Hydrologická situace

Hydrologická situace 14.7.2020

Hodnocení článku

Hydrologická situace v ČR k datu 14.7.2020. Dosavadní vývoj a aktuální stav faktorů ovlivňujících hydrologický stav. Stručně očekávaný stav dle vývoje meteorologické situace v blízké budoucnosti. Naposledy byl vydán článek o hydrologické situaci v ČR dne 11.6.2020.

Dosavadní vývoj – Hydrologická situace 14.7.2020

Po srážkách během června a na počátku července došlo k zásadnímu zlepšení vlhkosti půdy i hydrologické situace. místy došlo ke zlepšení stavu podzemních vod. Využitelná vodní kapacita se významně zvýšila zejména v oblastech zasažených až extrémními srážkami. Šlo o kombinaci prudkých srážek bouřkového charakteru a následně trvalých a intenzivních srážek. Významně se zlepšily vodnosti na SV/V Moravy, ve Slezsku, na jihovýchodě a východě Čech, Vysočině, částečně pak na východě středních Čech a na jihu či částečně jihozápadě Čech.

Poslední týdny byly v ČR o něco srážkově chudší, hlavní srážky spadly na Moravě. První červencový týden přinesl 66% dlouhodobého normálu, druhý pak 88% normálu. V obou případech spadlo více srážek na Moravě. V oblastech s nasyceným územím docházelo opakovaně k dosažení SPA, krátce místy i nejvyššího stavu (ohrožení).

Sucho v orniční vrstvě půdy je aktuálně na 2.1% území.

Aktuální stav: Hydrologická situace 14.7.2020

Hydrologická situace 14.7.2020. Vodní kapacita v půdě.

Obr. 1 Hydrologická situace 14.7.2020. Využitelná vodní kapacita v půdě k 14.7.2020, zdroj: chmi.cz

Vlhké počasí bylo kombinováno s nižší teplotou vzduchu. Tato v maximech většinou nevystupovala na 30°C, pokud tak jen krátce. Občas docházelo k jejímu vzestupu nad 25°C a tato teplejší období se střídala s chladnějšími. I v současné době teplota dosahuje či mírně přesahuje letních 25°C jen krátce.

Využitelná vodní kapacita půdy je velmi dobrá v oblastech zasažených vydatnými srážkami. Jde stále zejména o Vysočinu, jihozápad Čech, celý sever, severovýchod a východ Čech, Moravy a celé Slezsko. Naopak nízká vodní kapacita v půdě je mimo hory a vyšší polohy na severozápadě Čech a na západě středních Čech či na jihu Moravy. (obr. 1).

Ke zlepšení došlo i v oblasti podzemních vod, v mělkých vrtech odpovídá hladina stavu nasycení i půdní vláhy. Nejnižší hladiny jsou dosaženy na severozápadu, severu a jihozápadě Čech či částečně ve střední části Čech. Až vysoké hladiny jsou na JV/V Čech a na severu Moravy.

Co se týče vodností toků, tam situace potvrzuje aktuální stav a dosavadní klimatický vývoj. nízké vodnosti jsou na Z/SZ, nižší až normální ve střední části republiky a velmi dobré na východě a jihu. Z hlediska poměru k měsíčnímu normálu (obr. 2) dosahují toky 20 až 40% normálu či ojediněle nižších hodnot. Ojediněle jsou takové vodnosti i na jihu Moravy. Na zbytku území dosahují 100 až 150% normálu a místy i nad 200% normálu. Tmu odpovídají M-denní průtoky, které jsou extrémně nízké na severozápadě Čech (i méně než Q364d).

Hydrologická situace 14.7.2020. Vodnosti toků v procentech normálu.

Obr. 2 Hydrologická situace 14.7.2020. Vodnosti toků ve vztahu k dlouhodobému normálu let 1981 až 2010, zdroj: chmi.cz

Očekávaný vývoj

Během druhé poloviny tohoto týdne i měsíce července bude mírně přibývat srážek. Situace by se měla v dohledné době zlepšit právě na severozápadě Čech, kdy se zvýší minimálně půdní vláha. Dále se budou střídat spíše kratší teplejší období s delšími chladnějšími. Opět se objeví studenější noci. Vyšší vodnosti toků na SV/V či JZ ČR se udrží, v oblastech s nižším i průtoky se mohou mírně zvýšit či kolísat při výskytu srážek a po jejich výskytu.

Zdroj dat: hydro.chmi.cz, chmi.cz, intersucho.cz