Hydrologická situace 14.7.2020

Hodnocení článku

Hydrologická situace v ČR k datu 14.7.2020. Dosavadní vývoj a aktuální stav faktorů ovlivňujících hydrologický stav. Stručně očekávaný stav dle vývoje meteorologické situace v blízké budoucnosti. Naposledy byl vydán článek o hydrologické situaci v ČR dne 11.6.2020.

Dosavadní vývoj

Po srážkách během června a na počátku července došlo k zásadnímu zlepšení vlhkosti půdy i hydrologické situace. místy došlo ke zlepšení stavu podzemních vod. Využitelná vodní kapacita se významně zvýšila zejména v oblastech zasažených až extrémními srážkami. Šlo o kombinaci prudkých srážek bouřkového charakteru a následně trvalých a intenzivních srážek. Významně se zlepšily vodnosti na SV/V Moravy, ve Slezsku, na jihovýchodě a východě Čech, Vysočině, částečně pak na východě středních Čech a na jihu či částečně jihozápadě Čech.

Poslední týdny byly v ČR o něco srážkově chudší, hlavní srážky spadly na Moravě. První červencový týden přinesl 66% dlouhodobého normálu, druhý pak 88% normálu. V obou případech spadlo více srážek na Moravě. V oblastech s nasyceným územím docházelo opakovaně k dosažení SPA, krátce místy i nejvyššího stavu (ohrožení).

Sucho v orniční vrstvě půdy je aktuálně na 2.1% území.

Aktuální stav: hydrologická situace 14.7.2020

Obr. 1 Využitelná vodní kapacita v půdě k 14.7.2020, zdroj: chmi.cz

Vlhké počasí bylo kombinováno s nižší teplotou vzduchu. Tato v maximech většinou nevystupovala na 30°C, pokud tak jen krátce. Občas docházelo k jejímu vzestupu nad 25°C a tato teplejší období se střídala s chladnějšími. I v současné době teplota dosahuje či mírně přesahuje letních 25°C jen krátce.

Využitelná vodní kapacita půdy je velmi dobrá v oblastech zasažených vydatnými srážkami. Jde stále zejména o Vysočinu, jihozápad Čech, celý sever, severovýchod a východ Čech, Moravy a celé Slezsko. Naopak nízká vodní kapacita v půdě je mimo hory a vyšší polohy na severozápadě Čech a na západě středních Čech či na jihu Moravy. (obr. 1).

Ke zlepšení došlo i v oblasti podzemních vod, v mělkých vrtech odpovídá hladina stavu nasycení i půdní vláhy. Nejnižší hladiny jsou dosaženy na severozápadu, severu a jihozápadě Čech či částečně ve střední části Čech. Až vysoké hladiny jsou na JV/V Čech a na severu Moravy.

Co se týče vodností toků, tam situace potvrzuje aktuální stav a dosavadní klimatický vývoj. nízké vodnosti jsou na Z/SZ, nižší až normální ve střední části republiky a velmi dobré na východě a jihu. Z hlediska poměru k měsíčnímu normálu (obr. 2) dosahují toky 20 až 40% normálu či ojediněle nižších hodnot. Ojediněle jsou takové vodnosti i na jihu Moravy. Na zbytku území dosahují 100 až 150% normálu a místy i nad 200% normálu. Tmu odpovídají M-denní průtoky, které jsou extrémně nízké na severozápadě Čech (i méně než Q364d).

Obr. 2 Vodnosti toků k 14.7.2020 ve vztahu k dlouhodobému normálu let 1981 až 2010, zdroj: chmi.cz

Očekávaný vývoj

Během druhé poloviny tohoto týdne i měsíce července bude mírně přibývat srážek. Situace by se měla v dohledné době zlepšit právě na severozápadě Čech, kdy se zvýší minimálně půdní vláha. Dále se budou střídat spíše kratší teplejší období s delšími chladnějšími. Opět se objeví studenější noci. Vyšší vodnosti toků na SV/V či JZ ČR se udrží, v oblastech s nižším i průtoky se mohou mírně zvýšit či kolísat při výskytu srážek a po jejich výskytu.

Zdroj dat: hydro.chmi.cz, chmi.cz, intersucho.cz

Meteo Aktuality

Od mala mě fascinuje voda a projevy s ní spojené. Přírodní živly a to zejména extrémní průběh počasí. Chuť o nich informovat a také uvádět na pravou míru přemíru bulvárních informací nejen na internetu mě přiměla vytvořit stránky. Proto jsem 21. ledna 2011 založil na Facebooku projekt v podobě stránky, k níž brzy vznikla webová stránka. Projekt seriózního meteorologického servisu přináší seriózní informace o počasí a souvisejících oborech. Cílem je poskytovat informace o počasí, objasňovat příčiny, souvislosti a vzdělávat v oboru. Více lidí si sice vždy raději přečte nepravdivé a katastrofální informace plné extrémů než to, že počasí bude průměrné. Ale seriózní informace mají také své uplatnění. Za tímto cílem si stojím! To, zda se mi to daří plnit musíte posoudit vy, milí čtenáři.

Meteo Aktuality má 1105 příspěvků. Zobrazit vše od Meteo Aktuality