PočasíPrognózy počasíSezónní výhledy

Tuhá zima nebo mírná zima? Předpovědím na zimu nyní spíše nevěřte

Hodnocení článku

Na podzim se často v různých médiích objevují články s předpovědí průběhu počasí během nadcházející zimní sezóny. Děje se tak často právě v tomto období, avšak některé články vycházejí už v září. Často se tak děje na internetových serverech a to v případě médií působících pouze na internetu i v tzv. elektronických mutacích ostatních médií. Jde o televizní stanice i tištěná periodika. Podobné zprávy můžete slyšet poté také v televizi. Ty pak připomínají často i u nás dobře známý americký seriál “Věřte-Nevěřte”. Seriózní médium jakéhokoli typu podobné zprávy ovšem nevypouští. Bude tuhá zima nebo mírná zima? V čem je ohledně těchto zpráv vlastně problém?

Nevěrohodná zpráva oznamuje vždy extrém až katastrofu

Média jsou často plná až poplašných zpráv. Zprávy o příchodu konce Světa, srážce s astronomickým tělesem a v další řadě i informace o meteorologických a klimatických jevech. Častými tématy takových médií jsou prudké bouře, lijáky, vichřice a právě také zima. Zimní počasí ovšem vždy líčí jako nejmrazivější zimu století či dokonce snad tisíciletí s přívaly sněhu. A je tomu tak skutečně před každou zimou, obrázek o věrohodnosti takových zpráv si můžeme ovšem dle zkušeností z minulých let udělat sami.

Někdy se mohou zprávy trochu přiblížit skutečnosti, většinou jsou ovšem zcela mimo realitu. Vzhledem k tomu, že  takové články píší autoři skutečně bulvárním stylem, tak obsahují vždy extrémy a katastrofy. A najdeme v nich informace přehnané, významně upravené tak, aby vypadaly co nejextrémněji a šokovaly čtenáře. Upoutat musí už nadpis takového článku či zprávy a případné ilustrační obrázky, které jsou velice oblíbené. Pocházejí co se týče zimního počasí většinou z oblastí, kde hodně mrzne nebo je nejlépe současně ještě mnoho sněhu. V takových oblastech je to ovšem běžné, nicméně články prezentují informace tak, jako že se takové počasí má objevit v naší oblasti mírného klimatického pásma.

Už z tohoto pohledu označujeme predikce uváděné v takových zprávách za nereálné. Často se pro posílení věrohodnosti v letech odkazuje na různé vědce či zahraniční servery. Mnohdy ovšem dané tvrzení nikdy žádný vědec neprohlásil či případě nekonstatoval zdaleka to, co poté autoři článků uvedou. V těchto článcích se tedy poté dočtete většinou o něco mírnější průběh počasí než je ten prezentovaný v titulku. Nicméně nikdy se tam nedočtete, že bude zimní počasí průměrné a čeká nás zima jak má být. Nebo že nás čekají jen mírná mrazivá období. Takové informace jsou ovšem většinou pravdou, pokud není pravda rovnou zcela opačná.

Nevěrohodné články s předpovědí zimy letos a v minulých letech

Jaké prognózy zimy najdeme letos? Pokud se podíváme na letošní “předpovědi” zimy (2018/2019), tak narazíme například na článek https://www.extra.cz/jaka-bude-letosni-zima-milovnikum-vanoc-se-to-nebude-libit-cekaji-nas-extremy. V nadpisu se píše spíše náznakově o tom, že nebude na Vánoce studená. Dále se píše o extrémech, které nejsou blíže specifikovány. V článku se dozvíte, že se čeká zima spíše teplá a Vánoce na blátě. Když od data publikování článku zbývají do Vánoce více než dva měsíce, je to odvážné tvrzení. A ještě odvážnější je tvrzení, že se předpokládá zima jako celek teplotně nadprůměrná.

Studená léta?

V poslední době najdeme na internetu také články o opačném vývoji klimatu. Že naopak léta čekat studená a přibude pořádných zim. Nejedná se čistě o nadcházející zimu, ale spíše o výhled do budoucna. Jde o odlišnou teorii oproti teorii globálního oteplování planety s vlivem vzrůstu teploty vzduchu u nás konkrétně v létě i v zimě s následkem naopak mírnějších zim a horkých letních období. Články citují nejčastěji různé klimatology a meteorology, někteří ovšem rozvíjejí spíše nesmyslné teorie. Oblíbené byly v minulých letech nadpisy, že nás “čeká nejstudenější/nejmrazivější zima za posledních 100 let”, tzv. stoletá. Některé články vyšly už v září nebo dokonce v srpnu. Už podle toho lze usuzovat, že jde o naprosté nesmysly.

Například článek z loňského léta http://tn.nova.cz/clanek/ceka-nas-letos-mirna-nebo-kruta-zima-vysla-prvni-predpoved.html cituje americké meteorology a sází na zeslabení klimatického jevu El Niňo a nástup chladné fáze La Niňa, více o jevech na stránce Specifické cirkulace. Podle toho je předpokládáno extrémní počasí a chladnější zimy v dalších letech i u nás. Zde už můžeme bilancovat. Neboť víme jaká byla loňská zima 2017/2018 a víme tedy, že se určitě neřadila k těm chladnějším. Její průběh byl zajímavý a zimní počasí, které přišlo na konci února a trvalo ještě v březnu rozhodně nekompenzovalo velmi teplé počasí po podstatně větší část zimní sezóny. Podle oficiálního měření ČHMÚ činila odchylka teploty vzduchu v ČR od normálu (referenční období let 1981-2010) za prosinec +1.7°C, za leden dokonce +3.8°C a za únor -2.6°C. Průměr odchylek činí tedy +0.96°C a zimu musíme považovat spíše za teplejší.

Články v letech minulých

O rok dříve někteří meteorologové, konkrétně angličtí, předpovídali velmi mrazivou zimu. Článek vyšel například zde https://eurozpravy.cz/pocasi/pocasi-v-evrope/169647-zima-jakou-jste-jeste-nezazili-meteorologove-vydali-novou-drsnou-predpoved/, předpověď byla podána velmi dramaticky a zněla na přívaly sněhu a mráz po čtyři měsíce. Věřit tomu mohl snad málo kdo, ostatní meteorologové předpovídali zimu mírnou. A jak dopadla z hlediska průměrných teplot v ČR? Prosincová odchylka teploty od normálu činila +0.4°C, lednová pravda -3.6°C a únorová +2.0°C. Leden přinesl opravdu převládající mrazivé počasí, byť mimo hory příliš sněhu nebylo. Průměrná odchylka činila -0.4°C a zimu tak není možno považovat za nějak teplou. Ale ani nepřišlo tak drasticky mrazivé počasí s přívaly sněhu. Zima 2015/2016 byla některými předpovídána opět už v srpnu.

Článek http://tn.nova.cz/clanek/jaka-nas-ceka-zima-meteorologove-vydali-prvni-predpoved.html, kde odkazují na zprávu NOAA měl ovlivnit téměř jistě sever polokoule jev El Niňo, který by se mohl v Evropě projevit třeskutými mrazy a sněhovými bouřemi. S citací australských meteorologů se v článku psalo, že měl být jev silný podobně jako v roce 2010. Jak to dopadlo je uvedeno v odstavci níže. V něm je nejprve odkázáno na věrohodnější text s předpovědí na zimu, která také vyšla.

Teď tedy trochu reálných prognóz. V roce 2015 měla být dle amerického modelu velmi teplá, psalo se o tom například zde https://zpravy.idnes.cz/predpoved-meteorologa-na-podzim-a-zimu-dyr-/domaci.aspx?c=A150909_132419_domaci_ane, kde je citován mimo jiné náš meteorolog. Zima přinesla v prosinci velmi vysokou odchylku průměrné teploty vzduchu v ČR a to +4.6°C. V lednu +0.6°C a v únoru též vysokou +3.9°C. Zima byla skutečně velmi teplá.

Styl psaní bulvárních textů a úspěšnost dlouhodobé prognózy

Články jsou vždy sestavovány podle výroků nějakých meteorologů či klimatologů, kteří interpretují různé numerické modely. Dlužno ovšem připustit, že tyto výroky se v určitých médiích mírně upravují. A texty píší takovým stylem, aby zněly strašidelně a extrémně. Každý model se s přibývajícím časem, na který modeluje průběh klimatických prvků. Ten se potýká s velkým množstvím chyb a tedy s velkou nejistotou.

Úspěšnost prognózy klesá a to do takové míry, že třeba v září nebo ani v říjnu nemá cenu vůbec prognózy na zimu sestavovat. V listopadu je nutno je brát velmi orientačně. Jde o velmi dlouhé období a během tohoto období se může v atmosféře změnit rozložení tlaku vzduchu, čímž dojde ke změně cirkulace do jednotlivých oblastí a během několika dnů bude vývoj zcela opačný. Prognózy se vydávají na základě předpokladů chování klimatických jevů specifické cirkulace ENSO, doplněné o intenzitu jevu NAO (Severoatlantická oscilace), který má významný vliv na průběh zimního počasí u nás, ve střední Evropě. Opět nutno konstatovat, že se může uplatnit naopak zcela opačný trend těchto jevů.

Co se předpovídá letos?

Letos tedy opět vycházejí různé články. Opírají se hodně o to, že se vyskytlo horké léto a že by po něm mohla následovat tuhá zima. Takto ovšem, jak se můžete ve věrohodných textech dočíst, uvažovat rozhodně nelze. V létě bylo horko, v zimě bude toto horko kompenzováno výraznými mrazy a podprůměrnými teplotami. Takto to v atmosféře nechodí. V létě 2015 bylo také horko a maximální teploty vystupovaly často i na vyšší hodnoty než letos a nadcházející zima byla, jak je výše uvedeno, také velmi teplá.

Někdy se tento trend může do jisté míry uplatnit. Ale rozhodně to není žádná singularita v průběhu počasí, na které by bylo možno “stavět” prognózy. Letošní články též citují nové zjištění, že místo globálního oteplování a chybějících zim by měly být tyto mrazivější. A léta naopak chladnější, jak bylo výše již zmíněno. Není to příliš pravděpodobné, v souladu se změnou klimatu budou zimy v našich podmínkách spíše mírnější a vlhčí. Léta výraznější a suchá. Neznamená to ovšem, že se nemohou vyskytnout výjimky v podobě studenějších a na sníh bohatších zim. Něco na způsob zmíněného roku 2010.

Závěr

Tento text má nasměrovat čtenáře na správný typ informací ohledně předpovědi nadcházející zimy, na věrohodné články. Má jim dát základní rozlišovací znaky nevěrohodných prognóz tak, aby mohli snadno nejen na přehlceném internetu oddělit zrna od plev. Současně také opakuje již mnohokrát řečené o možnostech současné numerické meteorologie a klimatologie, že předpovědi na dlouhá období nejsou spolehlivé a že je nelze sestavovat s několikaměsíčním odstupem. Tedy předpovědi na zimu v srpnu či září lze pravděpodobně označit za výmysl či takové předpovědi vychází z hodně nepřesných klimatických výstupů. Tyto nám o zimě v tuto dobu ještě nic neřeknou.