Bude duben 2022 chladný a vlhčí?

Hodnocení článku

Bude duben 2022 chladný a vlhčí? To musíme dát zatím opravdu s otazníkem. Ale podle posledních propočtů klimatických modelů se skutečně očekává záporná odchylka teploty a kladná srážek. Po velmi teplém a také suchém březnu s bohatým slunečním svitem nás nyní čeká oblačnosti i srážek více a teplota určitě nižší. Zatím se rozhodně nepřiblíží hodnotám, kterých dosahovala ještě toto pondělí a také v minulém týdnu. Tyto byly nestandardní a až silně nadprůměrné. Vlivem sucha vznikala řada požárů, na což někde reagovali zákazy používání zdrojů ohně v krajině. Toto počasí způsobil vliv stabilní a mohutné tlakové výše s přílivem postupně během posledních týdnů teplého vzduchu. Tato situace se stala velmi stabilní. Nyní se synoptická situace změnila a vrátil se západní přenos vlhkosti a také chladnějšího vzduchu. V nejbližších dnech k nám pronikne přímo velmi studený vzduch od severu.

Nejistota prognózy

Bude duben 2022 chladný a vlhčí? Odchylky teploty vzduchu na duben 2022.

Obr. 1 Odchylky teploty vzduchu na duben 2022podle modelu CFS, zdroj: cpc.ncep.noaa.gov

To, zda bude duben 2022 chladný a vlhčí opravdu není jisté. Avšak jeví se to nyní pravděpodobně. Po velké změně počasí lze očekávat kompenzaci nadprůměrně teplého a velmi suchého počasí opačným. Model CFS předpokládá tedy slabě teplotně podnormální počasí a srážkově naopak nadnormální. I statistický výhled ČHMÚ připouští teplotně průměrné až podprůměrné počasí, kdy se teplota udrží ve spodní hranici normálu pro období dalších týdnů.

U srážek tomu bude naopak, nadprůměrné je čeká předpověď v úvodu měsíce a spíše v horní hranici běžných hodnot pro daná období pak ve zbytku měsíce. Model CFS vykazuje na duben zatím velice nízký předpoklad úspěšnosti. Odhad se tak může i více změnit na základě vývoje situace. Střednědobá předpověď ovšem na nejbližší období potvrzuje studené počasí a následně mírné oteplování směrem k polovině měsíce. Avšak také poukazuje na nestabilitu teploty a její výkyvy. Mírná oteplení trvající velmi krátce vystřídají období chladného počasí, která by měla tedy převládnout. Tedy trvat déle a snížit celkový průměr.

TIP: Sledujte naší stránku Dlouhodobé předpovědi.

Bude duben 2022 chladný a vlhčí? Deficit srážek v ČR v roce 2022 do 27.3.2022.

Obr. 2 Deficit úhrnu srážek v ČR od začátku roku 2022 v poměru k normálu let 1961-2010 k 27.3.2022, zdroj: chmi.cz

Doplnění zásob vody je důležité

V březnu došlo k navýšení deficitu srážek v ČR, což dokládá níže uvedená mapka od začátku letošního roku. Deficit zní ke konci minulého týdne a ukazuje značné hodnoty v jižní části území, naopak srážky nikoli deficitní na západě a severu Čech. V březnu se deficit prohloubil a místy zavládlo půdní sucho, převážně povrchové. Očekávané počasí v dubnu v podobě méně slunečního svitu, průběžnějších srážek a nižší teploty by mělo pomoci deficit vyrovnat. A samozřejmě postupně při delším trvání i zažehnat mírně rozvinuté sucho. Další vývoj pak závisí na dalším průběhu počasí. Nyní na začátku vegetačního období je důležité tyto zásoby vody doplnit, zejména vzhledem k absenci sněhu ze zimy mimo vyšší polohy.

Meteo Aktuality

Od mala mě fascinuje voda a projevy s ní spojené. Přírodní živly a to zejména extrémní průběh počasí. Chuť o nich informovat a také uvádět na pravou míru přemíru bulvárních informací nejen na internetu mě přiměla vytvořit stránky. Proto jsem 21. ledna 2011 založil na Facebooku projekt v podobě stránky, k níž brzy vznikla webová stránka. Projekt seriózního meteorologického servisu přináší seriózní informace o počasí a souvisejících oborech. Cílem je poskytovat informace o počasí, objasňovat příčiny, souvislosti a vzdělávat v oboru. Více lidí si sice vždy raději přečte nepravdivé a katastrofální informace plné extrémů než to, že počasí bude průměrné. Ale seriózní informace mají také své uplatnění. Za tímto cílem si stojím! To, zda se mi to daří plnit musíte posoudit vy, milí čtenáři.

Meteo Aktuality má 1099 příspěvků. Zobrazit vše od Meteo Aktuality