Hydrologická situace

Hydrologická situace 6.6.2019

Hodnocení článku

Po srážkové činnosti z konce května došlo k významnému nasycení území v horských oblastech a ve vyšších polohách. K mírnému zvýšení nasycení v ostatních polohách a spíše ke slabému zvýšení nasycení v nížinách. A někde nebylo možno žádné větší změny v nasycení území pozorovat. Průtoky vodních toků se zlepšily na většině území, na jihovýchodě a východě a na severu Čech. Dále především na východě, jihovýchodě Moravy a ve Slezsku došlo místy (na Moravě a ve Slezsku četněji) k rozvodnění toků na SPA. V prvních červnových dnech srážek významně ubylo, zvýšila se teplota. Hodnoty dosahují v maximech až 30°C, v posledních dnech tuto hodnotu zejména v Čechách místy slabě překračovaly. Hydrologická situace 6.6.2019.

Aktuální situace dle parametrů: Hydrologická situace 6.6.2019

Poslední květnové týdny byly srážkově bohaté (na Moravě spadlo srážek většinou více) a doplnily částečně srážkový a vláhový deficit v krajině. Byť od vyšších poloh nebyla potřeba příliš vláhy. Zde byla vláha infiltrována a spodní vody byly dotovány stále tajícími zbytky sněhu. A nejvydatnější srážky se vyskytly právě tam. Poslední dny přinášejí ale vysoký výpar z krajiny i vodních ploch a vláhy rychle ubývá.

Vodní kapacita v půdě

Nejnižší dostupnou vodní kapacitu do 20cm hloubky pod travním porostem registrujeme aktuálně v dolním Polabí a Pohoří, obecně v nížinné oblasti na severozápadě Čech, v Praze a severozápadně od ní. V ostatních oblastech je situace lepší, nižší vodní kapacita je ojediněle na jihu Moravy či na Plzeňsku. Jinak jde o kapacitu 50% a vyšší.

Nasycení území

Nasycení území je na většině území slabé a místy až velmi slabé, od vyšších poloh je naopak silné a na horách ojediněle i velmi silné. Nejvýznamnější nasycení je stále v Beskydech (obr. 1).

Hydrologická situace 6.6.2019. Nasycení území v ČR.

Obr. 1 Hydrologická situace 6.6.2019. Nasycení území ČR k 6.6.2019 (červená = nejslabší, zelená = nejsilnější), zdroj: hydro.chmi.cz

Průtoky vodních toků

Jsou většinou na poklesu a kromě horských a podhorských toků na spodních hranicích normálu. Místy se zejména v Čechách vyskytuje stav sucha (Q355d) a těchto míst přibylo zejména v posledních teplých a suchých slunných dnech. Vodnosti toků zejména v nižších polohách a nížinách jsou převážně nízké. Pohybují se co se týče M-denního průtoku mezi hodnotami Q270 až Q355d, ojediněle jsou nižší a odpovídají tak 50 až 20% měsíčního normálu. Ojediněle i menšímu poměru. Vyšší vodnosti jsou od vyšších poloh a obecně na Moravě a ve Slezsku, kde má stále vliv dosti deštivé období z druhé poloviny května. Tam jsou vodnosti dle M-denního průtoku mezi Q30 až Q180d, což odpovídá 100 až 200% měsíčního průměru.

Podzemní vody

K poslednímu týdnu byly hladiny podzemních vod většinou mírně až silně podnormální bez větších vlivů srážek z května. Nejnižší byly na severozápadě Čech a na jihu Moravy. Je možné předpokládat, že hladina podzemních vod převážně klesá i v tomto týdnu. Vyšší hladiny jsou zaznamenávány jen lokálně.

Hydrologická situace: Předpokládaný vývoj

I v dalších dnech, kdy budou převládat spíše vyšší teploty a pouze lokální srážky konvekčního charakteru, je nutné čekat snižování vodní kapacity v půdě a snižování nasycení území. Tím bude klesat i vodnost toků. vodnost toků bude případně místy kolísat při výskytu prudkých srážek při bouřkové činnosti. Bouřek by mělo být v dalšímu týdnu více, avšak stále půjde o lokální srážkovou činnost s velkým rozdíly v úhrnech srážek na našem území. Hladiny podzemních vod by měly dále klesat.