Historie počasíSpadlé srážky

V Jizerských horách spadlo až 100mm srážek

Hodnocení článku

Vydatný déšť se projevil zejména na návětří hor. Během pátku a noci na sobotu spadlo nejvíce srážek na severu a východě republiky. V jizerských horách spadlo až 100mm srážek, jinak většinou do 80mm srážek za den. I to jsou na konec října velmi významné srážky. V ne horských polohách byly úhrny srážek nižší a místy se projevil srážkový stín. Srážky se téměř nevyskytly na jihu a jihozápadě Čech a v nížině severozápadních Čech. vodní toky pramenící na severu reagovaly na srážky prudkými vzestupy hladin. Další vydatnější srážky dorazí zítra na první listopadový den. Opět budou vydatné hlavně na horách a to především na severu.

Srážková činnost bude mít dvě vlny a přinese jen lokální povodeň

Žádná rozsáhlá povodeň, která se odehrávala v ČR kolem poloviny října se nyní nevyskytne. Místy ovšem v reakci na extrémní srážky budou vzestupy hladiny řek významné. V takových oblastech budou toky ohrožovat i obytné oblasti. Vlivem dotoků vody povodími je možno čekat vzestupy hladin i na středních a dolních tocích a to ještě na počátku příštího týdne. Méně často budou v těchto částech toků dosaženy povodňové stavy. Dvě hlavní vlny srážek přinesou dvě povodňové vlny.

První srážková událost se odehrála včera a zpočátku dnešního dne. Přinesla extrémní srážky na sever a východ ČR do horských oblastí. Tam je vysoké nasycení území a hydrologická odezva je tedy zásadnější. Po odtoku srážek z této události je možno čekat poklesy hladin toků. Zítra lze čekat další srážkovou činnost. Vydatnější srážky spadnou v podobných lokalitách jako v případě minulé události. Proto lze čekat rychlé reakce vodních toků a to v podobě jejich vzestupů. Většinou budou tyto vzestupy vlivem velkého množství vody v povodích větší než v případ první srážkové události. Proto bude povodňových stavů přibývat během neděle a ještě v pondělí. Povodňové stavy se budou týkat podobných míst při obou situacích. Většina vodních toků v ČR zaznamená na přelomu týdnů významnější vzestupy hladin.

Srážkové úhrny první vlny srážek (30. a 31.10.2020)

Spadlo až 100mm srážek. Denní akumulace do 31.10.2020 7h.

Obr. 1 Srážkové úhrny za 24 hodin v ČR do 31.10.2020 7h, zdroj: chmi.cz

Nejvíce srážek spadlo na severu území. V Jizerských horách spadlo až 100mm srážek. Další vydatné srážky vypadly na návětří Krkonoš i Beskyd.

Nejvyšší úhrny srážek do 31.10. 7h:

101.5mm Bílý Potok-U Jeřábu

84.2mm Kořenov-Jizerská cesta

82.9mm Bílý Potok-Smědava

74.2mm Černá hora

70.1mm Hejnice-Kasárenská cesta

69.4mm Hřebínek

68.6mm Bedřichov-Blatný rybník

64.6mm Bedřichov-Nová Louka

64.0mm Bedřichov

63.7mm Hejnice-Knajpa

62.5mm Jizerka-Lasičí cesta

61.0mm Bedřichov-Olivetská hora

Další srážková činnost přinese úhrny do 20mm, na návětří hory to může být opět více a to 30-40mm srážek za den. Definitivně bude srážková činnost ustávat až během pondělí. Zejména na SV/V přinesu srážky do horských oblastí úhrny nad 10-15mm. Hydrologickou situaci to již významně neovlivní. Na obrázku 1 je možné srovnat skutečně spadlé srážkové úhrny s prognózou modelu Aladin, mapa je k dispozici v předpovědním článku Na horách naprší i kolem 30mm srážek.

Data: chmi.cz a pla.cz