Prognózy počasíSezónní výhledy

Bude duben 2022 chladný a vlhčí?

Hodnocení článku

Bude duben 2022 chladný a vlhčí? To musíme dát zatím opravdu s otazníkem. Ale podle posledních propočtů klimatických modelů se skutečně očekává záporná odchylka teploty a kladná srážek. Po velmi teplém a také suchém březnu s bohatým slunečním svitem nás nyní čeká oblačnosti i srážek více a teplota určitě nižší. Zatím se rozhodně nepřiblíží hodnotám, kterých dosahovala ještě toto pondělí a také v minulém týdnu. Tyto byly nestandardní a až silně nadprůměrné. Vlivem sucha vznikala řada požárů, na což někde reagovali zákazy používání zdrojů ohně v krajině. Toto počasí způsobil vliv stabilní a mohutné tlakové výše s přílivem postupně během posledních týdnů teplého vzduchu. Tato situace se stala velmi stabilní. Nyní se synoptická situace změnila a vrátil se západní přenos vlhkosti a také chladnějšího vzduchu. V nejbližších dnech k nám pronikne přímo velmi studený vzduch od severu. Bude duben 2022 chladný a vlhčí?

Nejistota prognózy, bude duben 2022 chladný?

Bude duben 2022 chladný a vlhčí? Odchylky teploty vzduchu na duben 2022.

Obr. 1 Bude duben 2022 chladný a vlhčí? Odchylky teploty vzduchu na duben 2022podle modelu CFS, zdroj: cpc.ncep.noaa.gov

To, zda bude duben 2022 chladný a vlhčí opravdu není jisté. Avšak jeví se to nyní pravděpodobně. Po velké změně počasí lze očekávat kompenzaci nadprůměrně teplého a velmi suchého počasí opačným. Model CFS předpokládá tedy slabě teplotně podnormální počasí a srážkově naopak nadnormální. I statistický výhled ČHMÚ připouští teplotně průměrné až podprůměrné počasí, kdy se teplota udrží ve spodní hranici normálu pro období dalších týdnů.

U srážek tomu bude naopak, nadprůměrné je čeká předpověď v úvodu měsíce a spíše v horní hranici běžných hodnot pro daná období pak ve zbytku měsíce. Model CFS vykazuje na duben zatím velice nízký předpoklad úspěšnosti. Odhad se tak může i více změnit na základě vývoje situace. Střednědobá předpověď ovšem na nejbližší období potvrzuje studené počasí a následně mírné oteplování směrem k polovině měsíce. Avšak také poukazuje na nestabilitu teploty a její výkyvy. Mírná oteplení trvající velmi krátce vystřídají období chladného počasí, která by měla tedy převládnout. Tedy trvat déle a snížit celkový průměr.

TIP: Sledujte naší stránku Dlouhodobé předpovědi.

Bude duben 2022 chladný a vlhčí? Deficit srážek v ČR v roce 2022 do 27.3.2022.

Obr. 2 Deficit úhrnu srážek v ČR od začátku roku 2022 v poměru k normálu let 1961-2010 k 27.3.2022, zdroj: chmi.cz

Doplnění zásob vody je důležité, bude duben 2022 chladný a vlhčí?

V březnu došlo k navýšení deficitu srážek v ČR, což dokládá níže uvedená mapka od začátku letošního roku. Deficit zní ke konci minulého týdne a ukazuje značné hodnoty v jižní části území, naopak srážky nikoli deficitní na západě a severu Čech. V březnu se deficit prohloubil a místy zavládlo půdní sucho, převážně povrchové. Očekávané počasí v dubnu v podobě méně slunečního svitu, průběžnějších srážek a nižší teploty by mělo pomoci deficit vyrovnat. A samozřejmě postupně při delším trvání i zažehnat mírně rozvinuté sucho. Další vývoj pak závisí na dalším průběhu počasí. Nyní na začátku vegetačního období je důležité tyto zásoby vody doplnit, zejména vzhledem k absenci sněhu ze zimy mimo vyšší polohy.