v únoru, ale jen o málo (10.11°C/9.36°C)
  • Počet mrazivých dnů byl v březnu vyšší než v únoru (12/4)
  • Absolutní teplotní minimum bylo v březnu nižší než v únoru (-3.9°C/-1.1°C)

Obr. 1 Ilustrace významnějšího ranního jarního mrazu, duben 2013

Průměrná teplota vzduchu byla v březnu o 0.51°C nižší než v únoru a byla i lehce pod normálem celé naší sady dat od roku 2005 (5.88°C). Průměrná teplota by měla být o poznání nižší v únoru než v březnu, kdy se neustále úměrně zvyšuje. Zejména to platí o druhé polovině měsíce, kdy nastal v letošním roce naopak pokles.

Noční minima by měla být v březnu také vyšší, stejně tak to platí i o denních maximech teploty. Průměr nočních minim teploty byl v březnu o 1.77°C nižší než v únoru. Průměr denních maxim teploty vzduchu byl v březnu vyšší než v únoru, ale pouze o 0.75°C a rozdíl by měl být o poznání vyšší.

I na počtu mrazivých dnů vidíme, že březen byl studenější. Mrazivých dnů přinesl 12 a únor pouze 4. Nižší bylo v březnu i absolutní měsíční minimum teploty vzduchu. Nyní můžeme ještě poznamenat, že ještě o něco málo nižší minimum bylo prvního dubna o velmi mrazivé noci.

Další studené březny

Obr. 2 Vývoj průměrné teploty vzduchu a srážek v březnu v Praze od roku 2005 s trendy prvků, data a graf jsou k dispozici na stránce Měsíční data

Jak bylo již zmíněno v příspěvku Před sedmi lety i celodenní mráz, tak významně studený březen pamatujeme zejména z roku 2013. Průměrná teplota tehdy činila pouze 1.42°C, v únoru to bylo ale 0.88°C a v březnu se tak oteplování pouze významně zpomalilo. Tehdy tedy opačný trend teplot vzduchu zaznamenán nebyl. Následujícím rok střídal jeden extrém z roku předchozího druhý a březen 2014 byl naopak nejteplejší. Mezi studenější březny se řadí i ten v roce 2018 (průměrná teplota 3.0°C). Opět šlo jen o zpomalení zvyšování teploty, v únoru bylo tehdy také chladno s průměrnou teplotou -0.79°C. Jak březen 2013, tak březen 2018 jsou viditelné na grafu průměrné teploty jako dva významné propady. Hloubku propadu v roce 2013 zvýrazňuje nejteplejší březen 2014 a dosti teplý, předcházející, březen 2012.

Meteo Aktuality

Od mala mě fascinuje voda a projevy s ní spojené. Přírodní živly a to zejména extrémní průběh počasí. Chuť o nich informovat a také uvádět na pravou míru přemíru bulvárních informací nejen na internetu mě přiměla vytvořit stránky. Proto jsem 21. ledna 2011 založil na Facebooku projekt v podobě stránky, k níž brzy vznikla webová stránka. Projekt seriózního meteorologického servisu přináší seriózní informace o počasí a souvisejících oborech. Cílem je poskytovat informace o počasí, objasňovat příčiny, souvislosti a vzdělávat v oboru. Více lidí si sice vždy raději přečte nepravdivé a katastrofální informace plné extrémů než to, že počasí bude průměrné. Ale seriózní informace mají také své uplatnění. Za tímto cílem si stojím! To, zda se mi to daří plnit musíte posoudit vy, milí čtenáři.

Meteo Aktuality má 1100 příspěvků. Zobrazit vše od Meteo Aktuality