HydrometeorologiePočasíZajímavosti

Cyklonální srážky a problematičnost předpovědi

Hodnocení článku

Cyklonální počasí je vždy spojeno s významnými srážkami, které je možno označit jako cyklonální srážky. To je aktuální situace nad naším územím a okolím. Tedy přesněji nad Polskem a Slovenskem. Tam vypadnou totiž nejvýznamnější srážky. Bude tam postupovat střed tlakové níže zvané “Foelke”, kdy předpověď srážek a situace jsou poskytnuty v článku Moravu čekají extrémní srážky. Zejména Moravu (počítaje též Slezsko) čekají extrémní srážky. Ale významné srážky lze očekávat i na severovýchodě Čech, tam hlavně na návětří hor. Podstatné množství srážek vypadne na Vysočině a na jihovýchodě Čech, kde se obdobná situace letos opakuje již poněkolikáté.

Proč vzniká v oblasti cyklony srážkově významná oblačnost?

S nízkým tlakem vzduchu je vždy spojena velká oblačnost významná na srážkovou činnost. Typicky jde o oblačnosti druhu Nimbostratus nebo Stratus plus o ostatní oblaky. V letním období se vyvíjí za vhodných podmínek bohatá oblačnost bouřkového charakteru druhu Cumulonimbus. Tyto oblaky produkují vždy významné srážky. Pokud jsou vhodné podmínky pro prohlubování cyklony (probíhá cyklogeneze, snižuje se tlak v útvaru), tak sílí i projevy počasí. Tvoří se další oblačnost, současná mohutní. Vyvíjejí se srážkové procesy.

Zásadní jsou vzestupné pohyby vzduchu v oblastech nízkého tlaku vzduchu, které mají za následek vznik oblaků. Na základě intenzity těchto a dalších faktorů pak vzniká různě rozsáhlá, mocná a srážkově významná oblačnost. Kolem středu cyklony (oblast s nejnižším tlakem útvaru) se vyskytuje rotace proudění. Jde o cyklonální cirkulaci podoby vertikální osy rotace a promítá se do osy rotace Země, kde je tento ve shodném směru s její rotací. Na severní polokouli rotuje vzduch kolem cyklony proti směru hodinových ručiček.

Ve vztahu k počasí v oblasti s vlivem cyklony jde vždy o významné projevy počasí v podobě srážkové činnosti při výskytu mohutné oblačnosti. Též zesiluje vítr vlivem vzniku významnějšího tlakového rozdílu. A současně se mohou vyskytovat další i nebezpečné projevy. V létě a ojediněle i v chladné části roku jsou to bouřky, v létě typicky konvekční a i velmi silné. Záleží ovšem na přesné lokalitě. Někde se vyskytnou extrémní projevy počasí, jinde jsou projevy naopak mírné. Například v takové oblasti téměř nefouká vítr a nespadnou tam téměř žádné srážky.

Neustále se opakující srážky

Právě vlivem výše zmíněné rotace cirkulace a tedy srážkově významné oblačnosti kolem středu cyklony se vyskytují vytrvalé srážky. Srážková činnost se opakuje většinou ve více vlnách s delším trváním. Srážky jsou z vrstevnatých oblaků i intenzivní, v létě místy vznikají i bouřkové oblaky vlivem výskytu tzv. vnořené konvekce. Dnes se častěji používá pojem spontánní konvekce. Situace srážek v cyklony jsou velmi vhodné pro vznik povodní, zejména při již vyšším nasycení daného území. Při výskytu uvedeného druhu konvekce se může jednat i o velmi nebezpečnou bleskovou povodeň, která bude kombinována s klasickou dešťovou. Bude mít tedy o něco delší trvání, ale i tak rychlý nástup. Jak oblačnost rotuje kolem středu níže, bude stále pršet nad shodnými oblastmi. A to do situace, kdy se cyklona nerozpadne (nevyplní) nebo nepřesune do jiné oblasti. To je právě i případ aktuální situace v ČR (v době vydání článku), viz obr. 1.

Cyklonální srážky. Příklad synoptické situace s vlivem cyklony na naše území z 14.10.2020.

Obr. 1 Rozložení tlaku vzduchu v ČR a okolí (izobary) k 14.10.2020 5 SELČ (předpověď) a střed cyklony nad Polskem. Představte si rotaci vzduchu proti směru hodinových ručiček v oblasti středu cyklony, tak rotuje oblačnost přinášející srážky. Cyklona postupuje zvolna k východu, postupně se vyplňuje. Zdroj: wetterzentrale.de

Příklad cyklony Foelke 13. a 14. října 2020

Výše uvedená mapka je tedy odpovědí na to, proč v ČR trvale a vydatně prší a bude pršet. Proč bude krátce při přechodu tohoto útvaru i silně foukat a pronikat k nám stále studený vzduch kolem cyklony, většinou od severozápadu. Na jihozápadě je patrný výběžek vyššího tlaku vzduchu (obr. 1). Tam nebude mít cyklona tak významný vliv. Vítr tam bude slabší, srážky vyjma hor ne vydatné. Avšak se tam samozřejmě objeví a budou i trvalejší.

Postup cyklony tedy velmi významně ovlivňuje chod prvků, tedy průběh počasí v daném místě. Odhadnout přesný postup cyklony je obtížné. Více dopředu nelze vůbec předpovědět výskyt takové situace a spad významných srážek. Pokud bude cyklona postupovat oproti některým původním předpokladům o málo jinak, například více severovýchodně, budou projevy počasí v daném místě jiné. Změní se zejména očekávané rozložení a vydatnost srážek. Proto se prognózy v takovém případě mění. Několik hodin před situací už by nemělo docházet k větším změnám očekávané situace a tedy ani předpovědi.