Prognózy počasíSezónní výhledy

V červnu 2022 bude počasí průměrné

Hodnocení článku

Tato informace by pro bulvární médium nebyla nijak zajímavá. Ale zde nabízíme seriózní a reálné informace, proto prostřednictvím tohoto článku informujeme o aktuální klimatické předpovědi hodnot prvků na červen 2022. Oznamujeme, že podle ni bude v červnu 2022 počasí průměrné. A to co do teploty vzduchu i srážek. výchylky a určité extrémy samozřejmě možné jsou, tyto dlouhodobý výhled nemá za úkol odhalovat. Tento výhled podává informace o tom, jak se z pohledu základních prvků bude počasí chovat v dlouhém období jako celku. Maximálně s nastíněním jeho obecného vývoje podle aktuálních prognóz vycházejících z aktuálních meteorologických vstupních podmínek.

Nejchladněji a nejvlhčeji pravděpodobně v polovině měsíceV červnu 2022 bude počasí průměrné. Odchylky teploty vzduchu na červen 2022.

Obr. 1 Odchylky teploty vzduchu na červen 2022 podle modelu CFS, zdroj: cpc.ncep.noaa.gov

Výhled slibuje průměrné počasí co do teploty v měsíci jako celku. I u srážek modely očekávají měsíc vyrovnaný ohledně dlouhodobého normálu. Přesto se zakolísání očekává a to teploty i srážek. Oteplování se dočkáme během prvních dnů měsíce, v tomto období dlouhodobý normál teploty vzduchu mírně stoupá. Vzestup pokračuje i nadále, ale prognóza počítá se snížením teploty kolem poloviny měsíce. S tím souvisí i zvýšení úhrnu srážek, po prvních dnech měsíce, kdy lze čekat srážky vyrovnané a zcela v mezích průměrných hodnot.

Na konci měsíce se očekává opět oteplování přibližně na hodnoty odpovídající normálu pro tuto část měsíce. I srážek v závěru měsíce ubude, ale hodnoty úhrnů čekejme stále v mezích normálu pro konec měsíce června. Samozřejmě po většinu měsíce půjde i o lokálně rozdílné úhrny srážek vlivem výskytu často konvekčních srážek podoby přeháněk a bouřek. Předpověď bere v potaz zprůměrované hodnoty úhrnů srážek pro území ČR jako celku. Rozdíly v úhrnech na regionální úrovni upřesňuje střednědobá předpověď.

U srážek vykazuje model CFS větší nepřesnost, tedy míru nejistoty. Předpovědí teploty si je poměrně jistý a to z přibližně 90% ohledně území ČR (obr. 1). Množství srážek se vždy obtížněji předpovídá a dvojnásobně to platí právě v konvekčním období teplé části roku. Červen je měsícem, kdy se v podmínkách našeho území vyskytne nejvíce bouřek z celého roku. Jde společně s přeháňkami (též konvekční srážky, jen bez projevů bouřky) o hlavní druh srážek. Tento druh srážek tvoří většinu podílu celkového úhrnu srážek za týdny i za celý měsíc.

Shrnutí

Závěrem lze konstatovat, že předpověď slibuje běžné počasí typické pro mírné klima střední Evropy a našeho území v červnu. Hydrologická situace by se neměla zásadním způsobem zhoršovat. Zatím se nepředpokládá úplná absence srážek v delším časovém období v rámci měsíce. Samozřejmě konvekční srážky tuto absenci vlivem očekávaných rozdílů v některých oblastech způsobit krátce mohou.