Proč je teplá fronta častější v zimě?

Hodnocení článku

Začíná období, kdy přes naše území častěji přecházejí teplé fronty. Chladná část roku je v našich podmínkách typická pro přechod teplých front. Tyto otevírají tzv. teplý sektor tlakové níže, se kterou jsou spojeny a tvoří společně se studenou frontou frontální systém. Počasí na teplé frontě u nás podrobněji popisujeme na odkazované stránce. Po přechodech teplých front dochází zpravidla k velmi krátkodobému, avšak mnohdy i dosti významnému oteplení. Při takové situaci vystupuje teplota vzduchu v zimním období velmi vysoko a dochází k překračování dosavadních naměřených teplotních rekordů. V letním období může dojít k velmi zásadním oteplením, avšak většinou se tak stane bez přechodu teplé fronty.  Proč je teplá fronta častější v zimě?

Základem je významnost rozdílu mezi ustupujícím a nastupujícím vzduchem

Na úvod objasníme důvod, proč jsou teplé fronty vyjádřeny v našich podmínkách v zimním období častěji a lépe než v letním. Ač se může zdát, že v létě dochází ke zvyšování teploty na velmi vysoké hodnoty a měla by před tímto zvýšením přejít významná teplá fronta, opak je pravdou. Právě nedostatečně studený vzduch před oteplením a přechodem potenciální teplé fronty je v létě důvodem, proč není tento druh fronty tak významný. Oproti studené frontě, která má naopak před sebou často velmi teplý vzduch. Vyjádření a významnost studené fronty pak závisí na významnosti nástupu studeného vzduchu (tzv. vzduchové hmoty). Stejné je to u projevů a existence teplé fronty.

Teplá fronta je mnohem lépe vyjádřena co do projevů počasí na rozhraní rozdílných hmot vzduchu právě z výše uvedeného důvodu v zimě. Obecně v chladné části roku a to zhruba od konce podzimu do začátku jara. Vzduch je významněji studený a projevy počasí jsou při nástupu teplého vzduchu významnější. Teplé fronty spojené v systému front cyklon postupujících z Atlantiku nejčastěji přes severní a částečně sever střední Evropy k východu zasahují více k jihu. A tedy až nad naše území a často se táhnou ještě jižněji. Studené fronty jsou zpravidla významnější a to nejen v létě, ale i v zimě. Projevy počasí na studených frontách jsou bezpochyby pro změnu významnější v letním období.

Znaky přechodu teplé fronty

Zopakujme, že teplá fronta je rozhraním mezi ustupujícím studeným vzduchem a nastupujícím vzduchem teplým. V letním období dochází k přílivům teplého vzduchu i bez přechodu teplých front. Tyto přílivy se pravidelně ukončí přechodem studené fronty, stejně jako v zimě. Poznat přechod teplé fronty není nijak těžké. Zejména významnější přílivy spojujeme s advekcí teplého vzduchu a změna hodnot teploty vzduchu bývá značná. Přejde-li teplá fronta během odpoledne, pak večer a v noci na následující den pozorujeme i zcela opačný trend hodnot teploty než obvykle. Počasí je zpravidla větrné a více oblačné. To vše eliminuje noční radiační ochlazování. I když se oblačnost protrhává, významný příliv teplého vzduchu nedovoluje ochlazování během noci a příliv teplého vzduchu je skutečně citelný.

Obr. 1 Analýza synoptické situace k 14.11.2020 7 SEČ, okraj teplé fronty ovlivňující počasí u nás a zvlněná studená fronta nad Německem až Británií, zdroj: chmi.cz

Při nástupu (advekce) teplého vzduchu (tzv. teplá advekce) nad studený povrch vzniká při dostatečné vlhkosti vzduchu advekční mlha. Po radiační mlze jde o další častý druh mlhy u nás. Teplá fronta je tedy významná v zimě a tím jsou význačnější i projevy počasí v jejím prostoru. Většinou je spojena s vrstevnatou oblačností Altostratus a srážkovou oblačností Nimbostratus či Stratus. V letním období není vyjádřena a pokud ano, tak se zpravidla projeví pouze zvětšením oblačnosti nesrážkového typu (vysoká oblačnost). Zde můžeme ještě dodat, že právě v zimním období přináší oblak Altostratus i srážky. V létě je tomu tak spíše výjimečně. Na druhou stranu i v zimním období může přecházet okraj teplé fronty (viz situace v době vydání článku) nebo může být fronta slábnoucí (obr. 1). V takovém případě budou projevy počasí na frontě slabé, vyskytne se například jen místní mrholení z oblaku Stratus.

Závěr

Počasí na teplé frontě má specifický průběh a existuje jeho průměrný model. Nelze stanovit jeden pevný model průběhu počasí, který by se odehrával na každé teplé frontě. to v počasí nelze nikdy. Tento průměrný model průběhu počasí, jako je chod oblačnosti a nástup jednotlivých druhů oblaků, výskyt srážek a změna hodnot dalších prvků najdete na výše uvedené stránce. Tento článek má za úkol zejména objasnit fakt, že je teplá fronta častější v zimě. Tedy proč jsou přechody teplých front v našich podmínkách častější v zimním období. Okrajově jsou zmíněny znaky počasí při přechodu teplé fronty v různých situacích.

Meteo Aktuality

Od mala mě fascinuje voda a projevy s ní spojené. Přírodní živly a to zejména extrémní průběh počasí. Chuť o nich informovat a také uvádět na pravou míru přemíru bulvárních informací nejen na internetu mě přiměla vytvořit stránky. Proto jsem 21. ledna 2011 založil na Facebooku projekt v podobě stránky, k níž brzy vznikla webová stránka. Projekt seriózního meteorologického servisu přináší seriózní informace o počasí a souvisejících oborech. Cílem je poskytovat informace o počasí, objasňovat příčiny, souvislosti a vzdělávat v oboru. Více lidí si sice vždy raději přečte nepravdivé a katastrofální informace plné extrémů než to, že počasí bude průměrné. Ale seriózní informace mají také své uplatnění. Za tímto cílem si stojím! To, zda se mi to daří plnit musíte posoudit vy, milí čtenáři.

Meteo Aktuality napsal 1074 příspěvků. Zobrazit všechny příspěvky od Meteo Aktuality