Počasí

Světový meteorologický den a den vody 2018, opět se otevřou pracoviště

Hodnocení článku

Každý rok slaví obory hydrologie a meteorologie své svátky. Světovým dnem vody je 22. březen a Světovým dnem meteorologie je následující 23.březen. K těmto příležitostem pravidelně zpřístupňují svá vybraná pracoviště Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ). A též některé státní podniky povodí. Výjimkou nebude ani letošní rok, níže přinášíme přehled plánovaných exkurzí, které je možné navštívit. Meteorologický den a den vody 2018, opět otevřou pracoviště.

Meteorologický den a den vody 2018: Odborní zaměstnanci se vám budou rádi věnovat

Na všech pracovištích platí shodné znaky. Jednak každé pracoviště má svoji organizaci Dne otevřených dveří (DOD) či jinými slovy probíhajících exkurzí veřejnosti. Zpravidla se ovšem do prostor vstupuje ve skupinách o několika lidech dle možností pracoviště. Zejména do stísněných prostor jako jsou třeba velíny na zdymadlech, strojovny jezů. Dále zejména prostory v přehradách nebo i budovy meteorologických stanic. Vstup vždy určí zaměstnanci vedoucí danou exkurzi.

Odborní zaměstnanci pracovišti jím také provázejí a poskytují výklad. Zejména o činnosti kterou provádějí a způsobech jejího výkonu či obecně o tématice, které se pracoviště věnuje. Rádi vždy zodpoví i případné dotazy a to obecně z celého oboru, budou-li určitou věc zajisté vědět. V případě hydrologické exkurze se výklad týká zejména popisu vodního díla a jeho historie či zajímavých událostí v ní. DOD má v ČHMÚ i státních podnicích povodí tradici a každý rok se těší velkému zájmu. A proto je nutné exkurze často rozdělovat do několika menších skupin. Do daných prostor se ovšem dostane každý. Do prostor většinou pouští každou hodinu nebo každou půlhodinu.

Do sídla ČHMÚ, na observatoř v Libuši, meteorologickou stanici nebo raději na vodní dílo?

Výběr kam můžete vyrazit na exkurzi je opravdu široký. Vybrat si můžete tématiku čistě meteorologickou, hydrometeorologickou a nebo spíše čistě hydrologickou. I když se obory velmi významně prolínají a na každém pracovišti musí být výkon činností ve spojení s dalším. Spojen je také každý z nich. Čistě meteorologickou tématiku nabízí převážně ČHMÚ, více hydrologickou zas státní podniky povodí. A též zpřístupňují své prostory i některé vodárny. Například pražská vodárna v Podolí, kde je i muzeum vodárenství. Exkurze v ČHMÚ a s. p. jsou vždy zdarma. Naopak můžete získat i některé propagační letáky a materiály z činnosti ústavu nebo brožury. Jako například předpověď počasí, modelové mapy nebo popis vodního díla v případě povodí. Ve vodárenství jsou některé exkurze za menší poplatky.

Kam přesně můžete zajít?

V ČHMÚ do hlavní budovy (nejdelší a velmi zajímavá exkurze). Tam se nachází centrála ČHMÚ s výkonem veškeré činnosti ústavu (meteorologie, hydrologie a čistota ovzduší). Budova se nachází v pražských Komořanech ve 4. městské části a dopravní spojení z centra města tam není vůbec špatné ani ve dnech pracovního klidu. Prohlídka se skládá z několika částí, u vstupu dostane každá skupina po zahájení plánek a nějaké letáky.

V knihovně ČHMÚ, která zde sídlí, si budete moci zakoupit případně i některé publikace. Při prohlídce se dozvíte vše o tom, jak se v ČHMÚ sleduje a vyhodnocuje počasí. Též co je to klima, jak se počasí předpovídá, jak se měří čistota ovzduší a čím. Jak se měří průtoky vody v korytech toků a též čím, ale též mnoho dalších věcí. Neváhejte se také ptát a využít zaměstnance v tento výjimečný den, budou tam pro vás.

Pobočky Ústavu i vybraná pracoviště státních podniků povodí

Dále ČHMÚ pořádá DOD na každé své pobočce (nejde o hlavní sídlo, ale jde o sídlo pobočky) a to v Ústí nad Labem, Plzni. Ale i v Českých Budějovicích, Hradci Králové, Brně a Ostravě. V Praze můžete jít ještě na exkurzi na observatoř Libuš, kde se nachází též meteorologická stanice. A zde můžete vidět i přímo skutečné vypouštění meteorologického balonu se sondou pro měření počasí. Podrobnosti proč se tak činí a jak často se tak činí se na místě dozvíte. Dále ČHMÚ pořádá DOD na meteorologických stanic, vyjma letištních a některých dalších – viz leták.

V Povodí Labe jsou exkurze na vodohospodářském dispečinku v Hradci Králové a na přehradách Mšeno a Rozkoši na vybraných zdymadlech středního a dolního Labe. Dále je možno zajít na vodní dílo Pastviny* a Seč*.

Povodí Moravy nabízí exkurzi na vodních nádržích Brno, Bystřička a Slušovice.

Povodí Odry zas vedle vodohospodářských laboratoří na vodních dílech slezská Harta, Kružberk a Morávka.

Kdy tam můžete jít?

V ČHMÚ, Povodí Moravy a Odry se koná exkurze v sobotu 24.3.2018 od 9 do 14hodin, resp. do 15 hodin. A nezapomeňte, že poslední skupina jde vždy cca 30-60 minut před koncem akce. V Povodí Labe se koná exkurze na dispečinku ve čtvrtek 22.3.2018 od 14 do 18 hodin a vodním díle Brandýs nad Labem od 10 do 15 hodin. Plus budou nově pořádány plavby inspekčním plavidlem. Toto vodní dílo je zpřístupněno v pátek 23.3.2018 jen pro školní exkurze. Ale v sobotu 24.3.2018 ho můžete opět navštívit. Plus další vybraná díla včetně uvedených přehrad. Plavby inspekčním plavidlem se budou konat na zdymadle v Roudnici nad Labem. *Tyto vodní nádrže můžete navštívit od 9 do 14 hodin až 21.4.2018!

Co tam zhruba uvidíte?

Na přehradách si budete moci prohlédnout celé prostory přehrady a ovládací prvky. Prostory jsou často vlhké až mokré, špinavé a úzké, tak je třeba s tím počítat a případně se na to vybavit. Seznámeni budete s historií díla, stavby a hydrologické situace. Plus s dalšími zajímavostmi. Na zdymadlech si budete moci prohlédnout všechny jeho prvky, ovládání, budete seznámeni zejména s funkcemi plavební komory a jezu. A také s historií díla. V laboratořích budete seznámeni zejména s vyhotovováním rozborů vody, což si budete moci nechat se slevou i provést. A to budete-li mít vlastní vzorek vody, u které budete chtít rozbor provést. V centrálním dispečinku budete seznámeni též s činností tohoto centrálního pracoviště. O tom, co uvidíte na stanicích a pracovištích ČHMÚ je krátce pojednáno výše.

Ať vám nezkazíme překvapení a požitek z exkurze, tak bude lepší více neprozrazovat. Přejeme vám hezkou zábavu s poučením, které si z těchto pracovišť odnese určitě každý.

Další informace

Oficiální pozvánky a program exkurzí najdete přímo zde:

www.chmi.cz

www.pla.cz

www.pmo.cz

www.pod.cz