Prognózy počasíSezónní výhledy

Červenec 2021 bude teplejší

Hodnocení článku

Červenec 2021 bude teplejší a spíše srážkově vyrovnaný. Stále nutno počítat s tím, že se budou střídat chladnější s i významně horkými epizodami. Totéž lze čekat u srážek, čekat lze střídání sušších období s vlhkými. Srážky budou vzhledem k období a teplotě často konvekční a mohou být lokálně i výrazné, podobně jako v minulých dnech. Počátek měsíce přinese mírně více srážek, konec naopak méně. Podle prognózy by mělo být nejtepleji na konci první dekády měsíce. Modelová prognóza vykazuje u očekávaných odchylek teploty vysokou úspěšnost. Ohledně srážek je tomu naopak. Je tedy možné čekat častý výskyt lokálních a rozdílných srážek. Tyto nelze takto dopředu odhadnout.

Horkým epizodám se nevyhneme, červenec 2021 bude teplejší

I když by nemusely trvat nijak dlouho, určitě opět během července horká období přijdou. První lze čekat hned v prvním týdnu. Předpokládají ho již i střednědobé předpovědi. Teplota vzduchu bude v těchto vlnách vedra překračovat i významněji 30°C. Tato období by neměla trvat ale nijak dlouho. Nejdéle pravděpodobně v nejteplejším období, tedy první týden měsíce. Ten bude celkově zejména vlivem toho teplejší. Modely navíc slibují nyní červenec i mírně nadprůměrný. Což zvyšuje pravděpodobnost častých epizod horka.

Červenec 2021 bude teplejší. Očekávané odchylky teplot vzduchu na červenec 2021.

Obr. 1 Červenec 2021 bude teplejší. Teplotní odchylky na červenec 2021 podle modelu CFS, zdroj: cpc.ncep.noaa.gov

Střednědobá předpověď slibuje horké počasí ke konci první dekády července. Teplota by tam měla překračovat v maximech 32°C, na konci krátké pracovní části týdne i 35°C. Lze očekávat velmi vysokou teplotu. Ale epizoda horka nebude dlouhá. Přesto by měl být týden nejteplejší z celého července. Srážky budou tedy výhradně bouřkového či přeháňkového charakteru. Přinesou i výrazné úhrny, avšak dosti lokálně.

Pro odhalení konkrétního vývoje teploty vzduchu a hlavně srážek je třeba sledovat právě střednědobé předpovědi, například náš Výhled na týden. U srážek modelová předpověď zejména v těchto měsících selhává a to nejen v odhadu odchylek od normálu za delší období. Ale i co se týče několikadenní předpovědi. Na konci měsíce by mělo být počasí sušší, avšak nejistota je zde nejvyšší. Z důvodu velké vzdálenosti období od současnosti. Je tam tedy pravděpodobnost vzniku sušších epizod, teplota vzduchu by neměla být v období jako celku nijak vysoká. Avšak krátce významné epizody horka vyloučit nemůžeme. Červenec by měl být celkově teplejší.