Je letos větší sucho než před třemi lety?

()

Je letos větší sucho než před třemi lety? Sucho je v ČR letos opět hodně rozvinuté, ve svrchní vrstvě půdy na mnohých místech není téměř žádná vláha. Hladiny podzemních vod jsou nízké a s tím souvisí i extrémně nízké průtoky vodních toků. Podobně suché počasí se touto dobou vyskytlo v roce 2015. Kdy se hovořilo o největším suchu od roku 2003, v některých oblastech dle určitých parametrů bylo toto sucho i významnější než v roce 2003. Další významné sucho nastalo v letošním roce, kdy během dubna v ČR převažovalo suché a velmi teplé počasí. Sucho nejvíce prohloubilo horké a taktéž suché počasí během července a na začátku srpna.

Teploty do poloviny srpna překračovaly 30°C spíše mírně a občas, delší tropické epizody s teplotami i vyššímu než 34°C nastaly na konci července a začátku srpna. Naopak první týden v červenci přinesl chladné a o něco vlhčí počasí. To ovšem sucho zmírnilo jen v oblastech s výskytem nejvydatnějších srážek (což byl východ Moravy a Slezsko). Další srážky, které byly významnější byť konvekční, se vyskytovaly během léto na jihozápadě a jihu Čech. Tam je situace s vodní kapacitou též o něco lepší. Naopak srážkově velmi suché oblasti jsou v centrálních Čechách, dále zejména na severozápadě Čech (dolní Labe a Ohře, plus Ústecko). Též střední a východní Polabí a jižní či lokálně střední Morava. V těchto oblastech je sucho velmi prohloubeno s významnějším vlivem na vegetaci.

Jak to bylo v roce 2015?

fbd57fe4d4_101351357_o2

Obr. 1 Půdní sucho v hloubce do 100cm pod povrchem klasifikované pomocí stupňů 0-5 v ČR, zdroj: ČHMÚ

Na obrázku 1 vidíme mapku s barevnou vizualizací míry ohrožení půdním suchem v profilu do 100cm hloubky v půdě k 6.7.2015. Vidíme, že sucho bylo už v tuto dobu významně rozvinuto na jižní Moravě, v Praze a na jihovýchodě Čech.

2f3f8a8547_101351356_o2

Obr. 2 Vodní stavy toků k 12.7.2015, sucho platí v profilech s velkým bílým kolečkem, zdroj: hydro.chmi.cz

Druhý obrázek ukazuje stavy vodních toků k 12.7.2015, kdy vidíme, že sucho platilo v měrných profilech v ČR místy. Oproti půdnímu suchu byl vodní toky na jižní Moravě poměrně vodné bez výskytu nízkých průtoků. Sucho bylo místy registrováno ve východní, střední a severní či jihozápadní části republiky.

Podobně na tom byly podzemní vody, jejichž hladina byla nejnižší ve středních a východních Čechách, jinde byly hladiny významněji pod normálem spíše místy.

Sucho v roce 2015 nebylo významně rozvinuto v květnu ani po většinu června. Prohloubilo se během června a pak zejména v červenci a v první polovině srpna. Pokračovalo pak na konci srpna a i v září, viz obr. 3.

957f396708_101832938_o2

Obr. 3 Sucho na tocích k 1.10.2015, zdroj: hydro.chmi.cz

Jaké je sucho letos, je letos větší sucho než v roce 2015?

Nutno konstatovat, že již na počátku druhé poloviny jarního období bylo sucho značné. Začalo tedy za podpory vysokých teplot velmi brzy. A letní měsíce ho nyní významně prohloubily, srážkový deficit narůstá stále a to hlavně v posledních týdnech. Tyto jsou velmi teplé s minimem pouze lokálních srážek.

Vodní stavy 7.6.2018

Obr. 4 Sucho na tocích k 7.6.2018, zdroj: hydro.chmi.cz

Vodní stavy 8.8.2018

Obr. 5 Sucho na tocích k 9.7.2018, zdroj: hydro.chmi.cz 

Pokračování na pod stránce 2.

Jak se vám tento příspěvek líbil?

Prosíme o jeho hodnocení!

Průměrné hodnocení / 5. Počet hlasů:

Žádné hlasování. Buďte první, kdo ohodnotí příspěvek!

Jak byl pro vás tento příspěvek užitečný?

Sdílejte příspěvěk s ostatními na sociálních sítích!

Mrzí nás, že pro vás příspěvek nebyl užitečný.

Napište nám konkrétní důvody a co je v něm špatně. Děkujeme!

Jak můžeme tento příspěvek vylepšit? Co je v něm špatně, co v něm chybí?

Shrnutí článku
Název
Je letos větší sucho než v roce 2015?
Popis
Je letos větší sucho než v roce 2015? Shrnutí aktuální situace ohledně sucha půdního i hydrologického. Srovnání s obdobím před třemi lety.
Autor

Meteo Aktuality

Od mala mě fascinuje voda a projevy s ní spojené. Přírodní živly a to zejména extrémní průběh počasí. Proto jsem 21. ledna 2011 založil na Facebooku projekt v podobě stránky, k níž brzy vznikla webová stránka. Projekt pro informace o počasí a souvisejících oborech. S cílem poskytovat vlastní informace o počasí, objasňovat příčiny, souvislosti a vzdělávat v oboru. Vzhledem k velkému množství nepodložených a nepřesných až bulvárních informací ve vztahu k počasí v českých médiích, směřuji tento projekt od počátku k serióznímu podávání informací. To zda se mi daří plnit tyto cíle musíte posoudit vy, milí čtenáři.