Prognózy počasíSezónní výhledy

Prosinec 2018 bude teplejší

Hodnocení článku

Nižší teploty, které je možno ve všech polohách považovat za zimní, brzo skončí a příliš se pravděpodobně v poslední měsíci letošního roku vracet nebudou. Začíná současně první měsíc klimatologické zimní sezóny 2018/2019. A tak jako každý měsíc vyšla u nás včera orientační předpověď na tento měsíc. Podle numerických klimatických modelů bude pravděpodobně teplejší než než je běžné a srážkově vyrovnaný. Srážek by mělo přibývat hned v prvních dnech, potvrzují to střednědobé předpovědi. Pro nejbližší dny potvrzují též převahu západního proudění a tedy nejen většího množství srážek, ale také vyšších teplot oproti přílivům vzduchu studeného. Tyto budou prozatím jen krátké a model jsou toho názoru, že se počasí ve střední Evropě v takovémto rytmu ponese po většinu měsíce. prosinec 2018 bude teplejší.

Prosinec 2018 bude teplejší: Zimy mimo hory zatím příliš nebude, pokud se prognózy neotočí

Předpovídat na měsíc je spojeno s řadou chyb a otazníků. Podle současného stavu atmosféry, což odrážejí numerické modely, to vypadá, že prosinec bude ohledně průměrných teplot z dlouhodobého normálu vybočovat a to směrem do kladných čísel. Srážkově by měl odpovídat normálu. Po několika studených posledních dnech listopadu nás čeká návrat západní cirkulace, která je právě spojena nejen s vlhčím počasí, ale také s přílivem teplejšího vzduchu. Tento převládne, jen občas dojde k vpádům studeného vzduchu. Modely zatím počítají s tím, že déletrvající změna v prosinci nenastane.

Jakmile se “probudí” Atlantik, jen tak neutichne. A že je to v posledních letech v zimním období častá situace.

Meteo Aktuality

Prosinec 2018 bude teplejší. Odchylky teploty na prosinec 2018.

Prosinec 2018 bude teplejší. Aktuální předpoklad teplotních odchylek od normálu pro měsíc prosinec jako celek

Prognóza se bude vyvíjet a je nutné brát zřetel zejména na střednědobé předpovědi. Ty zatím plně reflektují měsíční předpoklady a střídání teplých a chladnějších období s převahou těch teplých. Tato budou delší a vpády studeného vzduchu s přechodnou změnou srážek na sněhové i v nížinách krátké.

Celá prognóza je k dispozici na stránce Výhled na měsíc.