Počasí

Hydrologická situace 13.9.2019

Hodnocení článku

Popis dosavadního klimatického vývoje, současné hydrologické situace pomocí základních parametrů pro její hodnocení. Dále též pro hodnocení sucha s krátkým výhledem vývoje počasí a hydrologické situace do dalších dnů. Hydrologická situace 13.9.2019.

Dosavadní vývoj

Hlavní srážky období, které spadly na přelomu týdnů a to kolem 9. září, přinesly významnější zvýšení vlhkosti v půdě zejména na východě země, kde spadlo podstatně více srážek než v oblasti Čech. Celkové, byť jen mírné zlepšení nastalo i na ostatních místech ČR. Co se týče hydrologického sucha, jednorázové srážky v jinak suchém a spíše teplejším období nepomohly.

Aktuální stav: Hydrologická situace 13.9.2019

Sucho bylo zmírněno zejména na východě a na jihozápadě či západě země, jinak jen nepatrně a pokračuje dále. Hydrologické sucho s výjimkou východu území pokračuje také dále.

Využitelná vodní kapacita v půdě je zcela dostačující na celé Moravě ve Slezsku, dále v jihozápadní části území Čech a obecně na horách a v podhůřích. Naopak nižší zůstává ve středním Polabí a v nížině severozápadních Čech. Při srovnání s loňským rokem v tuto dobu je situace dobrá. Před rokem byla VVK v půdě v Čechách velmi až extrémně nízká.

Nasycení území je v ČR velmi slabé, na východě území je slabé až normální a horské oblasti vykazují o poznání vyšší nasycení. V Beskydech je nasycení dokonce až extrémně silné, proto se na tocích v oblasti vyskytly při srážkách krátce i SPA.

Vodnosti toků jsou na východě podstatně lepší, jsou normální s koeficienty vodnosti Q270-180d či místy i vyšší. V Čechách je situace horší, nejhorší na malých tocích v nížinných oblastech. Ale mezi toky s průtoky koeficientu Q364d a nižší patří i horní Labe, kde je průtok dlouhodobě nedostačující. O mnoho lepší nejsou vodnosti ani na tocích v horských oblastech, což odráží nižší nasycení na území Čech celkově.

Hladiny podzemních vod se díky srážkám mírně zvýšily na východě území, v Čechách zůstávají více méně setrvalé a to podnormální nebo i významně či mimořádně podnormální. Nejhorší situace je ve středních, severozápadních, východních a částečně jižních Čechách s až extrémně podnormálními hladinami podzemních vod.

Očekávaný vývoj

Vzhledem k převažujícímu počasí bez srážek a často s malou oblačností je nutné čekat zhoršování situace a to bude znát zejména v Čechách. Díky období a obecně nižšímu výparu, plus předpokladu snížení teploty během příštího týdne nebude docházet k tak rychlému a významnému rozvoji sucha. Na Moravě a ve Slezsku lze říci, že je sucho zažehnáno. Vodní kapacita v půdě se bude ale převážně slabě snižovat. Průtoky vodních toků budou setrvalé nebo slabě klesající a klesající tendenci lze čekat hlavně u podzemních vod. Větší pokles je třeba čekat vlivem nyní mírně zvýšených průtoků na východě země. Srážky lze čekat spíše ojediněle a slabé a to minimálně v horizontu dalšího týdne. Vláhu ve svrchních vrstvách půdy budou kompenzovat silné rosy, jimž budou svědčit jasné a klidné noci.