Hydrologická situace 13.9.2019

Hodnocení článku

Popis dosavadního klimatického vývoje, současné hydrologické situace pomocí základních parametrů pro její hodnocení. Dále též pro hodnocení sucha s krátkým výhledem vývoje počasí a hydrologické situace do dalších dnů. Hydrologická situace 13.9.2019.

Dosavadní vývoj

Hlavní srážky období, které spadly na přelomu týdnů a to kolem 9. září, přinesly významnější zvýšení vlhkosti v půdě zejména na východě země, kde spadlo podstatně více srážek než v oblasti Čech. Celkové, byť jen mírné zlepšení nastalo i na ostatních místech ČR. Co se týče hydrologického sucha, jednorázové srážky v jinak suchém a spíše teplejším období nepomohly.

Aktuální stav: Hydrologická situace 13.9.2019

Sucho bylo zmírněno zejména na východě a na jihozápadě či západě země, jinak jen nepatrně a pokračuje dále. Hydrologické sucho s výjimkou východu území pokračuje také dále.

Využitelná vodní kapacita v půdě je zcela dostačující na celé Moravě ve Slezsku, dále v jihozápadní části území Čech a obecně na horách a v podhůřích. Naopak nižší zůstává ve středním Polabí a v nížině severozápadních Čech. Při srovnání s loňským rokem v tuto dobu je situace dobrá. Před rokem byla VVK v půdě v Čechách velmi až extrémně nízká.

Nasycení území je v ČR velmi slabé, na východě území je slabé až normální a horské oblasti vykazují o poznání vyšší nasycení. V Beskydech je nasycení dokonce až extrémně silné, proto se na tocích v oblasti vyskytly při srážkách krátce i SPA.

Vodnosti toků jsou na východě podstatně lepší, jsou normální s koeficienty vodnosti Q270-180d či místy i vyšší. V Čechách je situace horší, nejhorší na malých tocích v nížinných oblastech. Ale mezi toky s průtoky koeficientu Q364d a nižší patří i horní Labe, kde je průtok dlouhodobě nedostačující. O mnoho lepší nejsou vodnosti ani na tocích v horských oblastech, což odráží nižší nasycení na území Čech celkově.

Hladiny podzemních vod se díky srážkám mírně zvýšily na východě území, v Čechách zůstávají více méně setrvalé a to podnormální nebo i významně či mimořádně podnormální. Nejhorší situace je ve středních, severozápadních, východních a částečně jižních Čechách s až extrémně podnormálními hladinami podzemních vod.

Očekávaný vývoj

Vzhledem k převažujícímu počasí bez srážek a často s malou oblačností je nutné čekat zhoršování situace a to bude znát zejména v Čechách. Díky období a obecně nižšímu výparu, plus předpokladu snížení teploty během příštího týdne nebude docházet k tak rychlému a významnému rozvoji sucha. Na Moravě a ve Slezsku lze říci, že je sucho zažehnáno. Vodní kapacita v půdě se bude ale převážně slabě snižovat. Průtoky vodních toků budou setrvalé nebo slabě klesající a klesající tendenci lze čekat hlavně u podzemních vod. Větší pokles je třeba čekat vlivem nyní mírně zvýšených průtoků na východě země. Srážky lze čekat spíše ojediněle a slabé a to minimálně v horizontu dalšího týdne. Vláhu ve svrchních vrstvách půdy budou kompenzovat silné rosy, jimž budou svědčit jasné a klidné noci.

Meteo Aktuality

Od mala mě fascinuje voda a projevy s ní spojené. Přírodní živly a to zejména extrémní průběh počasí. Chuť o nich informovat a také uvádět na pravou míru přemíru bulvárních informací nejen na internetu mě přiměla vytvořit stránky. Proto jsem 21. ledna 2011 založil na Facebooku projekt v podobě stránky, k níž brzy vznikla webová stránka. Projekt seriózního meteorologického servisu přináší seriózní informace o počasí a souvisejících oborech. Cílem je poskytovat informace o počasí, objasňovat příčiny, souvislosti a vzdělávat v oboru. Více lidí si sice vždy raději přečte nepravdivé a katastrofální informace plné extrémů než to, že počasí bude průměrné. Ale seriózní informace mají také své uplatnění. Za tímto cílem si stojím! To, zda se mi to daří plnit musíte posoudit vy, milí čtenáři.

Meteo Aktuality napsal 1072 příspěvků. Zobrazit všechny příspěvky od Meteo Aktuality