Počasí

Hydrologická situace (23.4.2019)

Hodnocení článku

Vývoj hydrologické situace na území ČR v minulých týdnech, aktuální stav a stručná vyhlídka na další dny. Sucho se neustále prohlubuje, kromě vyšších a horských poloh, kde vláhu přinesl roztátý sníh nebo přináší stále tající sníh, je sucho na toto období značné. Srážkově je počasí v posledních týdnech o mnoho chudší než loni. Hydrologická situace 23.4.2019.

Dosavadní vývoj

V posledních dvou týdnech (od minulého článku s popisem hydrologické situace, vydaného 8.4.2019) spadlo na území ČR velmi malé množství srážek. Na některých místech nepršelo vůbec, poslední významnější srážky se vyskytly i před více než měsícem. Zejména v posledním týdnu (do 21.4.) nespadly v ČR nikde žádné srážky, jde tedy o 0% normálu srážek. Srážkový a vláhový deficit se značně navýšil. V předchozím týdnu spadlo minimum srážek, o něco více na Moravě. Jediné srážky, které se v ČR vyskytly byly srážky v podobě většinou slabého deště v neděli. Podobně na tom byly i týdny předchozí. V důsledku tohoto vývoje panuje v polohách pod 600m sucho, v nižších polohách jde o značné sucho.

Aktuální stav

Dle SPEI indexu pro 1 měsíc jeho pětibodové škály intenzity jde na většině území 3. stupeň, případně o 2. stupeň. Tyto představují výrazné a mírné sucho. Hodnoty indexu jsou v případě výrazného sucha -1.6 až -1.2°C a v případě mírného -1.2 až -0.8 (obr. 1).

Obr. 1 Míra intenzity sucha dle SPEI indexu 1 měsíc k 22.4.2019 v ČR, zdroj: chmi.cz

Ve svrchní vrstvě půdy (dle využitelné vodní kapacity do 20cm hloubky pod travním porostem) panuje významné sucho v nižších polohách a nížinách. Jde o oblasti Praha a okolí, zejména pak severozápadní Čechy v oblasti soutoku Labe a Ohře (VVK i pod 10%), dále jižní Morava a Opavsko. To jsou lokality, kde je vodní kapacita v této vrstvě půdy nejnižší. V polohách od cca 400-500m je VVK většinou lepší. Tato situace má zejména v tomto období v těchto oblastech své důsledky. Plodiny nerostou a začínají naopak zasychat. Proto se bez závlah neobejdou. Objevilo se i žloutnutí vyrůstajícího obilí, i toto je dokonce nutné v některých oblastech zavlažovat. Jinak by nevyšlo.

Průtoky vodních toků jsou spíše na spodních hranicích normálu, stav sucho se vyskytuje zatím spíše ojediněle. Naopak horské a podhorské toky jsou na tom s vodnostmi lépe, někde jsou dotovány stále vodou z tajícího sněhu. Tam je situace na první pohled lepší než na tocích ostatních. Naopak významně špatnou situaci registrujeme na Plzeňsku, v povodí Sázavy, na východě Čech, v povodí střední Moravy a na Opavsku či v okolí. Jsou to oblasti s nejnižšími zásobami vláhy v půdě a tedy i s nejnižšími podzemními vodami.

Obr. Stav nasycení území v ČR k 23.4.2019, zdroj: hydro.chmi.cz

Nasycení území a podzemní vody

Z hlediska podpovrchových vod jsou hladiny nejnižší co se mělkých vrtů týče na severovýchodě Čech, ve východní části středních Čech, dále na severovýchodě Moravy. Ve většině profilů jsou ale hladiny podzemních vod mírně až silně podnormální, v některých oblastech mimořádně podnormální (obr. 2) – tmavě červená.

Nasycení území je v ČR k aktuálnímu datu spíše slabé až na úrovni normálu, v již výše vymezených oblastech je až velmi slabé. Jedná se u některé oblasti Prahy, středních a východních Čech, severozápadních Čech a zejména střední a jižní Moravy. Silnější nasycení je pouze od vyšších poloh, zejména pak od poloh horských.

Očekávaný vývoj

I v nejbližších dnech lze čekat prohlubování sucha. V současné době fouká v ČR za stále vyšších teplot silný vítr od jihovýchodu. Větrnější počasí lze čekat i zítra zpočátku dne. Současně budou stoupat teploty a opět bude více slunečního svitu. Maximální teploty se dostanou zítra a ve čtvrtek i na 24-26°C a to hlavně v Čechách. Tam se současně nevyskytnou prakticky žádné srážky. Srážky, které se objeví na východě země budou spíše místní a nevýznamné. Vláhy bude v půdní vrstvě spíše ubývat a hladiny podzemních vod budou klesat. Sucho, včetně rizika vzniku požárů v přírodě, tak bude pokračovat. Více srážek by mělo společně s ochlazením přijít ke konci týdne, kdy lze čekat zmírnění sucha. Alespoň co se týče sucha povrchového sucha a zažehnání zvýšeného rizika vzniku požárů. Zatím ale není přesně známo, kolik kde srážek spadne.

Použité zdroje

ČESKÝ HYDROMETEOROLOGICKÝ ÚSTAV. Hlásná a předpovědní povodňová služba. Online, 2019, dostupné na http://www.hydro.chmi.cz.

ČESKÝ HYDROMETEOROLOGICKÝ ÚSTAV. Sucho – vyhodnocení. Aktuální situace. Online, 2019, dostupné na http://portal.chmi.cz/aktualni-situace/sucho.