HydrometeorologieZajímavosti

Více snímků z družic, EUMETSAT uvolnil data

Hodnocení článku

Hlavní poskytovatel družicových dat EUMETSAT (European Organisation for the Exploitation of Meteorological Satellites) uvolnil data, přesněji datovou politiku. Příjemci dat tak mohou volně poskytovat větší množství produktů ze snímání oblohy pomocí družic MSG (Meteosat Second Generation). Kdo je poskytovatel dat z družic MSG? Jaké produkty snímků z družic jsou u nás nyní k dispozici? EUMETSAT uvolnil data, jaká přesně?

Co je to EUMETSAT?

Organizace, jejíž název je složen z více slov uvedených v odstavci výše, je mezivládní organizace vytvořená mezinárodní úmluvou 30 evropských států. Má za úkol provozovat a rozvíjet operativní meteorologický družicový systém pro potřeby států, které jsou členy této organizace. Mezi ty bezesporu paří i naše země, zastoupená v tomto ohledu Českým hydrometeorologickým ústavem. Založena byla roku 1986 (oficiálně) a sídlí v Darmstadtu, v Německu. Mezi další členy patří vedle našich sousedních států například Belgie, Dánsku, Bulharsko, Norsko, Portugalsko, Rumunsko, Itálie, Maďarsko, ale i Island, Řecko, Turecko a další, přidruženým státem je Srbsko (obr. 1). Více o organizacích najdete na stránce Meteorologická pracoviště.

Více snímků z družic, EUMETSAT uvolnil data. Příklad snímku.

Obr. 1 EUMETSAT uvolnil data. Členské státy organizace EUMETSAT (modře) a přidružený stát organizace (zeleně), zdroj: Ssolbergj – Vlastní dílo, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=9616830

EUMETSAT uvolnil data: Jaké druhy snímků z družic jsou u nás nově k dispozici?

ČHMÚ rozšířil produkty v prohlížeči družicových snímků MSG (Meteosat Second Generation, Meteosat druhé generace) na stránce JSMSGView, protože EUMETSAT uvolnil data. Viz http://portal.chmi.cz/files/portal/docs/meteo/sat/data_jsmsgview.html. K dispozici je tak více druhů snímků pro různé části Evropy a to pro celou Evropu, pro střední Evropu a v detailu pak i pro Českou republiku. Pro animaci je nově možné vybrat až 25 snímků. Následuje popis produktů se zobrazením příkladu. Příkladem je snímek střední Evropy k termínu 8.4.2019 14:15 UTC, tedy 16:15 SELČ Obr. 2 – 7)

Produkt IR a IR-BT

EUMETSAT uvolnil data - produkt snímku IR.

Obr. 2 Příklad snímku IR – černobílý snímek pro použití ve dne i v noci, zdroj: eumetsat.int/chmi.cz

Produkt snímku IR-BT.

Obr. 3 Příklad snímku IR-BT – černobílý snímek s barevným rozlišením teploty oblaků, zdroj: eumetsat.int/chmi.cz

Klasický černobílý produkt využitelný ve dne i v noci, bez rozlišení druhu oblačnosti. Určitým způsobem zde ovšem rozlišíme hladkou nízkou oblačnost od vysokých oblaků Cirrus. V režimu IR-BT jde navíc o zobrazení rozsahu teplot oblačnosti dle uvedené stupnice (obr. 3).

Produkt WV

EUMETSAT uvolnil data - produkt snímku WV.

Obr. 4 Příklad snímku WV – slouží pro informace o vodní páře v horní troposféře, zdroj: eumetsat.int/chmi.cz

Tento produkt je též černobílý a slouží pro informace o vlhkosti v horní části troposféry, kdy čím je zde vzduch sušší, tím více se zobrazuje tmavé barvy (černé). Na tomto snímku mohou být jen oblaky zasahující do velkých výšek, tedy vysoká oblačnost vyskytují se v těchto výškách a bouřkové oblaky sahající do této části troposféry.

Produkt Airmass

Produkt snímku Airmass.

Obr. 5 Příklad snímku Airmass – zachycuje rozdíl vzduchových hmot, zdroj: eumetsat.int/chmi.cz

Tento produkt přináší informace o rozdílu jednotlivých vzduchů. Subtropický vzduch je zobrazen zeleně (na příkladu zejména nad východem Francie), červená označuje množství vlhkosti v horní troposféře, kdy čím více červené, tím je vzduch sušší. A modrá ukazuje rozložení vlhkosti a oblačnosti v horní části troposféry.

Produkt 24h-M plus noční režim

Produkt snímku 24 - M (mikrofyzikální).

Obr. 6 Příklad snímku 24h-M – jde o informace z termálních kanálů, zdroj: eumetsat.int/chmi.cz

Tento produkt zobrazuje objekty dle teploty a to mohutnou oblačnost červeně, nízké oblaky zeleně a teplé objekty modře, stejně jako vodní hladinu. Terén je zobrazen dle teploty růžově či modře a střední a nízká oblačnost až okrově. K dispozici je též noční režim “Night”.

Produkt VIS-IR (RGB)

EUMETSAT uvolnil data - produkt snímku VIS-IR/RGB.

Obr. 7 Příklad snímku VIS-IR – jde o barevný RGB snímek blízký vnímání lidským okem, zdroj: eumetsat.int/chmi.cz

Typický barevný snímek nám dobře rozliší oblačné druhy, minimálně co se týče výšky jejich výskytu. Tento snímek se blíží vnímání lidským okem. Nízkou a střední oblačnost zobrazuje tento nažloutle (na příkladu je u nás tato zejména na jihozápadě Čech). Vysokou oblačnost bíle až modře (dle příkladu je u nás nad západem Čech a částečně na jihu nad nízkou oblačností). Terén je zobrazen v případě vegetace zeleně, voda tmavě modře.

Závěr: EUMETASAT uvolnil data

Výše byly prezentujme a stručně popisujeme produkty družic MSG, které jsou od letošního roku i volně dostupné. Neboť EUMETSAT uvolnil data. U každého produktu také uvádíme příklady. Jde o snímek pořízený ve shodný den a čas v režimu střední Evropy. Lze je tak dobře porovnat a příklady dobře ukazují co který produkt zobrazuje a pro jaké meteorologické pozorování se nejlépe hodí. Velmi často se používá produkt barevný (VIS-IR) nebo IR a IR-BT (zejména v nočních hodinách nebo při konvekční činnosti). Dále též produkt 24h-M, zejména při teplotních inverzích a výskytu mlh. Vylepšení v poskytování družicových dat přinese, v souladu s rozvojem družic organizace EUMETSAT, vypuštění nových družic Meteosat (MTG – Meteosat Third Generation, Meteosat třetí generace), které je plánováno zatím na říjen roku 2021.

Některé snímky oblačnosti nad ČR nejen z uvedeného prohlížeče jsou dostupné pro rychlý přehled na naší stránce Aktuální oblačnost.

Použitá data: ČHMÚ, EUMETSAT