Čím se zabýváme?

Hodnocení článku

Ve třetím a posledním článku o našem projektu se vám budeme snažit sdělit trochu podrobněji, co je vše předmětem naší činnosti. A jaké informace můžete i na tomto webu očekávat. Jak bylo už řečeno v předchozích úvodních článcích o nás. Tak se zabýváme obory hydrometeorologie, klimatologie, čistota ovzduší a příroda-životní prostředí. Mnozí si možná nedokáží představit, co za informace a činnost mohou dané obory obnášet. Proto níže uvedený návod, takže čím se zabýváme?

Hydrometeorologie

Činnost spočívající v oboru hydrometeorologie je rozmanitá a jde o nás hlavní obor činnosti, vedle klimatologie. V rámci hydrometeorologie vykonáváme informační činnost meteorologickou, jednoduše o počasí. Přinášíme informace o počasí proběhlém. Též aktuálně probíhajícím i zajisté a to to hlavně očekávaném s uvedením příčin proč se dané počasí odehrává. Zaměřujeme se zejména na naše území (ČR) a jeho blízké okolí. Zejména v případě extrémů počasí pro úplnost zmiňujeme i širší okolí Evropy nebo jiné kontinenty.

O tom, že počasí má ve vztahu k nám navrch se vás snažíme přesvědčit i v rámci vzdělávacích informací v této oblasti a dalších zajímavostí. Z hlediska oboru hydrologie spočívá činnost v informacích o vztahu k meteorologii a tedy v odezvě proběhlého počasí na hydrologickém režimu. Opět zejména v ČR a okolí. Hydrologickým režimem rozumíme nejen vývoj stavů na vodních tocích. Ale také stavu podzemních vod, nasycení území a dalších hydrologických ukazatelů. Zejména tímto vším se obor zvaný hydrometeorologie zabývá.

Čím se zabýváme dále: Klimatologie a čistota ovzduší, příroda a krajina

V rámci klimatologie přinášíme informace o datech počasí za uplynulá období. Zejména dle našeho měření, dle něhož sestavujeme různé statistiky a publikujeme zprávy. Též vzděláváme a přinášíme nové informace o stavu klimatu Země. Též poskytujeme informace a diskuze na témata týkající se globálního oteplování.

Sledujeme v rámci vedlejší činnosti stav ovzduší v ČR závislý na meteorologických podmínkách a přinášíme z této oblasti aktuální informace. Stejně tak sledujeme stav přírody, krajiny a životního prostředí s tím související. A dbáme na ochranu přírody a jejích složek, které jsou pro náš život nezbytné (zejména např. voda, ovzduší a půda).

Důležité heslo pro všechny informace – serióznost

Ve všech oborech je naším hlavním cílem a zásadní prioritou serióznost. V dnešním bulvárním světe se snažíme uvádět informace podložené. Také reálné a případné pokusy o bulvarizaci uvádět na pravou míru, zejména v oblasti počasí a klimatu. A tím přispívat k dobrému jménu oborů. Informace poskytujeme zejména na hlavním webu (www.pocasimeteoaktuality.cz) a stránkách hlavních sociálních sítí (Facebook, Twitter, Google+ a Instagram). Nově na tomto webu a to v různé podobě. A dle potřeby, avšak každý den (zejména v době od 9 do 20 hodin). Každý den jsme připraveni odpovídat na dotazy a náměty na emailu info@pocasimeteoaktuality.cz.

Členové projektu MA poskytující informace mají vlastní vzdělání v rámci oborů činnosti, spočívající ve znalostech po studiu různé odborné literatury (knižní a časopisecké). A zkušenostech získaných zejména praxí v oborech (práce v oblasti prognóz, práce s daty, pozorování vývoje počasí i v terénu aj.). Naše publikační činnost spočívá ve vydávání zpráv (informace o počasí – měsíc), ročenek (informace o počasí – rok). A časopisu (informace všeho druhu, hlavně o počasí – období).

Těšíme se na vás v dalších našich článcích vydaných (nejen) zde a věříme, že budou prospěšné co největšímu okruhu uživatelů internetu.

Meteo Aktuality

Od mala mě fascinuje voda a projevy s ní spojené. Přírodní živly a to zejména extrémní průběh počasí. Chuť o nich informovat a také uvádět na pravou míru přemíru bulvárních informací nejen na internetu mě přiměla vytvořit stránky. Proto jsem 21. ledna 2011 založil na Facebooku projekt v podobě stránky, k níž brzy vznikla webová stránka. Projekt seriózního meteorologického servisu přináší seriózní informace o počasí a souvisejících oborech. Cílem je poskytovat informace o počasí, objasňovat příčiny, souvislosti a vzdělávat v oboru. Více lidí si sice vždy raději přečte nepravdivé a katastrofální informace plné extrémů než to, že počasí bude průměrné. Ale seriózní informace mají také své uplatnění. Za tímto cílem si stojím! To, zda se mi to daří plnit musíte posoudit vy, milí čtenáři.

Meteo Aktuality má 1100 příspěvků. Zobrazit vše od Meteo Aktuality