HydrometeorologieZajímavosti

Brázda nízkého tlaku vzduchu a postupující brázda

Hodnocení článku

Brázda nízkého tlaku vzduchu a postupující brázda jsou ve vztahu ke střední Evropě synoptické typy cyklonální druhu. Nejde přímo o výskyt tlakové níže, tedy cyklony, nad střední Evropou. Tlakový útvar brázdy nízkého tlaku vzduchu je oblast se sníženým tlakem vzduchu vůči okolí. Avšak za situace, kdy není ani jedna izobara na synoptické mapě uzavřena. Nejde o útvar s jasným středem, ale pouze o pás nižšího tlaku vzduchu. Dle kategorizace synoptických situací se u brázdy rozlišuje její výskyt nad centrální Evropou a její postup.

Brázda nízkého tlaku vzduchu. Povodeň po vydatném dešti v červnu 2013.

Brázda nízkého tlaku vzduchu nad střední Evropou

Tento synoptický typ se označuje jako “B” a znamená výskyt hlavní cyklony nad Skandinávií, Norským a Severním mořem. Z této vychází brázda nízkého tlaku a to přes střed Evropy do Středozemí. Nad Ruskem a na opačné straně nad jižním Atlantikem je vysoký tlak vzduchu. Frontální vlny mají dvě zóny postupu. První nad Atlantikem vedoucí přes Biskajský záliv, v Evropě zanikající. Další zóna postupu front vzniká na severu Itálie a Středozemí vlivem intenzivního přílivu teplého vzduchu a zároveň studeného vzduchu. Fronty putují přes Maďarsko, Slovensko a Polsko dále na východ.

Vyčlenit lze výskyt ojedinělých situací tzv. druhého typu. Tlaková výše v případě těchto situací vybíhá z jižního Atlantiku více k severovýchodu přes Británii. Fronty z Atlantiku směřují přes Island. Středoevropská brázda nižšího tlaku vzduchu je užší.

Situace jako celek se někdy mění na charakter označený jako Vb, kdy se frontální poruchy ze Středozemí prohlubují. Jsou odděleny hřebeny vysokého tlaku vzduchu či anticyklonami. Fronty putující z jihu Evropy jsou velmi bohaté na srážky a postupují převážně přes východ našeho území a východně od našeho území, tedy přes Slovensko. Toto se označuje jako postup čili dráha typu Vb. Tato situace se vyskytuje často na jaře a to v dubnu a květnu, dále pak na podzim a na začátku zimy.

Postupující brázda nízkého tlaku vzduchu

Situace označená jako “Bp”, tedy brázda postupující, je typická výskytem tlakové níže nad Islandem. Nad oceánem západně od Pyrenejí je tlaková výše. Na opačné straně se nachází též nad Ruskem jako u situace výše. Brázda nízkého tlaku vzduchu mezi těmito útvary postupuje ze západní Evropy k východu a to přes střední Evropu. Frontální rozhraní se nachází v ose brázdy. Na konci výskytu situace se rozšiřuje výše nad jihozápadem Evropy do Evropy střední. Brázda přechází přes střední Evropu rychle. Nejčastěji k situaci dochází v létě, nejméně často v zimě. Nejméně byla situace pozorována v únoru.

Shrnutí

  • V případě brázdy nad centrem Evropy je střed hlavní tlakové níže nad Skandinávií a z ní zasahuje brázda jižně do centrální části Evropy
  • Frontální vlny postupují přes severozápadní Atlantik, přes Island s větví směřující nad Biskajský záliv a také od Itálie přes Maďarsko, Slovensko, Polsko a dále k severu až severovýchodu
  • Situace se někdy mění na situaci tzv. Vb s prohloubenými frontálními poruchami a významně bohatými frontami na srážky, postupujícími z jižní Evropy k severu a to hlavně východně od nás – tyto situace jsou odpovědné za velké povodně u nás
  • Výskyt situace Vb je často na jaře a na podzim či na počátku zimy
  • Postupující brázda znamená výskyt cyklony nad Islandem a anticyklony nad Ruskem
  • Mezi uvedenými útvary se nachází brázda nízkého tlaku vzduchu, která postupuje ze západu k východu Evropy přes její střední část
  • V ose postupující brázdy se nachází frontální rozhraní
  • Brázda postupuje poměrně rychle a nejčastěji se situace odehrává v létě, nejméně na konci zimy