Prognózy počasíSezónní výhledy

Duben 2023 by měl být vlhčí

Hodnocení článku

Duben 2023 by měl být vlhčí. Dobrá nebo špatná zpráva? Mnozí si asi vzpomenou na počasí aktuálních dní a předpověď na duben je nepotěší. Nicméně stabilnější přísun srážek je velmi důležitý, pomůže oddálit přísun sucha. Po zimě s nedostatkem sněhu jsou nynější srážky tím jediným, které nám může zmírňovat případně se rozvíjejí sucho. S tímto začne být problém hlavně při zvyšující se teplotě vzduchu a častějším slunečním svitu během vegetační sezóny, která v dubnu oficiálně začíná. Začíná se totiž zvyšovat výpar z půdy, vodních ploch a podobně. Kompenzace srážkami začíná být velmi důležitá. Dubnové počasí, které značně ovlivňuje vzcházení mnoha plodin, bývalo v posledních letech spíše suché nebo i velmi suché. Takže tato prognóza, byť její jistota je zatím spíše velmi nízká, je jednoznačně pozitivní zprávou. Vedle očekávané průměrné teploty, byť zpočátku měsíce půjde i o noční mrazy.

Noční mráz na počátku, v polovině měsíce nadprůměrná teplota

První dny měsíce, jak ukazuje střednědobá předpověď, přinesou citelné ochlazení. Počasí tak bude mít spíše zimní ráz krátce i v nížinách. Půjde o mráz ve vegetačním období, který bude i škodit vegetaci. Významné ochlazení nastane v noci na pondělí. Během nového týdne se začne jen zvolna oteplovat, mráz přetrvá v noci minimálně do poloviny týdne. Významněji se oteplí před polovinou měsíce, kdy se očekává krátce i nadprůměrná teplota. Celkově skončí duben podle všeho teplotně normální, nadprůměrné počasí se vyskytne jen krátce. Kompenzuje naopak podprůměrné počasí z prvních dnů měsíce.

Duben 2023 by měl být vlhčí. Předpověď odchylek srážek na duben 2023.

Obr. 1 Duben 2023 by měl být vlhčí. Odchylky srážek na duben 2023 podle modelu CFS, zdroj: cpc.ncep.noaa.gov

Teplotně vyrovnaný a srážkově vyrovnaný až nadprůměrný duben přispěje ke spíše vyrovnané hydrologické bilanci.

Duben 2023 by měl být vlhčí

Kdy by mělo být nejvíce srážek? Během první dekády měsíce začne srážek postupně ubývat. Od začátku druhé dekády naopak přibývat a nejvíce by jich mělo spadnout kolem poloviny měsíce. V poslední dekádě jich začne opět ubývat. Každopádně srážky se v průměru udrží v mezích normálních hodnot pro aktuální období. Některé modely slibují celkově duben vlhčí. Lze čekat také větší rozptyl srážek, tj. zvyšující se nerovnoměrnost jejich rozložení na našem území. Zejména v obdobích s vyšší teplotou, kdy převáží konvekční a tedy lokálněji rozdílné srážky.