Červenec 2021 bude teplejší

Informační hodnota
Úprava
Zvláštní přínos
Celkové hodnocení článku

Červenec 2021 bude teplejší a spíše srážkově vyrovnaný. Stále nutno počítat s tím, že se budou střídat chladnější s i významně horkými epizodami. Totéž lze čekat u srážek, čekat lze střídání sušších období s vlhkými. Srážky budou vzhledem k období a teplotě často konvekční a mohou být lokálně i výrazné, podobně jako v minulých dnech. Počátek měsíce přinese mírně více srážek, konec naopak méně. Podle prognózy by mělo být nejtepleji na konci první dekády měsíce. Modelová prognóza vykazuje u očekávaných odchylek teploty vysokou úspěšnost. Ohledně srážek je tomu naopak. Je tedy možné čekat častý výskyt lokálních a rozdílných srážek. Tyto nelze takto dopředu odhadnout.

Horkým epizodám se nevyhneme

I když by nemusely trvat nijak dlouho, určitě opět během července horká období přijdou. První lze čekat hned v prvním týdnu. Předpokládají ho již i střednědobé předpovědi. Teplota vzduchu bude v těchto vlnách vedra překračovat i významněji 30°C. Tato období by neměla trvat ale nijak dlouho. Nejdéle pravděpodobně v nejteplejším období, tedy první týden měsíce. Modely navíc slibují nyní červenec i mírně nadprůměrný. Což zvyšuje pravděpodobnost častých epizod horka.

Červenec 2021 bude teplejší. Očekávané odchylky teplot vzduchu na červenec 2021.

Obr. 1 Teplotní odchylky na červenec 2021 podle modelu CFS, zdroj: cpc.ncep.noaa.gov

Střednědobá předpověď slibuje horké počasí ke konci první dekády července. Teplota by tam měla překračovat v maximech 32°C, na konci krátké pracovní části týdne i 35°C. Lze očekávat velmi vysokou teplotu. Ale epizoda horka nebude dlouhá. Přesto by měl být týden nejteplejší z celého července. Srážky budou tedy výhradně bouřkového či přeháňkového charakteru. Přinesou i výrazné úhrny, avšak dosti lokálně.

Pro odhalení konkrétního vývoje teploty vzduchu a hlavně srážek je třeba sledovat právě střednědobé předpovědi, například náš Výhled na týden. U srážek modelová předpověď zejména v těchto měsících selhává a to nejen v odhadu odchylek od normálu za delší období. Ale i co se týče několikadenní předpovědi. Na konci měsíce by mělo být počasí sušší, avšak nejistota je zde nejvyšší. Z důvodu velké vzdálenosti období od současnosti. Je tam tedy pravděpodobnost vzniku sušších epizod, teplota vzduchu by neměla být v období jako celku nijak vysoká. Avšak krátce významné epizody horka vyloučit nemůžeme.

Shrnutí článku
Červenec 2021 bude teplejší
Název
Červenec 2021 bude teplejší
Popis
Červenec 2021 bude teplejší. Dlouhodobý výhled chodu základních klimatických prvků na měsíc dopředu. Odchylky teploty a srážek od normálu.
Autor

Meteo Aktuality

Od mala mě fascinuje voda a projevy s ní spojené. Přírodní živly a to zejména extrémní průběh počasí. Proto jsem 21. ledna 2011 založil na Facebooku projekt v podobě stránky, k níž brzy vznikla webová stránka. Projekt pro informace o počasí a souvisejících oborech. S cílem poskytovat vlastní informace o počasí, objasňovat příčiny, souvislosti a vzdělávat v oboru. Vzhledem k velkému množství nepodložených a nepřesných až bulvárních informací ve vztahu k počasí v českých médiích, směřuji tento projekt od počátku k serióznímu podávání informací. To zda se mi daří plnit tyto cíle musíte posoudit vy, milí čtenáři.

Meteo Aktuality napsal/a 826 příspěvků Zobrazit všechny články od Meteo Aktuality