Prognózy počasíSezónní výhledy

Červen 2021 bude mírně chladnější

Hodnocení článku

Klimatologicky letní období začalo právě dnes 1. června. A vyšel Výhled na měsíc, první měsíc klimatologického léta. Červen 2021 bude mírně chladnější, což bude více méně pokračováním dosavadního průběhu počasí. Samozřejmě se bude teplota stále zvyšovat, podobně jako se zvyšuje dlouhodobý normál teploty. Ale teplota se bude udržovat na spodní hranici tohoto normálu. Srážkově bude období spíše bohatší než chudší, srážky budou naopak na horní hranici normálu. Dlouhodobý srážkový normál také narůstá, ale méně významně než teplotní a s určitými výchylkami.

Červen mírně chladnější a předpověď komplikují četnější konvekční srážky

Červen 2021 bude mírně chladnější. Předpověď odchylek srážek podle modelu CFS a úspěšnost.

Obr. 1 Předpověď odchylek srážek a pravděpodobnost úspěšnosti na červen 2021 pro Evropu dle modelu CFS, zdroj: ncep.noaa.gov

Doposud byla teplota příliš nízká a konvekční srážky nebyly tak časté. Alespoň ty významné v podobě bouřek se spadem většího množství srážek. I když samozřejmě zcela nechyběly. S vyšší teplotou jich bude znatelně přibývat a může jít i o významnější úhrny srážek. Ty budou ale lokálně omezené a není ani v silách střednědobé předpovědi odhadnout přesný výskyt těchto srážek. Proto se snižuje očekávaná úspěšnosti předpovědi odchylek srážek nad daným územím, v tomto případě územím ČR či okolím. Model CFS vidí červen více méně průměrný, teplotně i srážkově. U teplot vykazuje vysokou jistotu, u srážek velmi nízkou. ČHMÚ vidí ve statisticko-analogovém výhledu teplotu průměrnou až slabě podprůměrnou a srážky naopak průměrné až slabě nadprůměrné.

Počátek měsíce bude chladnější, zejména ráno. To bude způsobeno zmenšenou oblačností, bude tedy více slunečního svitu spíše bez srážek. Během období bude jednak růst teplota a jednak také přibývat srážek. Nejvíce srážek by podle současného odhadu mělo být právě zhruba od období Medarda. Srážky budou ale často konvekční a lokálně nerovnoměrné. To je pro červen a i další letní měsíce ale zcela typické. Čekat horké počasí dlouhodobě nelze, ale výchylka teploty do vyšších hodnot se určitě může objevit. Opačná, v podobě chladnějšího počasí, se objeví pravděpodobně kolem poloviny měsíce. Tam by měla být teplota krátce i podnormální. Stejné to bude u srážek, delší období bez jejich výskytu by se objevit nemělo. Zcela rovnoměrné nebudou, ale vždy by mělo spadnout za týden alespoň průměrné množství srážek obecně (v ČR). Najdou se místa, kde vlivem převahy konvekční činnosti příliš srážek zrovna nespadne.