Historie počasíPrognózy počasí

Léto v dubnu, je to normální?

Hodnocení článku

Nejprve docházelo k významným ochlazením a ne a ne přijít vyšší teploty. Nyní teploty rychle překročily 20°C a občas přesahují místy i letních 25°C. Připomeňme na úvod, že o letním dni hovoříme při dosažení teploty 25.0°C či při jejím přesažení. Letní den bude zaznamenán i při dalších hodnotách teplot směrem vzhůru a to i při 29.9°C. Při vyšších hodnotách považujeme den za tropický, který je ovšem zároveň přirozeně letní. Nicméně jde o tzv. “vyšší úroveň” a na daný den už pohlížíme tedy jako na tropický, bereme tedy v potaz již jen to “více”. Zpět k tématu tohoto článku, které zní léto v dubnu (tím myslíme právě výskyt letních dní). Léto v dubnu, je to normální? Jednoduše řečeno běžné to není. O tom svědčí i fakt, že teploty v tomto týdnu byly vysoce nadprůměrné vůči normálu let 1981 až 2010. Podle tohoto třicetiletí se nyní poměřují průměrné hodnoty teplot a srážek.

Letošní situace – léto v dubnu

V letošním roce navíc začalo zimní počasí velmi pozdě a ve znamení převládajícího studeného až krátce mrazivého počasí byl i březen. Ještě v polovině března, tedy před necelým měsícem, se vyskytovaly i v nížinách v ČR celodenní mrazy. Poté teploty vzrostly na hodnoty do 10°C a kolem svátků jara. Tedy na úplném počátku dubna, se dostávaly již nad 15°C. Za několik málo dní pokořily 20°C a na to rychle dosáhly letních 25°C. První letní den v ČR, kdy bylo přesaženo 25°C, byl 9. duben.

Teplotně značně nadprůměrné počasí by mělo v ČR pokračovat i po polovině dubna, poté by se měly teploty mírně snižovat. Zatímco nyní jsou teploty dosti ustálené, byť od dubna toto příliš očekávat nelze, tak postupně by měly vykazovat větší proměnlivost. Srážek by mělo oproti posledním dnům ale mírně přibývat, lze čekat ovšem častější konvekční srážky, které budou spíše hodně lokální. Tím bude docházet k větším rozdílům v úhrnech srážek na našem území.

Co tropické teploty v dubnu?

Výše byla řeč o tom, zda jsou letní dny v ČR v měsíci dubnu běžné a bylo řečeno že jsou určitě zejména v první části měsíce vysoce nadprůměrné, pak je asi jasné, že tropické teploty nejsou už vůbec běžné. I přesto se v ČR v dubnu tropické teploty ojediněle vyskytly, i když až v jeho úplném závěru. Zatím to na jejich dosažení nevypadá, každopádně vyloučit výskyt tropických teplot do konce letošního dubna nelze.