Je na území ČR sucho?

Hodnocení článku

Je na území ČR sucho? Na tuto otázku přinese odpověď právě tento text. Odpověď ovšem vzhledem k různým definicím a komplexnosti jevu sucha nebude jen jedna. Sucho v ČR totiž současně je a není. Co si z tohoto má ale čtenář vybrat? Právě čtením dalších odstavců a kapitol tohoto článku se dobere vážený čtenář vysvětlení. Asi každý si všímá, že v posledních dnech spíše od rána do večera svítilo sluníčko než aby pršelo. Též každý ví, že sněhová pokrývka vyjma vyšších a nyní již jen horských poloh již dávno není, pokud tedy vůbec nějaká ležela. Též si proto všimne v krajině vyschlé půdy a samého prachu na cestách, který se v posledních dnech v souvislosti se zrychleným prouděním zdvihal do vzduchu a putovat.

Působil pak zákal a sníženou dohlednost při jinak zcela jasném počasí a suchém vzduchu. Vzduch jsme zaznamenali v posledním týdnu až extrémně suchý. Relativní vlhkost se příliš nezvyšovala ani v noci. Podobné to bude i v dalších dnech týdne, kdy se místo vlhkosti navíc ještě zvýší teplota vzduchu. Jak se věc má ale s tím suchem?

Meteorologické sucho je v celé ČR, půdní jen velmi lokálně

Meteorologické sucho je takové sucho, kdy srážkový úhrn na daném území po delší dobu nedosahuje hodnot, kterých dosahovat vzhledem období a území má. Jde tedy o podprůměrné úhrny srážek, vlivem jejich výskytu se zvyšuje srážkový deficit. Meteorologické sucho vzniká nejdříve ze všech existujících druhů sucha. Proto ještě nemůžeme v tomto okamžiku hovořit zdaleka o suchu jako takovém. Půdní sucho hodnotíme podle prvotního vlivu sucha meteorologického. Tedy v okamžiku, kdy se nedostatek srážek projeví v půdě. A toto sucho nastává ihned po výskytu meteorologického. Záleží ovšem na hloubce půdní vrstvy.

Ve svrchní vrstvě započíná toto sucho prakticky hned společně s meteorologickým, to ovšem není důvod hovořit o výskytu sucha jako takového. Pro hodnocení mělkého půdního sucha nám pomáhá procentuální využitelnost vodní kapacity v půdě po trávníkem. Ta ukazuje významně nízkou vodní kapacitu ve všech nížinných oblastech. Směrem do vyšších výšek tato stoupá a na horách je dostačující. V dalších dnech jí tam ještě zvýší pozvolna odtávající sníh. Poté se sucho projeví v mělkých vrstvách a následně i ve vrstvách hlubších. Zde již hovoříme o ohrožení daného území půdním suchem. Z tohoto pohledu se půdní sucho vyskytuje v ČR lokálně, nejvíce je nyní soustředěno na jižní Moravě, mírné je pouze v jednom okrese. Dále se vyskytuje na severozápadě středních Čech s přesahem do nížin severozápadu Čech.

Hydrologické sucho v tocích není, v podzemních vodách je lokálně

Je na území ČR sucho? Poměr průtoku k normálu - M-denní průtok.

Obr. 1 Poměr průtoků v hlavních profilech k normálu, M- denní průtok, zdroj: chmi.cz

Hydrologické sucho prezentuje stav průtoků ve vodních tocích a hladiny podzemních vod či vydatnost pramenů toků. Na vodních tocích zatím sucho není, průtoky menších nížinných toků jsou aktuálně vlivem beze srážkového období sníženy. Poměr k dlouhodobému normálu pro toto období ovšem ukazuje průměrné, zejména na jihu Moravy a jihozápadě Čech pak slabě podprůměrné hodnoty. Co se týče stavu podzemních vod , ty registrujeme též normální, místy mírně podnormální a jen ojediněle výrazně podnormální. Vytipujeme-li oblasti s četněji sníženou podzemní vodou, půjde o regiony dolní Vltavy a Labe, o jih Čech a také jihovýchod Moravy či Slezsko.

Suché počasí nyní potrvá, ale sucho během roku být nemusí

Suchý čekejme i tento týden, předpověď numerických modelů hovoří dokonce o nulových srážkách. Navíc dojde ke zvýšení teploty vzduchu a vzhledem k období i k výparu z půdy, rostlin i vodních ploch. Proto se samozřejmě výše uvedené ukazatele sucha budou zhoršovat. Hodnoty čekáme obecně na poklesu a to jak co se týče vodní kapacity v půdě, nasycení území i vodností toků či hladin podzemních vod.

Pokud nepotrvá tento deficit srážek příliš dlouho a vykompenzuje ho třeba hned v dubnu srážkově vydatnější počasí, nemusí sucho během vegetační sezóny činit problémy. Pakliže bude stav opačný a současné epizody se slunečným počasím bez srážek a případně během roku s vysokou teplotou vzduchu budou časté, tak se sucha nezbavíme. Toto se promítne z meteorologické roviny více do půdní a následně pak do hydrologické. Pak teprve můžeme hovořit o suchu jako problému, který přináší další důsledky. Zatím je sucho na počátku, jde o tzv. “náběh na sucho” či doslova podklad pro sucho během léta.

TIP: Sledujte u nás hydrologickou situaci, kompletní přehled o jejím stavu v ČR.

Odpověď na otázku, zda bude rok 2022 opět významně suchý nebo zda se počasí doslova otočí a zažijeme spíše hydrologický extrém, se kterým byl doslova problém před 20 lety, není teď samozřejmě možná.

Meteo Aktuality

Od mala mě fascinuje voda a projevy s ní spojené. Přírodní živly a to zejména extrémní průběh počasí. Chuť o nich informovat a také uvádět na pravou míru přemíru bulvárních informací nejen na internetu mě přiměla vytvořit stránky. Proto jsem 21. ledna 2011 založil na Facebooku projekt v podobě stránky, k níž brzy vznikla webová stránka. Projekt seriózního meteorologického servisu přináší seriózní informace o počasí a souvisejících oborech. Cílem je poskytovat informace o počasí, objasňovat příčiny, souvislosti a vzdělávat v oboru. Více lidí si sice vždy raději přečte nepravdivé a katastrofální informace plné extrémů než to, že počasí bude průměrné. Ale seriózní informace mají také své uplatnění. Za tímto cílem si stojím! To, zda se mi to daří plnit musíte posoudit vy, milí čtenáři.

Meteo Aktuality má 1105 příspěvků. Zobrazit vše od Meteo Aktuality