Prognózy počasíSezónní výhledy

Prosinec 2018 bude teplejší

Hodnocení článku

Nižší teploty, které je možno ve všech polohách považovat za zimní, brzo skončí a příliš se pravděpodobně v poslední měsíci letošního roku vracet nebudou. Začíná současně první měsíc klimatologické zimní sezóny 2018/2019. A tak jako každý měsíc vyšla u nás včera orientační předpověď na tento měsíc. Podle numerických klimatických modelů bude pravděpodobně teplejší než než je běžné a srážkově vyrovnaný. Srážek by mělo přibývat hned v prvních dnech, potvrzují to střednědobé předpovědi. Pro nejbližší dny potvrzují též převahu západního proudění a tedy nejen většího množství srážek, ale také vyšších teplot oproti přílivům vzduchu studeného. Tyto budou prozatím jen krátké a model jsou toho názoru, že se počasí ve střední Evropě v takovémto rytmu ponese po většinu měsíce. prosinec 2018 bude teplejší.

Prosinec 2018 bude teplejší: Zimy mimo hory zatím příliš nebude, pokud se prognózy neotočí

Předpovídat na měsíc je spojeno s řadou chyb a otazníků. Podle současného stavu atmosféry, což odrážejí numerické modely, to vypadá, že prosinec bude ohledně průměrných teplot z dlouhodobého normálu vybočovat a to směrem do kladných čísel. Srážkově by měl odpovídat normálu. Po několika studených posledních dnech listopadu nás čeká návrat západní cirkulace, která je právě spojena nejen s vlhčím počasí, ale také s přílivem teplejšího vzduchu. Tento převládne, jen občas dojde k vpádům studeného vzduchu. Modely zatím počítají s tím, že déletrvající změna v prosinci nenastane.

Jakmile se “probudí” Atlantik, jen tak neutichne. A že je to v posledních letech v zimním období častá situace.

Meteo Aktality
Aktuální předpoklad teplotních odchylek od normálu pro měsíc prosinec jako celek

Prognóza se bude vyvíjet a je nutné brát zřetel zejména na střednědobé předpovědi. Ty zatím plně reflektují měsíční předpoklady a střídání teplých a chladnějších období s převahou těch teplých. Tato budou delší a vpády studeného vzduchu s přechodnou změnou srážek na sněhové i v nížinách krátké.

Celá prognóza je k dispozici na stránce Výhled na měsíc.