HydrometeorologieZajímavosti

Severní cyklonální situace a vchod frontální zóny

Hodnocení článku

Severní cyklonální situace a vchod frontální zóny jsou dva poslední synoptické typy, které nebyly popsány v minulých článcích (viz dále). Tento článek uzavírá popis synoptických typů a převládajícího průběhu počasí u nás při jejich výskytu. V posledních článcích byly probrány nejprve anticyklonální typy situací a poté cyklonální typy. Jejich popis najdete v následujících článcích.

 1. Anticyklona a postupující anticyklona
 2. Západní a jižní anticyklonální situace
 3. Anticyklonální situace východních směrů
 4. Cyklona a výšková cyklona
 5. Brázda nízkého tlaku vzduchu a postupující brázda
 6. Cyklonální situace západních směrů
 7. Cyklonální situace východních směrů

Severní cyklonální situace a vchod frontální zóny. Bude opět sněžit a silně foukat. Zasněžené stromy.

Severní cyklonální situace

Ve výšce se nachází tlaková níže v oblasti Finska, druhá nad severozápadním Atlantikem. V prostoru mezi se nachází významný hřeben vysokého tlaku vzduchu vybíhající od Azor, přes Británii, kde má nad Irskem svůj střed a zasahuje nad Grónsko. V přízemní vrstvě může zasahovat k jihovýchodu, až nad Maďarsko. Frontální zóna probíhá jednak ze severozápadu Evropy, od Islandu a vede do střední Evropy. V oblasti střední Evropy fronty okludují a ve výběžku tlakové výše nad alpskou oblastí následně zanikají. Proniknout může studený vzduch ale až nad Středozemní moře. Tam se obnoví cyklonální činnost a nastává nevýrazná frontální zóna postupující přes Rumunsko nad Azorské moře. Situace se vyskytuje celoročně, maximum má na konci zimy a minimum na konci léta.

Vchod frontální zóny

Samostatně dělíme situace vchodu frontální zóny. Nejde zde tedy o situaci anticyklonálního ani cyklonálního typu. Má dva druhy.

Nad střední Evropou se nachází tlakové sedlo. To tvoří čtyři šachovitě rozložené tlakové útvary. Podle toho, jak jsou přesně rozloženy se situace dělí na Vfz1 a Vfz2. První skupina situace se vyznačuje Azorskou tlakovou výší, která zasahuje výběžkem na jihozápad Evropy, Francii a nad Alpy. Další tlaková výše se nachází nad severní Evropou, často nad Bílým mořem. Tlaková níže je nad jihovýchodní Evropou a sedlo nízkého tlaku nad Evropou střední. Přes Británii putují k východu frontální vlny, které se vlivem studeného vzduchu nad Severním mořem obnovují a putují přes sedlo k východu.

Druhá skupina situace

Je tvořena tlakovými výšemi nad jihozápadní Evropou, která má svůj střed v přízemní vrstvě nad Pyrenejemi, a nad Norským mořem. Tlakovou níží se středem při zemi západně od Irska a druhou v oblasti východní Evropy, která je méně výrazná. Sedlo je nad střední Evropou, v oblasti Čech, Německa a Polska. Situace je dále obdobná jako v první skupině. Vfz se vyskytuje nejčastěji v zimě a v jarním období, nejméně v období podzimním.

Shrnutí

 • V severní cyklonální situaci postupující fronty ze severozápadu Evropy až do Evropy střední
 • Tyto okludují právě v prostoru centrální Evropy, nad Alpami zanikají vlivem výskytu výběžku tlakové výše
 • Studený vzduch proniká až do Středozemí
 • Situace se vyskytuje po celý rok, nejvíce na konci zimy, nejméně na konci léta
 • Dva druhy má situace vchodu frontální zóny, jejíž podstatou je tlakové sedlo nad centrem Evropy
 • Situace se dělí podle rozložení tlakových útvarů
 • Frontální vlny postupují z Atlantiku, nad Severním mořem dochází k jejich obnově a postupu tlakovým sedlem k východ
 • Druhá skupina situace je podobná, výše jsou na jihozápadě Evropy a níže je u Irska, druhá na východě Evropy (méně významná)
 • Situace je častá v zimě nebo na jaře