Srážky zlepšily vlhkost v půdě v nížinách

V posledních dnech se u nás vyskytly plošné a vydatnější srážky. Po takových srážkách nebylo celý podzim “vidu ani slechu a v létě se takto plošně v podobě mírných trvalejších srážek také neobjevily. Již v jarním období letos převažovala pouze lokální konvekční činnost vzhledem k vysokých teplotám. Velmi významně sucho prohloubilo teplé září a poté dlouhé srážkové pauzy v říjnu a na počátku listopadu. Více srážek se v ČR objevuje až od konce listopadu, kdy s nižšími teplotami a nevýrazným slunečním svitem dochází k doplňování deficitu srážek a tím i vláhy v půdních vrstvách. Horské oblasti mají již delší dobu dostatečnou vodní kapacitu v půdě a nasycení území je tam vyšší. Proto se při nedávných srážkách spojených s krátkodobých táním sněhu objevily na horských tocích krátce nižší povodňové stavy. Srážky jsou u nás velice potřebné i nadále a to zejména podobně plošné a vydatnější i v nižších polohách, kde je neustále nižší nasycení půdy.

Zmenšení rozdílu vodní kapacity mezi horami a nížinami

V posledních dnech byly srážky nejvydatnější opět na horách a to na jihozápadě v oblasti Šumavy a Českého lesa a na severu v oblasti Krkonoš a Jizerských hor, v poslední době pak na východě, tedy v Beskydech. Spadlo tam v maximech většinou 20 až 50mm srážek během 24 hodinového období. I přesto se srážky objevily i v nižších polohách naší země a zlepšovaly zde v posledních zejména dnech vláhu v půdě. Tím se zmenšil velký rozdíl ve vodní kapacitě mezi těmito polohami naší země, který by na podzim a na počátku zimy značný.

Využitelná vodní kapacita (v %) v půdním profilu do 20cm hloubky k uvedenému datu, zdroj: chmi.cz

Nejnižší podíl vláhy v půdním profilu do 20cm hloubky je na jižní Moravě, kde tento stále představuje i méně než 30% využitelné vodní kapacity. Dále jde velice lokálně o severozápadní Čechy, zejména v oblasti Karlových Varů, dolní Ohře a samotného údolí Labe v Ústí nad Labem a Děčíně. Jinde je využitelná vodní kapacita v půdě nad 30%, z hlediska poloh pod 500m je situace významně lepší na jihu Čech, kde se vyskytovaly významnější srážky již dlouhodoběji v souvislosti s přechodem front od západu až jihozápadu.

S vlhkostí půdy je to poněkud lepší, zejména ve vrstvě do 10cm, kam pronikly poslední srážky a tající sníh. Do hloubky 50cm je většinou hodnocena stupni 3-1 (dobrá až velmi vysoká). Lokálně je slabá až nízká (stupně 4 a 5) a velmi nízkou vlhkost zaznamenala na počátku tohoto týdne pouze stanice Ústí nad Labem. Naopak v profilu do 100cm je tato vysoká či velmi vysoká jen velmi lokálně a převážně jde o nízkou vlhkost půdy.

Vodnosti toků se významně zlepšily díky vydatným srážkám kapalné formě a odtávání sněhu na jihu a jihozápadě Čech, jinde spíše lokálně a na menších nížinných tocích jen slabě.

Co se týče očekávaného vývoje situace, je možno předpokládat, že se střídáním počasí se bude občas dostávat voda ze sněhové pokrývky pod povrch a do podzemních vod a to v polohách od 500m, zejména pak od 800m. V polohách horských bude ale častěji mrznout. V nižších polohách zůstane stav více méně neměnný. V nejbližších dnech se objeví v ČR spíše nevýznamné nebo žádné srážky.

Zdroje dat

ČESKÝ HYDROMETEOROLOGICKÝ ÚSTAV (ČHMÚ), www.chmi.cz. www.hydro.chmi.cz.

Poslední články

Meteo Aktuality

Od malička mě fascinuje voda, hydrologie, která je všude okolo a tedy i v atmosféře, kde za spolupůsobení dalších dějů přináší fascinující procesy a jevy. Mnohdy jde o extrémní a o to zajímavější jevy. Ne méně se zabývám klimatologií, která hodnotí dlouhodobý stav počasí - klima. Vazby a vzájemné ovlivňování těchto oborů studuji dnes a denně a rád přináším seriózní informace z oblasti těchto věd. Proto jsem v roce 2011 na internetu založil projekt Meteo Aktuality a nyní jsem majitel a hlavní správce tohoto webu. Ať se vám zde líbí a najdete tu to, co potřebujete a třeba klidně i něco navíc.