Hydrologická situaceSucho

Je na území ČR sucho?

Hodnocení článku

Je na území ČR sucho? Na tuto otázku přinese odpověď právě tento text. Odpověď ovšem vzhledem k různým definicím a komplexnosti jevu sucha nebude jen jedna. Sucho v ČR totiž současně je a není. Co si z tohoto má ale čtenář vybrat? Právě čtením dalších odstavců a kapitol tohoto článku se dobere vážený čtenář vysvětlení. Asi každý si všímá, že v posledních dnech spíše od rána do večera svítilo sluníčko než aby pršelo. Též každý ví, že sněhová pokrývka vyjma vyšších a nyní již jen horských poloh již dávno není, pokud tedy vůbec nějaká ležela. Též si proto všimne v krajině vyschlé půdy a samého prachu na cestách, který se v posledních dnech v souvislosti se zrychleným prouděním zdvihal do vzduchu a putovat.

Působil pak zákal a sníženou dohlednost při jinak zcela jasném počasí a suchém vzduchu. Vzduch jsme zaznamenali v posledním týdnu až extrémně suchý. Relativní vlhkost se příliš nezvyšovala ani v noci. Podobné to bude i v dalších dnech týdne, kdy se místo vlhkosti navíc ještě zvýší teplota vzduchu. Jak se věc má ale s tím suchem?

Meteorologické sucho je v celé ČR, půdní jen velmi lokálně

Meteorologické sucho je takové sucho, kdy srážkový úhrn na daném území po delší dobu nedosahuje hodnot, kterých dosahovat vzhledem období a území má. Jde tedy o podprůměrné úhrny srážek, vlivem jejich výskytu se zvyšuje srážkový deficit. Meteorologické sucho vzniká nejdříve ze všech existujících druhů sucha. Proto ještě nemůžeme v tomto okamžiku hovořit zdaleka o suchu jako takovém. Půdní sucho hodnotíme podle prvotního vlivu sucha meteorologického. Tedy v okamžiku, kdy se nedostatek srážek projeví v půdě. A toto sucho nastává ihned po výskytu meteorologického. Záleží ovšem na hloubce půdní vrstvy.

Ve svrchní vrstvě započíná toto sucho prakticky hned společně s meteorologickým, to ovšem není důvod hovořit o výskytu sucha jako takového. Pro hodnocení mělkého půdního sucha nám pomáhá procentuální využitelnost vodní kapacity v půdě po trávníkem. Ta ukazuje významně nízkou vodní kapacitu ve všech nížinných oblastech. Směrem do vyšších výšek tato stoupá a na horách je dostačující. V dalších dnech jí tam ještě zvýší pozvolna odtávající sníh. Poté se sucho projeví v mělkých vrstvách a následně i ve vrstvách hlubších. Zde již hovoříme o ohrožení daného území půdním suchem. Z tohoto pohledu se půdní sucho vyskytuje v ČR lokálně, nejvíce je nyní soustředěno na jižní Moravě, mírné je pouze v jednom okrese. Dále se vyskytuje na severozápadě středních Čech s přesahem do nížin severozápadu Čech.

Hydrologické sucho v tocích není, v podzemních vodách je lokálně

Je na území ČR sucho? Poměr průtoku k normálu - M-denní průtok.

Obr. 1 Poměr průtoků v hlavních profilech k normálu, M- denní průtok, zdroj: chmi.cz

Hydrologické sucho prezentuje stav průtoků ve vodních tocích a hladiny podzemních vod či vydatnost pramenů toků. Na vodních tocích zatím sucho není, průtoky menších nížinných toků jsou aktuálně vlivem beze srážkového období sníženy. Poměr k dlouhodobému normálu pro toto období ovšem ukazuje průměrné, zejména na jihu Moravy a jihozápadě Čech pak slabě podprůměrné hodnoty. Co se týče stavu podzemních vod , ty registrujeme též normální, místy mírně podnormální a jen ojediněle výrazně podnormální. Vytipujeme-li oblasti s četněji sníženou podzemní vodou, půjde o regiony dolní Vltavy a Labe, o jih Čech a také jihovýchod Moravy či Slezsko.

Suché počasí nyní potrvá, ale sucho během roku být nemusí

Suchý čekejme i tento týden, předpověď numerických modelů hovoří dokonce o nulových srážkách. Navíc dojde ke zvýšení teploty vzduchu a vzhledem k období i k výparu z půdy, rostlin i vodních ploch. Proto se samozřejmě výše uvedené ukazatele sucha budou zhoršovat. Hodnoty čekáme obecně na poklesu a to jak co se týče vodní kapacity v půdě, nasycení území i vodností toků či hladin podzemních vod.

Pokud nepotrvá tento deficit srážek příliš dlouho a vykompenzuje ho třeba hned v dubnu srážkově vydatnější počasí, nemusí sucho během vegetační sezóny činit problémy. Pakliže bude stav opačný a současné epizody se slunečným počasím bez srážek a případně během roku s vysokou teplotou vzduchu budou časté, tak se sucha nezbavíme. Toto se promítne z meteorologické roviny více do půdní a následně pak do hydrologické. Pak teprve můžeme hovořit o suchu jako problému, který přináší další důsledky. Zatím je sucho na počátku, jde o tzv. “náběh na sucho” či doslova podklad pro sucho během léta.

TIP: Sledujte u nás hydrologickou situaci, kompletní přehled o jejím stavu v ČR.

Odpověď na otázku, zda bude rok 2022 opět významně suchý nebo zda se počasí doslova otočí a zažijeme spíše hydrologický extrém, se kterým byl doslova problém před 20 lety, není teď samozřejmě možná.