Prosinec 2018 bude teplejší

Hodnocení článku

Nižší teploty, které je možno ve všech polohách považovat za zimní, brzo skončí a příliš se pravděpodobně v poslední měsíci letošního roku vracet nebudou. Začíná současně první měsíc klimatologické zimní sezóny 2018/2019. A tak jako každý měsíc vyšla u nás včera orientační předpověď na tento měsíc. Podle numerických klimatických modelů bude pravděpodobně teplejší než než je běžné a srážkově vyrovnaný. Srážek by mělo přibývat hned v prvních dnech, potvrzují to střednědobé předpovědi. Pro nejbližší dny potvrzují též převahu západního proudění a tedy nejen většího množství srážek, ale také vyšších teplot oproti přílivům vzduchu studeného. Tyto budou prozatím jen krátké a model jsou toho názoru, že se počasí ve střední Evropě v takovémto rytmu ponese po většinu měsíce. prosinec 2018 bude teplejší.

Prosinec 2018 bude teplejší: Zimy mimo hory zatím příliš nebude, pokud se prognózy neotočí

Předpovídat na měsíc je spojeno s řadou chyb a otazníků. Podle současného stavu atmosféry, což odrážejí numerické modely, to vypadá, že prosinec bude ohledně průměrných teplot z dlouhodobého normálu vybočovat a to směrem do kladných čísel. Srážkově by měl odpovídat normálu. Po několika studených posledních dnech listopadu nás čeká návrat západní cirkulace, která je právě spojena nejen s vlhčím počasí, ale také s přílivem teplejšího vzduchu. Tento převládne, jen občas dojde k vpádům studeného vzduchu. Modely zatím počítají s tím, že déletrvající změna v prosinci nenastane.

Jakmile se „probudí“ Atlantik, jen tak neutichne. A že je to v posledních letech v zimním období častá situace.

Meteo Aktality
Aktuální předpoklad teplotních odchylek od normálu pro měsíc prosinec jako celek

Prognóza se bude vyvíjet a je nutné brát zřetel zejména na střednědobé předpovědi. Ty zatím plně reflektují měsíční předpoklady a střídání teplých a chladnějších období s převahou těch teplých. Tato budou delší a vpády studeného vzduchu s přechodnou změnou srážek na sněhové i v nížinách krátké.

Celá prognóza je k dispozici na stránce Výhled na měsíc.

Meteo Aktuality

Od mala mě fascinuje voda a projevy s ní spojené. Přírodní živly a to zejména extrémní průběh počasí. Chuť o nich informovat a také uvádět na pravou míru přemíru bulvárních informací nejen na internetu mě přiměla vytvořit stránky. Proto jsem 21. ledna 2011 založil na Facebooku projekt v podobě stránky, k níž brzy vznikla webová stránka. Projekt seriózního meteorologického servisu přináší seriózní informace o počasí a souvisejících oborech. Cílem je poskytovat informace o počasí, objasňovat příčiny, souvislosti a vzdělávat v oboru. Více lidí si sice vždy raději přečte nepravdivé a katastrofální informace plné extrémů než to, že počasí bude průměrné. Ale seriózní informace mají také své uplatnění. Za tímto cílem si stojím! To, zda se mi to daří plnit musíte posoudit vy, milí čtenáři.

Meteo Aktuality napsal 1072 příspěvků. Zobrazit všechny příspěvky od Meteo Aktuality