HydrometeorologieZajímavosti

Proč je teplá fronta častější v zimě?

Hodnocení článku

Začíná období, kdy přes naše území častěji přecházejí teplé fronty. Chladná část roku je v našich podmínkách typická pro přechod teplých front. Tyto otevírají tzv. teplý sektor tlakové níže, se kterou jsou spojeny a tvoří společně se studenou frontou frontální systém. Počasí na teplé frontě u nás podrobněji popisujeme na odkazované stránce. Po přechodech teplých front dochází zpravidla k velmi krátkodobému, avšak mnohdy i dosti významnému oteplení. Při takové situaci vystupuje teplota vzduchu v zimním období velmi vysoko a dochází k překračování dosavadních naměřených teplotních rekordů. V letním období může dojít k velmi zásadním oteplením, avšak většinou se tak stane bez přechodu teplé fronty.  Proč je teplá fronta častější v zimě?

Základem je významnost rozdílu mezi ustupujícím a nastupujícím vzduchem

Na úvod objasníme důvod, proč jsou teplé fronty vyjádřeny v našich podmínkách v zimním období častěji a lépe než v letním. Ač se může zdát, že v létě dochází ke zvyšování teploty na velmi vysoké hodnoty a měla by před tímto zvýšením přejít významná teplá fronta, opak je pravdou. Právě nedostatečně studený vzduch před oteplením a přechodem potenciální teplé fronty je v létě důvodem, proč není tento druh fronty tak významný. Oproti studené frontě, která má naopak před sebou často velmi teplý vzduch. Vyjádření a významnost studené fronty pak závisí na významnosti nástupu studeného vzduchu (tzv. vzduchové hmoty). Stejné je to u projevů a existence teplé fronty.

Teplá fronta je mnohem lépe vyjádřena co do projevů počasí na rozhraní rozdílných hmot vzduchu právě z výše uvedeného důvodu v zimě. Obecně v chladné části roku a to zhruba od konce podzimu do začátku jara. Vzduch je významněji studený a projevy počasí jsou při nástupu teplého vzduchu významnější. Teplé fronty spojené v systému front cyklon postupujících z Atlantiku nejčastěji přes severní a částečně sever střední Evropy k východu zasahují více k jihu. A tedy až nad naše území a často se táhnou ještě jižněji. Studené fronty jsou zpravidla významnější a to nejen v létě, ale i v zimě. Projevy počasí na studených frontách jsou bezpochyby pro změnu významnější v letním období.

Znaky přechodu teplé fronty

Zopakujme, že teplá fronta je rozhraním mezi ustupujícím studeným vzduchem a nastupujícím vzduchem teplým. V letním období dochází k přílivům teplého vzduchu i bez přechodu teplých front. Tyto přílivy se pravidelně ukončí přechodem studené fronty, stejně jako v zimě. Poznat přechod teplé fronty není nijak těžké. Zejména významnější přílivy spojujeme s advekcí teplého vzduchu a změna hodnot teploty vzduchu bývá značná. Přejde-li teplá fronta během odpoledne, pak večer a v noci na následující den pozorujeme i zcela opačný trend hodnot teploty než obvykle. Počasí je zpravidla větrné a více oblačné. To vše eliminuje noční radiační ochlazování. I když se oblačnost protrhává, významný příliv teplého vzduchu nedovoluje ochlazování během noci a příliv teplého vzduchu je skutečně citelný.

Proč je teplá fronta častější v zimě? Synoptická analýza k 14.11.2020 7 SEČ.

Obr. 1 Analýza synoptické situace k 14.11.2020 7 SEČ, okraj teplé fronty ovlivňující počasí u nás a zvlněná studená fronta nad Německem až Británií, zdroj: chmi.cz

Při nástupu (advekce) teplého vzduchu (tzv. teplá advekce) nad studený povrch vzniká při dostatečné vlhkosti vzduchu advekční mlha. Po radiační mlze jde o další častý druh mlhy u nás. Teplá fronta je tedy významná v zimě a tím jsou význačnější i projevy počasí v jejím prostoru. Většinou je spojena s vrstevnatou oblačností Altostratus a srážkovou oblačností Nimbostratus či Stratus. V letním období není vyjádřena a pokud ano, tak se zpravidla projeví pouze zvětšením oblačnosti nesrážkového typu (vysoká oblačnost). Zde můžeme ještě dodat, že právě v zimním období přináší oblak Altostratus i srážky. V létě je tomu tak spíše výjimečně. Na druhou stranu i v zimním období může přecházet okraj teplé fronty (viz situace v době vydání článku) nebo může být fronta slábnoucí (obr. 1). V takovém případě budou projevy počasí na frontě slabé, vyskytne se například jen místní mrholení z oblaku Stratus.

Závěr: Proč je teplá fronta častější v zimě?

Počasí na teplé frontě má specifický průběh a existuje jeho průměrný model. Nelze stanovit jeden pevný model průběhu počasí, který by se odehrával na každé teplé frontě. to v počasí nelze nikdy. Tento průměrný model průběhu počasí, jako je chod oblačnosti a nástup jednotlivých druhů oblaků, výskyt srážek a změna hodnot dalších prvků najdete na výše uvedené stránce. Tento článek má za úkol zejména objasnit fakt, že je teplá fronta častější v zimě. Tedy proč jsou přechody teplých front v našich podmínkách častější v zimním období. Okrajově jsou zmíněny znaky počasí při přechodu teplé fronty v různých situacích.