HydrometeorologieZajímavosti

Proč vzniká teplotní inverze?

Hodnocení článku

Proč vzniká teplotní inverze? Otázka, kterou si možná pokládáte v chladné části roku, kdy čtete/slyšíte v předpovědi počasí, že toto bude mít inverzní charakter. Důvodů, resp. příčin teplotní inverze je mnoho. Podle toho také rozlišujeme několik druhů teplotní inverze. Tato může vznikat u povrchu i ve výšce, při anticyklonálním počasí i naopak na atmosférické frontě. Teplotní inverze ovlivňuje řadu atmosférických procesů a tím jevů. Inverzní ráz počasí se považuje za jeho mírný projev bez tzv. význačných jevů. Nicméně nebezpečné jevy se při teplotní inverzi také mohou vyskytovat. O příčinách vzniku i možném průběhu počasí při teplotní inverzi pojednají další odstavce tohoto textu.

Základní a častou inverzí u nás je ta přízemní

Silná teplotní inverze. Stále teplejší a do pátku inverzní počasí. Směšovací vrstva a její výška. Mlha.

Podzimní teplotní inverze přízemní provázená četnými mlhami v rovinaté oblasti, mocnost je proměnlivá

Vzniká převážně při radiačním ochlazování povrchu a okolního vzduchu, zejména během noci. Vzhledem k tomu, že k intenzivnějšímu ochlazování dochází za delších nocí, proto vzniká často během chladné části roku. Protože k radiačnímu ochlazování dochází účinně při malé oblačnosti a slabém větru, proto je pro její vznik zásadní vliv vysokého tlaku vzduchu. V mohutné anticykloně za dlouhých zimních nocí může vzniknout mohutná a rozsáhlá teplotní inverze. Teplotní inverze, nevýznamné, lokální a tenké, vznikají ovšem i v létě. V teplé části roku nejsou také viditelné, neboť vlhkost vzduchu nenabývá nijak vysokých hodnot. Proto se netvoří mlha/nízká oblačnost, která inverzi tohoto druhu jinak prezentuje.

Výšková inverze se může utvořit z té přízemní v důsledku zesílení větru u zemského povrchu. Ve výšce vzniká teplotní inverze často advekcí  (přesunem) teplého vzduchu. Případně advekcí teplého vzduchu s kombinací radiačního ochlazování. Tato inverze zadržuje vertikální pohyby vzduchu, tj. brání termické konvekci. Pod inverzí dochází z tohoto důvodu absence promíchávání vzduchu k hromadění znečišťujících látek, kdy při delším trvání těchto podmínek vzniká smog. Mlhy provázející inverzi mohou být při záporné teplotě namrzající, jsou-li trvalé, vzniká i silná námraza. Tato může zatěžkávat stromy nebo působit problémy na elektrickém a trakčním vedení.

Proč se často mění předpověď počasí? Týden beze srážek. Slunečné letní počasí vysokou oblačností.

Zádržnou vrstvou konvekce je právě teplotní inverze. To, že se netvoří konvekční oblačnost ale nemusí rozhodně znamenat výskyt inverze

Teplotní inverze na atmosférické frontě

Nazývá se frontální inverzí a vzniká na teplých frontách v důsledku nástupu teplého vzduchu do konkrétní oblasti. Teplý vzduch proniká podél plochy fronty do výšky a pod ním zůstává vzduch studený. V důsledku tohoto procesu dochází k oteplování při přechodu teplé fronty nejprve ve vyšších nadmořských výškách, zatímco v blízkosti povrchu ještě mrzne. V takovém případě padají na frontě kapalné srážky a v nižších výškách jsou za záporné teploty mrznoucí, vzniká nebezpečná ledovka.

Teplotní inverze v troposféře patří do typických počasových projevů. Nejsou jen součástí chladné části roku a vysokého tlaku vzduchu, ale ovlivňují meteorologické proces i uprostřed léta. V nejvyšších výškách troposféry, v tzv. mezivrstvě zvané tropopauza jsou teplotní inverze zcela běžné a téměř permanentní. V této části atmosféry totiž teplota vzduchu s výškou běžně stoupá

TIP: Další informace na stránkách Teplotní inverzeTeplota vzduchu.

Proč tedy vzniká teplotní inverze? Protože je atmosféra v neustálém vývoji. Vzdušné masy se stále přesouvají, mění svá stanoviště a tím dochází k promíchávání vzduchu. V některých částech troposféry se za určitých okolností udrží studený vzduch. A nad něj se za působení dalších faktorů dostává vzduch teplejší. Tím se nachází ve vyšší výšce než studený vzduch a dochází k opačnému vývoji teploty vzduchu s výškou než běžně v troposféře zvykem. Až na horní hranici troposféry se odehrává běžně vzestup teploty s výškou.

Nejčastěji se dostává teplý vzduch nad studený při nuceném výstupu za vlivu teplé fronty nebo v chladné části roku za nedostatečného prohřívání povrchu, kdy začíná teplotní inverze v přízemní rovině. S teplotní inverzí se v atmosféře setkáváme ale velmi často. V uprostřed léta se v určité výšce může nasunout teplejší vzduch nad studený a vzniknout inverze teploty vzduchu. to poté brání výstupným pohybům vzduchu, konvekci a nejsou vhodné podmínky pro tvorbu bouřek.