Evropa a SvětExtrémní počasíKlimatologie

Rok 2022 byl v Evropě druhý nejteplejší

Hodnocení článku

Rok 2022 byl v Evropě druhý nejteplejší v historii měření s doposud nejteplejším létem provázeným mimořádně dlouhými a intenzivními vlnami veder. Tyto postihly zejména západ, jihozápad a sever kontinentu. Zcela nejteplejší byl rok 2020. Z pohledu celého Světa šlo o pátý nejteplejší rok. Jednalo se o další rok s klimatickými extrémy v Evropě i na celém Světě. Informace o stavu klimatu v minulém roce zveřejnila agentura pro sledování atmosféry Copernicus. Opětovně narostla koncentrace oxidu uhličitého a metanu v atmosféře. Navíc byly zaznamenány nejvyšší emise škodlivých plynů z lesních požárů za posledních 15 let.

Rok 2022 byl druhý nejteplejší: Další varovná zpráva a důkaz klimatické změny

Oteplování bohužel pokračuje a o tom nás přesvědčilo počasí nejen v Evropě, ale i ve Světě i v minulém roce. Extrémy počasí se odehrály na celém Světě a pocítit je bylo možné i u nás. Evropa zažila v určitých regionech opravdu rekordně vysokou teplotu během léta. Nejvyšší teplota byla dosažena ve Španělsku i Francii a na poměry spíše chladnější a vlhčí Británie i tam vystoupila teplota nezvykle vysoko. S tím se pojilo významné sucho a došlo tak ke vzniku neobvyklého množství požárů a to hlavně ve jmenovaných zemích jako jsou Francie a Španělsko. Odchylka teploty vzduchu roku 2022 činila oproti období let 1991-2020 +0.3°C. V některých oblastech Sibiře a na severu Antarktidy teplota překročila průměr uvedeného referenčního období o 2°C. Též byl celosvětově rok 2022 o 0.3°C chladnější než dosud nejteplejší rok 2020. Kromě Islandu byla na celém evropském kontinentu teplota vzduchu vyšší než dlouhodobý normál.

Rok 2022 byl v Evropě druhý nejteplejší. Sucho v Evropě k září 2022.

Obr. 1 Sucho v Evropě v září 2022, zdroj: copernicus.eu

Důsledky teplého počasí

Teplota vzduchu se za posledních 30 let zvýšila oproti průměru celého Světa více než dvojnásobně. Nárůst je tak nejvyšší ze všech kontinentů. Již nyní tedy můžeme pozorovat ničivé důsledku oteplujícího se klimatu Země. Vidět to bylo skutečně na každém kroku. Evropské počasí přinášelo během roku četné rekordy. Dominovaly ty spojené s teplem. Šlo o silné vlny veder, spojené se suchem a také se vznikem požárů. S tím jsme se setkali i na našem území. I u nás se vyskytly lokální požáry malých rozměrů, nicméně se rozhořel největší požár za posledních několik let na našem území. Ten nám ukázal sílu extrémů počasí, se kterými musíme do budoucna počítat.

I u nás se objeví často významnější extrémy a změny meteorologických prvků. Zvyknout si musíme i na to, že v určitém období nebude počasí příliš odpovídat dosud či lépe řečeno v minulosti zavedeným standardům. K tomu patří jednak to, že v zimě může být opravdu hodně teplo (viz přelom současných roků), ale naopak v létě může být naopak dosti chladno. S horkými vlnami, které mohou být hodně nebezpečné a s nimi spojeným suchem se budeme potýkat často. Nemusí tomu tak ovšem být vždy, tedy každoročně, tento častý trend může přerušit klidně povodeň. Zejména lokální blesková, ale klidně i výrazná, bude pravděpodobně častější.

Rok 2022 byl v Evropě druhý nejteplejší. Odchylky teploty vzduchu v Evropě v červenci 2022.

Obr. 2 Odchylky teploty vzduchu v Evropě v červenci 2022, zdroj: copernicus

Koncentrace oxidu uhličitého se před rokem zvýšila asi o 2.1 ppm (částice na milion molekul vzduchu) a stoupla též koncentrace metanu ve vzduchu, avšak méně než v posledních dvou letech. Odvrácení nejhorších důsledků oteplování? Jen při urychleném snížení emisí Co2 a samozřejmě adaptaci na již probíhající a nezvratné změny klimatu. Projevy oteplování mohou vyústit mnohde v opravdu nebezpečné změny klimatu a chování počasí.

Zdroj:copernicus.eu, ceskenoviny.cz