Hydrologická situace je velmi dobrá

Hodnocení článku

Na polovinu léta můžeme konstatovat, že hydrologická situace je velmi dobrá. Mírný průběh léta bez dlouhých horkých epizod spojených s absencí srážek přináší pozitivní vývoj. Na současné období je možné říci, že hydrologická situace je v ČR většinou vynikající. Ještě na přelomu týdnů se místy vyskytovaly povodňové stavy na tocích v jihozápadních a severních Čechách. Minulé dva týdny byly velmi bohaté na srážky, zejména lokálně. Celkově spadlo v ČR za minulý týden 27mm srážek což je 128% normálu. Podstatně více srážek (35mm) spadlo v Čechách. Právě tam se často vyskytovaly bouřky s přívalovými srážkami. Některé způsobily značné bleskové povodně.

Nadprůměrné vodnosti na jihozápadě a západě

Nejvíce srážek spadlo v posledních týdnech na severozápadě, západě Čech. A dále v pásu přes centrum středních Čech směrem k jihu a jihozápadu. Tam byly významné bouřky nejčastější a podle toho se také odvíjí současné nasycení půdy i vodnosti toků. V poměru k dlouhodobému normálu činí vodnosti v těchto oblastech většinou více než 200% normálu nebo alespoň 150 až 200% normálu. V ostatních oblastech Čech a Vysočiny je to 100 až 150% či 150 až 200% normálu. To jsou velmi dobré hodnoty. Horší situace je ve Slezsku a na východní Moravě, kde bylo v poslední době srážek méně. Významná bouřková činnost se těmto oblastem vyhýbala. Tam jsou vodnosti nižší, od 20 do 50% normálu a ojediněle i na stavech sucha.

Hydrologická situace je velmi dobrá. Srážkové úhrny v ČR v týdnu 12. - 18.7.2021.

Obr. 1 Spadlé srážky v ČR za týden 12. až 18.7.2021, zdroj: chmi.cz/sucho

Zatímco na většině míst v ČR se vodnosti pohybují kolem hodnot M-denního průtoku Q180 až 90 či Q90 až 30, tak na východě Moravy a ve Slezsku je to i podstatně méně. Většinou Q355 až 330 či Q330 až 270. Ojediněle jde tedy i o stavy sucha, ale ty v ČR jako celku prakticky neregistrujeme. To je zásadní změny oproti mnoha uplynulým letem touto dobou. V loňském roce kolem poloviny července byla situace také lepší, avšak poněkud opačná z hlediska územního. Nižší vodnosti byly na jihozápadě a západě Čech, vyšší na východě Čech, Vysočině a většině Moravy (obr. 2).  Nemusíme zajisté srovnávat vodnosti ve velmi suchém roce 2018, kdy šlo o četný výskyt stavů sucha s podkročením vodností Q355 či též Q364. A v polovině července 2019 byla situace obdobná, jen z pohledu určitých lokalit mírně lepší.

Hydrologická situace je velmi dobrá. Vodnosti toků dne 14.7.2020.

Obr. 2 Vodnosti toků v ČR k 14.7.2020, zdroj: chmi.cz/sucho

Půdní sucho též na jižní Moravě

Sucho hrozí v současné době pouze na jižní Moravě. Podle vlhkosti v půdě je významnější a to střední až vysoké v okresech na jihu jižní Moravy. Podle SPEI a SPI indexu je sucho pouze ve 4 okresech na Moravě, zejména na jižní riziko sucha je hodnoceno mírné. K hodnotám těchto dvou indexů sucha je při hodnocení sucha v ČR přihlíženo.

Hladiny podzemních vod jsou normální až nadnormální

Hydrologická situace je velmi dobrá. Hladiny podzemních vod k 18.7.2021.

Obr. 3 hladiny podzemních vod v mělkých vrtech k týdnu 12. až 18.7.2021, zdroj: chmi.cz/sucho

To, že se podařilo po velmi suchých letech doplnit zásoby podzemních vod je dobrá zpráva. I ze současného pohledu můžeme říci, že hladiny podzemní vody jsou většinou normální či případně nadnormální. A to většinou mírně, ve východních a jihozápadních Čechách až silně. Jen ojediněle najdeme profily, kde je hladina podnormální (obr. 3). Taková místa jsou hlavně ve Slezsku. Stejné je to s vydatností pramenů.

Rok 2018 byl společně s rokem 2015 co se sucha týče extrém. Celkově dlouhé období sucha, jedno z největších v historii, skončilo až po roce 2019. Přesněji během roku 2020. Letos můžeme hovořit o pokračování pozitivního trendu a ohledně tendence k rozvoji sucha normálního roku. Obrátit zpět do sucha se může situace ale každým rokem. Role změny klimatu v tomto procesu je zatím ne zcela známá a předpověď chování do delší budoucnosti nemožná.

Pro základní přehled o aktuální situaci sledujte naší stránku Hydrologická situace.

Bude-li přiměřeně teplo bez dlouhých období bez srážek, problém se suchem se neobnoví

Pakliže setrvá současný průběh léta, kdy absentují alespoň dlouhé vlny veder bez výskytu srážek, se suchem v ČR problém nebude. Velká sucha posledních let způsobily abnormálně dlouhé epizody bez výskytu srážek, které byly doprovázené vysokou teplotou a malou oblačností s často celodenním slunečním svitem. To působilo vysoký výpar z půdy, rostlin i vodních ploch. Letos může díky zásobě vody být nějaký slunný a i teplejší den, ale nesmí jít o dlouhé suché a horké epizody. Zatím se střídají spíše kratší více teplá období s delšími vlhčími, což je velmi dobře. Bude-li tomu tak i po zbytek léta, máme nad suchem určitě vyhráno. Podobně jako před rokem, kdy se hovořilo teprve během léta minimálně o přerušení dlouhého suchého období.

Předpověď je zatím příznivá, žádný týden v dohledné době by neměl přinést počasí zcela bez srážek a s vysokou teplotou. Krátké několikadenní období bez srážek nebo významnějších srážek si jaksi dovolit můžeme. Jedno právě probíhá nyní a na přelomu týdnů by mělo být ukončeno. Vrátí se vlhčí a chladnější ráz počasí díky obnově západního proudění. To je důležitým prouděním působícím přenos vlhkosti do vnitrozemí Evropy. Tato cirkulace byla zejména do roku 2018 v létě často zcela ojedinělá. Dlouhodobý výhled aktuálně slibuje chladnější přelom měsíců, zejména začátek srpna. Srážky by měly být po tomto sušším týdnu minimálně průměrné.

Klimatologické léto končí s koncem srpna. Poté už není tak intenzivní sluneční svit a tak dobré podmínky pro výskyt horkých období. Vzhledem k hydrologické situaci a očekávanému vývoji počasí můžeme jednoduše konstatovat následující. Je to letos dobré, místy velmi dobré, ohledně zásob vody celkově.

Meteo Aktuality

Od mala mě fascinuje voda a projevy s ní spojené. Přírodní živly a to zejména extrémní průběh počasí. Chuť o nich informovat a také uvádět na pravou míru přemíru bulvárních informací nejen na internetu mě přiměla vytvořit stránky. Proto jsem 21. ledna 2011 založil na Facebooku projekt v podobě stránky, k níž brzy vznikla webová stránka. Projekt seriózního meteorologického servisu přináší seriózní informace o počasí a souvisejících oborech. Cílem je poskytovat informace o počasí, objasňovat příčiny, souvislosti a vzdělávat v oboru. Více lidí si sice vždy raději přečte nepravdivé a katastrofální informace plné extrémů než to, že počasí bude průměrné. Ale seriózní informace mají také své uplatnění. Za tímto cílem si stojím! To, zda se mi to daří plnit musíte posoudit vy, milí čtenáři.

Meteo Aktuality má 1105 příspěvků. Zobrazit vše od Meteo Aktuality