Hydrologická situacePovodeňSucho

Máme na našem území dost vody?

Hodnocení článku

Na naší Facebook stránce se objeví komentáře, že stále prší a že už je vody dost. Podívejme se tedy na aktuální hydrologickou situaci a odpovězme na otázku, zda máme na našem území dost vody? Platí to totiž o některých částech naší země, ale určitě ne o všech. Situace je totiž dosti rozdílná. Minulý víkend se vyskytly vydatnější srážky na jihozápadě a západě Čech, převážně bouřkového rázu s přívalovými srážkami o úhrnech do 24 hodin i kolem 80mm. Ty rozvodnily toky v povodí Mže, resp. Berounky. Další srážky pokračovaly často též na jihozápadě Čech, proto se dodnes v některých profilech na Mži, Berounce a Střele udržují povodňové stupně. To značí určitě nadbytek vláhy a vysoké stavy podzemních vod. Naopak v severních Čech dlouhodobě nespadlo dostatečné množství srážek ve vztahu k období a teplotě. Tam registrujeme půdní sucho a ojediněle i to hydrologické.

Máme na našem území dost vody? Vodní kapacita v lehkých půdách k 27.5.2024.

Obr. 1 Využitelná voda lehkých půd k 27.5.2024, zdroj: chmi.cz

Máme na našem území dost vody? Odpověď zní, ano i ne

Bouřky se vyskytly a významnější srážky přinesly kromě jihozápadu území spíše velmi lokálně. Přechodně tak zvýšily průtoky zejména menších toků. Pouze na jihozápadě a západě srážková činnost doplnila nejen půdní vláhu, ale i podzemní vodu. Vydatnost pramenů vodních toků se tak společně s vyšším nasycením území zvýšila. V dalším textu a pomocí map ukazujeme velkou rozličnost situace co se týče dostupné půdní vláhy. Ta je významná a tedy až nadbytečná na jihozápadě a západě území a také na jižní a střední Moravě, kde to nebývá časté. Naopak střední až severní a severovýchodní Čechy mají zásobu půdní vláhy nedostatečnou. Stejně jako některé lokality ve Slezsku či na severu Moravy. Tam se vyskytly příliš lokální bouřky. A nedostatečnou vláhu i zásobu podzemní vody ukazují stavy sucha v některých profilech toků v severovýchodní části republiky, tj. zejména ve Slezsku.

Vodnosti toků a jejich poměr k normálu.

Obr. 2 Máme u nás dost vody? Vodnosti toků v ČR a jejich poměr k normálu k 30.5.2024, zdroj: chmi.cz

Další srážky budou výrazné opět hlavně na jihozápadě a západě Čech

I výhled na nadcházející přelom května a června ukazuje více srážek do západní části území. Tam máme přebytek vody a vyšší nasycení, proto se očekává výskyt povodňové situace. Jak už předpovídáme v článku Na konci týdne vydatnější srážky, tak tyto srážky opakovaně rozvodní toky v oblasti jihozápadu a západu území ČR. Pakliže vyjdou předpoklady jejich úhrnů, může být povodňových stavů více (desítky) a nepůjde jen o nižší povodňové stavy. Srážky se objeví ale i jinde a určitým způsobem zlepší hydrologickou situaci i v oblastech, kde není ani půdní vláha nyní dostačující.