PočasíPrognózy počasíSezónní výhledy

Výhled na zimu 2018/2019 (6.11.2018)

Hodnocení článku

Ačkoli v článku Tuhá zima nebo mírná zima? Předpovědím na zimu nyní spíše nevěřte nabádáme brát prognózy na zimu velmi orientačně, není od věci se v tuto dobu podívat na to, jak vidí průběh zimy dle teplotních a srážkových odchylek nejnovější výstupy klimatických modelů. Též u této prognózy doporučujeme brát ji s rezervou a připouštět určité změny, jde totiž o aktuální stav prognózy. Její úspěšnost s delším časem značně klesá. Výhled na zimu 2018/2019 – 6.11.2018.

Klimatické modely v posledních letech slibují vždy teplejší nebo vyloženě teplou zimu. Prvotní výstupy ale vidí celé období značně teplotně nadprůměrné, postupem času dochází ke zpřesňování výstupů a ve většině případů jsou odchylky zmírňovány. Toto praktikuje zejména klimatický model CFS. Proto je nutné brát výstupy s rezervou a níže prezentované mapy si nevykládat tak, že přesně takové odchylky po celé období budou. Navíc ani při sebevyšších teplotních odchylkách není vyloučeno, že se v delším období neobjeví zimní epizoda se skutečně nízkými teplotami a sněžením. Pravděpodobně tu je ovšem nižší než například při prognóze průměrných teplot. Červeně zbarvené mapy též neznamenají, že bude v zimě horko, jde pouze o ilustraci odchylek teplot od normálu.

Výhled na zimu 2018/2019: Teplotní a srážkové odchylky

Sezónní prognózy odchylek teplot a srážek od normálu referenčního období poskytují dva základní klimatické modely (více o modelech obecně na stránce Numerické modely). Jde o model CFS (provozovaný NCEP NOAA) a model IRI (provozovaný IRI Columbia University). Model CFS předpovídá na jednotlivé měsíce i tříměsíční období, model IRI na tříměsíční období. Aktualizace modelu CFS probíhají průběžně a do modelu vstupují naměřená data za uplynulých několik dní, aktualizace modelu IRI probíhá jednou měsíčně s větším souborem dat. Model CFS vykazuje mnohem větší variabilitu prognóz než model IRI. Výhled na zimu 2018/2019 a predikce hlavních klimatických modelů.

Teplotní odchylky na zimu dle aktuálních výstupů

Výhled na zimu 2018/2019 - odchylky teploty dle modelu CFS.Obr. 1 Předpověď odchylek teplot pro období prosince 2018 až února 2019 dle modelu CFS, zdroj: nws.ncep.noaa.gov

Komentář: Model CFS předpokládá období jako mírně nadnormální s celkovou odchylkou 1-2K (srov. °C) od normálu. Předpokládat lze dle této prognózy tedy převažující teplé až krátce velmi teplé počasí. Vyloučit vpády studeného vzduchu určitě nelze. Prognóza je velmi podobná jako před rokem touto dobou, model na začátku listopadu předpokládal o něco vyšší odchylky.

Teplotní odchylky zima 2018-2019, model IRI.

Obr. 2 Předpověď odchylek teplot pro období prosince 2018 až února 2019 dle modelu IRI, zdroj: iri.columbia.edu

Komentář: Model IRI slibuje zimní období teplotně průměrné, tedy bez odchylek. Za takové situace by počasí odpovídalo normálu referenčního období. Byla by větší pravděpodobnost výskytu studených až mrazivých epizod.

Srážkové odchylky na zimu dle aktuálních výstupů

Srážkové odchylky na zimu 2018/2019 - model CFS.

Obr. 3 Předpověď odchylek srážek pro období prosince 2018 až února 2019 dle modelu CFS, zdroj: nws.ncep.noaa.gov

Komentář: Ohledně srážek předpokládá model CFS zimu slabě nadprůměrnou. První měsíc bez odchylek a druhý a třetí s mírným nadprůměrným množstvím srážek vůči normálu. U srážek je úspěšnost prognózy o poznání nižší, proto je třeba s rezervou brát v potaz prognózu zejména na první měsíc období. Aktuální výstup ovšem slibuje srážkově bohatší počasí než má v zimě být.

Srážkové odchylky na zimu 2018/2019 - model IRI.Obr. 4 Předpověď odchylek srážek pro období prosince 2018 až února 2019 dle modelu IRI, zdroj: iri.columbia.edu

Komentář: Ve srážkovém nadprůměru zimního období u nás se model IRI s modelem CFS shoduje. Pravděpodobnost výskytu srážkově nadprůměrného období je dle modelu nízká.

Závěr: Výhled na zimu 2018/2019.

Dle prezentovaných aktuálních prognóz je možno konstatovat, že zima 2018/2019 bude pravděpodobně teplotně průměrná až slabě nadprůměrná (současně předpokládané kladné hodnoty odchylek teplot v případě modelu CFS budou patrně sníženy) a srážkově slabě nadprůměrná. Srážkově bohatší počasí by bylo v souladu s trendem posledních let a s obecnou prognózou chodu srážek během roku u nás dle scénářů projevů klimatické změny. Na závěr dodejme, že nedávno prezentovaná předpověď serveru Accuweather (Accuweather 2018, viz odkazy) se též shoduje ve srážkových odchylkách a předpokládá vlhčí počasí, ale také chladné.

Použité zdroje

ACCUWEATHER, www.accuweather.com, 2018, dostupné na https://www.accuweather.com/en/weather-news/accuweathers-europe-winter-forecast-for-the-2018-2019-season/70006310

NWS NCEP NOAA, www.origin.cpc.ncep.noaa.gov, 2018, dostupné na http://origin.cpc.ncep.noaa.gov/products/people/wwang/cfsv2fcst/

COLUMBIA UNIVERSITY, www.iri.columbia.edu, 2018, dostupné na https://iri.columbia.edu/our-expertise/climate/forecasts/seasonal-climate-forecasts/