Vlhčí a chladnější srpen 2021

Hodnocení článku

Pravděpodobně nás čeká vlhčí a chladnější srpen 2021, ukazuje to dlouhodobý výhled průběhu základních klimatických prvků. První den měsíce prezentuje tento vývoj zcela názorně. Samozřejmě se při odhadu průběhu počasí v měsíci jako celku nemůžeme řídit počasím v první den měsíce. Ale prognózy skutečně ukazují, že srážek bude i v srpnu stále dostatek. A teplota nebude často nijak vysoká. Pokračovat bude převážně mírně letní počasí. První dny měsíce budou, jak potvrzují střednědobé předpovědi, srážkově bohatší a také nejchladnější. Během měsíce možno očekávat spíše vyrovnané počasí a to teplotně, více méně pak i srážkově. Stále se budou střídat vlhčí období s těmi o něco suššími.

Dostatek srážek i ve zbytku léta je podstatný

Vlhčí a chladnější srpen 2021. Srážkové odchylky na srpen 2021 podle modelu CFS.

Obr. 1 Očekávané odchylky srážek od normálu podle modelu CFS na srpen 2021, zdroj: cpc.ncep.noaa.gov

To, že není pravděpodobný výskyt delšího suchého období je důležité. I když je zásoba vody dostatečná, určitě nebude škodit dostatečný přísun vláhy i v dalších letních týdnech. To samé lze říci o teplotě vzduchu. Ta by se měla udržovat nejčastěji kolem letních hodnot co do maxim dne. Na vyšší hodnoty stoupnou jen přechodně. A potvrzuje to též střednědobý výhled. V nejbližších dnech bude počasí převážně letní, ale krátce zakolísá do tropických hodnot. Půjde skutečně o velmi krátkodobé oteplení. Podle výhledu přetrvá tento trend do konce léta, tedy alespoň toho klimatologického končícího se srpnem.

O něco méně srážek bude směrem k polovině měsíce. Současně se mírně oteplí. Srážky dosáhnou vždy průměrných hodnot v jednotlivých týdnech. V závěru měsíce bude teplota častěji vyšší, rozdíly ve srážkách tak budou větší. To z důvodu častějšího výskytu lokálních bouřek, které mohou být srážkově i významnější. Můžeme tak očekávat, že i zbytek léta se ponese ve znamení dobré hydrologické situace. Kratší sušší a mírně teplejší období by měl kompenzovat dostatečné srážky. Pokud půjde po delší srážkové pauze o významnější spad srážek, doplní se případný deficit. Pokračovat by měl tedy dosavadní trend.

Meteo Aktuality

Od mala mě fascinuje voda a projevy s ní spojené. Přírodní živly a to zejména extrémní průběh počasí. Proto jsem 21. ledna 2011 založil na Facebooku projekt v podobě stránky, k níž brzy vznikla webová stránka. Projekt pro informace o počasí a souvisejících oborech. S cílem poskytovat vlastní informace o počasí, objasňovat příčiny, souvislosti a vzdělávat v oboru. Vzhledem k velkému množství nepodložených a nepřesných až bulvárních informací ve vztahu k počasí v českých médiích, směřuji tento projekt od počátku k serióznímu podávání informací. To zda se mi daří plnit tyto cíle musíte posoudit vy, milí čtenáři.

Meteo Aktuality napsal/a 1036 příspěvků. Zobrazit všechny příspěvky od Meteo Aktuality