Hydrologická situace (6.6.2019)

Hodnocení článku

Po srážkové činnosti z konce května došlo k významnému nasycení území v horských oblastech a ve vyšších polohách. K mírnému zvýšení nasycení v ostatních polohách a spíše ke slabému zvýšení nasycení v nížinách. A někde nebylo možno žádné větší změny v nasycení území pozorovat. Průtoky vodních toků se zlepšily na většině území, na jihovýchodě a východě a na severu Čech. Dále především na východě, jihovýchodě Moravy a ve Slezsku došlo místy (na Moravě a ve Slezsku četněji) k rozvodnění toků na SPA. V prvních červnových dnech srážek významně ubylo, zvýšila se teplota. Hodnoty dosahují v maximech až 30°C, v posledních dnech tuto hodnotu zejména v Čechách místy slabě překračovaly. Hydrologická situace 6.6.2019.

Aktuální situace dle parametrů: Hydrologická situace 6.6.2019

Poslední květnové týdny byly srážkově bohaté (na Moravě spadlo srážek většinou více) a doplnily částečně srážkový a vláhový deficit v krajině. Byť od vyšších poloh nebyla potřeba příliš vláhy. Zde byla vláha infiltrována a spodní vody byly dotovány stále tajícími zbytky sněhu. A nejvydatnější srážky se vyskytly právě tam. Poslední dny přinášejí ale vysoký výpar z krajiny i vodních ploch a vláhy rychle ubývá.

Vodní kapacita v půdě

Nejnižší dostupnou vodní kapacitu do 20cm hloubky pod travním porostem registrujeme aktuálně v dolním Polabí a Pohoří, obecně v nížinné oblasti na severozápadě Čech, v Praze a severozápadně od ní. V ostatních oblastech je situace lepší, nižší vodní kapacita je ojediněle na jihu Moravy či na Plzeňsku. Jinak jde o kapacitu 50% a vyšší.

Nasycení území

Nasycení území je na většině území slabé a místy až velmi slabé, od vyšších poloh je naopak silné a na horách ojediněle i velmi silné. Nejvýznamnější nasycení je stále v Beskydech (obr. 1).

Obr. 1 Nasycení území ČR k 6.6.2019 (červená = nejslabší, zelená = nejsilnější), zdroj: hydro.chmi.cz

Průtoky vodních toků

Jsou většinou na poklesu a kromě horských a podhorských toků na spodních hranicích normálu. Místy se zejména v Čechách vyskytuje stav sucha (Q355d) a těchto míst přibylo zejména v posledních teplých a suchých slunných dnech. Vodnosti toků zejména v nižších polohách a nížinách jsou převážně nízké. Pohybují se co se týče M-denního průtoku mezi hodnotami Q270 až Q355d, ojediněle jsou nižší a odpovídají tak 50 až 20% měsíčního normálu. Ojediněle i menšímu poměru. Vyšší vodnosti jsou od vyšších poloh a obecně na Moravě a ve Slezsku, kde má stále vliv dosti deštivé období z druhé poloviny května. Tam jsou vodnosti dle M-denního průtoku mezi Q30 až Q180d, což odpovídá 100 až 200% měsíčního průměru.

Podzemní vody

K poslednímu týdnu byly hladiny podzemních vod většinou mírně až silně podnormální bez větších vlivů srážek z května. Nejnižší byly na severozápadě Čech a na jihu Moravy. Je možné předpokládat, že hladina podzemních vod převážně klesá i v tomto týdnu. Vyšší hladiny jsou zaznamenávány jen lokálně.

Předpokládaný vývoj

I v dalších dnech, kdy budou převládat spíše vyšší teploty a pouze lokální srážky konvekčního charakteru, je nutné čekat snižování vodní kapacity v půdě a snižování nasycení území. Tím bude klesat i vodnost toků. vodnost toků bude případně místy kolísat při výskytu prudkých srážek při bouřkové činnosti. Bouřek by mělo být v dalšímu týdnu více, avšak stále půjde o lokální srážkovou činnost s velkým rozdíly v úhrnech srážek na našem území. Hladiny podzemních vod by měly dále klesat.

Meteo Aktuality

Od mala mě fascinuje voda a projevy s ní spojené. Přírodní živly a to zejména extrémní průběh počasí. Chuť o nich informovat a také uvádět na pravou míru přemíru bulvárních informací nejen na internetu mě přiměla vytvořit stránky. Proto jsem 21. ledna 2011 založil na Facebooku projekt v podobě stránky, k níž brzy vznikla webová stránka. Projekt seriózního meteorologického servisu přináší seriózní informace o počasí a souvisejících oborech. Cílem je poskytovat informace o počasí, objasňovat příčiny, souvislosti a vzdělávat v oboru. Více lidí si sice vždy raději přečte nepravdivé a katastrofální informace plné extrémů než to, že počasí bude průměrné. Ale seriózní informace mají také své uplatnění. Za tímto cílem si stojím! To, zda se mi to daří plnit musíte posoudit vy, milí čtenáři.

Meteo Aktuality napsal 1074 příspěvků. Zobrazit všechny příspěvky od Meteo Aktuality