Předpověď srážekPředpověď teplotyPrognózy počasí

Chvíli sníh a poté déšť, jak to bude se zimou?

Hodnocení článku

Chvíli sníh a poté déšť, přesně tak to u nás vypadá mimo vyšší polohy. A přesně takové očekáváme počasí v ČR i v dalších dnech. Teplota se ustálila v minulých dnech na hodnotách slabě až mírně nad nulou. mnohde neklesla vlivem celodenní nízké oblačnosti ani v noci pod bod mrazu. V dalších dnech klesne v noci slabě pod nulu, při zmenšení oblačnosti i více. Čekat nutno ale převahu velké oblačnosti a dosti častých srážek. Ty očekávejme od vyšších poloh jednak významnější a déletrvající a jednak také převážně sněhové. To o polohách zejména pod 500m říci nelze. Tam se vystřídá v poměrně rychlém sledu déšť, déšť se sněhem a krátce i sněžení. Zkrátka můžeme čekat chvíli sníh a poté déšť. Proč tomu tak bude?

Chvíli sníh a poté déšť: Proměnlivý trend teploty vzduchu a tím skupenství srážek

Tento očekáváme i nadále, teplota bude mít značně proměnlivý trend. Chvíli vystoupí nad dlouhodobý průměr a brzy klesne opět po něj, aby za chvíli mohla zas vystoupit nad. Takže ani chladnější, ani teplejší počasí nevydrží mnohdy déle než jeden den. Na tom se shodují dva základní globální numerické modely předpovídající pro střednědobý horizont. V nejbližších dnech očekáváme teplotně hodně proměnlivé počasí. Přičemž zásadní změny teploty se neočekávají. Neočekává se extrémní teplo ani žádný větší mráz. Ale měnit se bude přítomnost vzduchových hmot nad střední Evropou. Při teplejší dojde k průniku teplého vzduchu i do vyšších výšek. Při přílivu chladnější naopak k mírnému ochlazení. Ochlazení nelze čekat zásadní a půjde navíc o velmi krátkodobé stavy. Takže teplota nestačí nijak moc klesnout.

Nejčastěji se maximální teplota ocitne v dalších dnech mezi 1 až 7°C, jen krátce ve studených obdobích se čeká mezi -1 až 4°C. Minimální vlivem očekávané velké oblačnosti až na výjimky také neklesne příliš pod nulu. V teplejších obdobích půjde o 3 až -2°C, ve studenějších o 1 až -4°C a při alespoň částečném zmenšení oblasti lze čekat -8°C. Řeč je o mimo horských polohách, tedy o výškách pro které se standardní předpověď sestavuje. Jde o výšky do 600m n.m.

Chvíli sníh a poté déšť. Ensemble modelu GEM z 26.1.2022.

Obr. 1 Chvíli sníh a poté déšť. Ensemble modelu GEM z 26.1.2022 a viditelné kolísání teploty i přibývání srážek na konci ledna, zdroj: wetterzentrale.de

Po suchých dnech více srážek všeho druhu, chvíli sníh a poté déšť

V současné době máme počasí více méně bez srážek s převahou pouze ne frontální nízké oblačnosti. toto období vystřídá období s vyššími srážkami a to n přelomu týdnů a zároveň měsíců. Tam spadne srážek více, tyto se budou ale také lišit na horách a v nížinách. Proudění čekáme často čerstvé, krátce i silné. Za takové situace čeká hory nový sníh, ojediněle i významnější úhrny. Nížiny naopak místy i nižší srážky. Zatímco na horách a obecně v polohách nad 800m půjde většinou o sníh, v nižších výškách se druh srážek vystřídá často i během jednoho dne. Vyskytne se tam sníh a poté déšť. V nočních hodinách půjde častěji o sněžení či smíšené srážky. Přes den až na krátkodobé situace o déšť. Srážky mohou v noci při poklesu teploty pod nulu v těchto oblastech namrzat a tvořit náledí.

Zatím to nevypadá, že by se měl trend počasí nějak výrazněji změnit, střídat se budou i nadále sníh a déšť. Samozřejmě dále panuje nejistota vývoje teploty, natož srážek. Nicméně nedojde-li k zásadní změně v tlakovém poli a cirkulaci nad Evropou, tak ani trend počasí u nás nedozná větších změn. Zda alespoň únor přinese do nižších výšek několik dnů se sněhem a mrazem je tedy stále velkou otázkou.

Prokleté, ale nám souzené západní proudění

Obr. 2 Chvíli sníh a poté déšť. Průběh a předpověď NAO indexu do 14 dnů, zdroj: noaa.gov

Příčinou očekávaného průběhu počasí je prosazování se západních složek cirkulace a tedy jejich převaha. Toto proudění u nás převládá a až na výjimky se tedy prosazuje průběžně v chladné i teplé části roku. Tzv. sílu Atlantiku nebo též jeho aktivitu ukazuje Severoatlantická oscilace v podobě NAO Indexu. Pakliže tento index dosahuje kladných hodnot, znamená to vliv atlantického a tedy západního proudění na počasí v Evropě a zejména centrální Evropě. Znamená to tedy jeho aktivitu vůči vnitrozemí, což značně ovlivňuje počasí v četných oblastech Evropy právě zejména v zimě. Čím vyšší hodnoty indexu, tím vyšší aktivitu západního proudění lze očekávat. Při záporných můžeme čekat naopak sklon k častějšímu výskytu jiných druhů proudění, v zimě zejména opačného studeného až mrazivého severního až severovýchodního proudění. A hlavně při setrvání indexu na záporných hodnotách též delší výdrž studeného proudění.

Jak můžeme vidět na vývoji hodnot indexu (obr. 2) na kladných hodnotách se udržuje již dlouho, přesněji od začátku roku. Celý den se drží slabě až mírně nad nulou a předpověď (varianty – červené čáry) jednoznačně potvrzuje pokračování tohoto vývoje. to už vidíme i na vývoji střednědobé předpovědi. Ta ukazuje převahu západního proudění s četným postupem cyklon a s nimi spojených frontálních systémů od západu do vnitrozemí Evropy. Index nabyl záporných hodnot (s minimem -1) naposledy kolem poloviny prosince a před tím na konci listopadu. To se vyskytla u nás období se stabilněji studeným prouděním a tedy zimním počasím včetně nižších poloh. Kdy tehdy napadl alespoň nějaký sníh právě i v nížinách, byť to bylo spíše velmi malé množství. Toto počasí ale nějaký ten den vydrželo.

Obr. 3 Chvíli sníh a poté déšť. Průběh a předpověď AO indexu do 14 dnů, zdroj: noaa.gov

AO index

Je arktická oscilace, opak NAO. Jde naopak o intenzitu proudění arktického vzduchu do vnitrozemí. Tento index musí být pro pravděpodobnost zimního počasí u nás též záporný. Jak vidíme záporných hodnot dosáhl kolem poloviny prosince, kdy se tedy setkal se zápornými hodnotami indexu NAO (krátce) a oslabením atlantického cirkulace. Samozřejmě ve spojení s kladnými hodnotami výše popsaného NAO by se prosadilo u nás západní proudění a průnik mrazivého vzduchu by se nekonal. Předpověď indexu AO je velmi rozličná, převážně potvrzuje klesající a následně opět rostoucí trend. Avšak pokles do záporných hodnot varianty spíše nepředpokládají (obr. 3).

Průměrné očekávané hodnoty indexů NAO a AO vidíte na předpovědních grafech. Pro dalších 10 dnů je to u NAO 0.76 a pro 14 dnů 0.47.

Závěr: Chvíli sníh a poté déšť

Co od počasí u nás za uvedených podmínek čekat?

  • Pokračování střídání teploty a s tím spojeného různého druhu srážek mimo hory
  • Převážně hodně oblačnosti a minimálně epizodně i srážek (tj. jen kratší období bez srážek)
  • Čerstvé proudění, občas i s významnějšími poryvy větru
  • Na horách akumulaci sněhu, místy významnou, při čerstvém větru i nebezpečné jevy (jazyky)

V horských oblastech se zásoba sněhu zvýší a při současném trendu bez většího oteplení očekávejme pokračování tohoto zvyšování i během února. V nižších polohách kompenzují zásobu vody ze sněhu alespoň více méně průběžné srážky. Avšak samozřejmě nedokáží vodu z tání sněhové pokrývky nahradit zcela.