Prognózy počasíSezónní výhledy

Průměrné nebo teplejší léto 2024?

Hodnocení článku

Počasí v létě 2024 nás čeká podle některých klimatických modelů spíše teplejší než činí normál. Srážkově by mělo být počasí v normě vůči normálu referenčního období. Na tom se shodují numerické modely nejen dle aktuálních vstupních dat. Některé modely ukazují samozřejmě trochu jiný vývoj než jiné, ale základní tři numerické modely používané často pro dlouhodobou předpověď v průměru slibují teplejší a průměrně vlhké léto. Srážek by měl být dostatek, samozřejmě se uplatní jejich variabilita v podobě sušších a vlhčích epizod. Ale neměla by nastat dlouhá suchá období bez výskytu srážek nebo s jejich nedostatečným výskytem. I teplota zaznamená výchylky a objeví se tzv. vlny veder, ale také jejich opačné epizody s chladnějším počasím. Horké počasí by však podle předpokladů nemělo trvat nijak dlouho. Podle dlouhodobého odhadu charakteristik nelze říci jak extrémní můžeme čekat teplotu a jak dlouho potrvají případné vlny horka. Tvrzení, že nás čekají rekordní vlny veder se 40°C a podobně jsou nepodložená. Bude průměrné nebo teplejší léto 2024?

Průměrné nebo teplejší léto 2024? Srážky průměrné

Klimatická předpověď modelů se vyvíjí, v současné době směrem k průměru. Teplejší by měl být první měsíc, předpověď na další měsíce se jeví podle aktualizací modelů spíše teplotně průměrně. V předpovědi srážek je překvapivě větší stabilita, modely je dlouhodobě ukazují průměrné.

Teplejší nebo průměrné léto 2024? Odchylky teploty v Evropě na červenec až září podle modelu IRI.

Obr. 1 Odchylky teploty vzduchu od normálu na červenec až září 2024 podle modelu IRI. Ve střední Evropě to vypadá na průměrné léto co sdo teploty, zdroj: iri.columbia.edu

Období tří měsíců, po které trvá léto shodně jako další tři roční období u nás, nelze nijak přesně předpověď. Pouze odhadnout vývoj charakteristik jako takových, tedy odchylek základních klimatických prvků, v období jako celku. Nelze říci kdy se vyskytne vlna veder, která bude nejdelší a přinese absolutní extrém teploty a podobně. Stejné a ještě hůře předpověditelné je to se srážkami. Kdy a zda se objeví například významně vlhké období s výskytem například lokální povodňové situace, byť jen po prudkých přívalových srážkách v bouřkách, to nám dlouhodobý odhad neřekne. Podle toho by mělo být léto srážkově zcela průměrné vůči dlouhodobému normálu (referenční období 1991-2020). Takže celkově by mělo spadnout tolik srážek, kolik má a kolik obvykle spadne za celé toto období. Velkou otázkou je rozložení srážek. Některé modely určují charakteristiky k dílčím obdobím tohoto sezónního období, tedy k měsícům. Ani v tomto případě nám prognóza neřekne nic jiného, jen zda bude měsíc odpovídat normálu nebo nikoli. Totéž platí samozřejmě o teplotě.

Odchylky teploty na červenec podle modelu CFS.

Obr. 2 Odchylky teploty v Evropě na červenec 2024 podle modelu CFS, zdroj: cpc.ncep.noaa.gov