Počasí

Čím se zabýváme?

Hodnocení článku

Ve třetím a posledním článku o našem projektu se vám budeme snažit sdělit trochu podrobněji, co je vše předmětem naší činnosti. A jaké informace můžete i na tomto webu očekávat. Jak bylo už řečeno v předchozích úvodních článcích o nás. Tak se zabýváme obory hydrometeorologie, klimatologie, čistota ovzduší a příroda-životní prostředí. Mnozí si možná nedokáží představit, co za informace a činnost mohou dané obory obnášet. Proto níže uvedený návod, takže čím se zabýváme?

Hydrometeorologie

Činnost spočívající v oboru hydrometeorologie je rozmanitá a jde o nás hlavní obor činnosti, vedle klimatologie. V rámci hydrometeorologie vykonáváme informační činnost meteorologickou, jednoduše o počasí. Přinášíme informace o počasí proběhlém. Též aktuálně probíhajícím i zajisté a to to hlavně očekávaném s uvedením příčin proč se dané počasí odehrává. Zaměřujeme se zejména na naše území (ČR) a jeho blízké okolí. Zejména v případě extrémů počasí pro úplnost zmiňujeme i širší okolí Evropy nebo jiné kontinenty.

O tom, že počasí má ve vztahu k nám navrch se vás snažíme přesvědčit i v rámci vzdělávacích informací v této oblasti a dalších zajímavostí. Z hlediska oboru hydrologie spočívá činnost v informacích o vztahu k meteorologii a tedy v odezvě proběhlého počasí na hydrologickém režimu. Opět zejména v ČR a okolí. Hydrologickým režimem rozumíme nejen vývoj stavů na vodních tocích. Ale také stavu podzemních vod, nasycení území a dalších hydrologických ukazatelů. Zejména tímto vším se obor zvaný hydrometeorologie zabývá.

Čím se zabýváme dále: Klimatologie a čistota ovzduší, příroda a krajina

V rámci klimatologie přinášíme informace o datech počasí za uplynulá období. Zejména dle našeho měření, dle něhož sestavujeme různé statistiky a publikujeme zprávy. Též vzděláváme a přinášíme nové informace o stavu klimatu Země. Též poskytujeme informace a diskuze na témata týkající se globálního oteplování.

Sledujeme v rámci vedlejší činnosti stav ovzduší v ČR závislý na meteorologických podmínkách a přinášíme z této oblasti aktuální informace. Stejně tak sledujeme stav přírody, krajiny a životního prostředí s tím související. A dbáme na ochranu přírody a jejích složek, které jsou pro náš život nezbytné (zejména např. voda, ovzduší a půda).

Důležité heslo pro všechny informace – serióznost

Ve všech oborech je naším hlavním cílem a zásadní prioritou serióznost. V dnešním bulvárním světe se snažíme uvádět informace podložené. Také reálné a případné pokusy o bulvarizaci uvádět na pravou míru, zejména v oblasti počasí a klimatu. A tím přispívat k dobrému jménu oborů. Informace poskytujeme zejména na hlavním webu (www.pocasimeteoaktuality.cz) a stránkách hlavních sociálních sítí (Facebook, Twitter, Google+ a Instagram). Nově na tomto webu a to v různé podobě. A dle potřeby, avšak každý den (zejména v době od 9 do 20 hodin). Každý den jsme připraveni odpovídat na dotazy a náměty na emailu info@pocasimeteoaktuality.cz.

Členové projektu MA poskytující informace mají vlastní vzdělání v rámci oborů činnosti, spočívající ve znalostech po studiu různé odborné literatury (knižní a časopisecké). A zkušenostech získaných zejména praxí v oborech (práce v oblasti prognóz, práce s daty, pozorování vývoje počasí i v terénu aj.). Naše publikační činnost spočívá ve vydávání zpráv (informace o počasí – měsíc), ročenek (informace o počasí – rok). A časopisu (informace všeho druhu, hlavně o počasí – období).

Těšíme se na vás v dalších našich článcích vydaných (nejen) zde a věříme, že budou prospěšné co největšímu okruhu uživatelů internetu.