Hydrologická situace

Hydrologická situace je velmi dobrá

Hodnocení článku

Na polovinu léta můžeme konstatovat, že hydrologická situace je velmi dobrá. Mírný průběh léta bez dlouhých horkých epizod spojených s absencí srážek přináší pozitivní vývoj. Na současné období je možné říci, že hydrologická situace je v ČR většinou vynikající. Ještě na přelomu týdnů se místy vyskytovaly povodňové stavy na tocích v jihozápadních a severních Čechách. Minulé dva týdny byly velmi bohaté na srážky, zejména lokálně. Celkově spadlo v ČR za minulý týden 27mm srážek což je 128% normálu. Podstatně více srážek (35mm) spadlo v Čechách. Právě tam se často vyskytovaly bouřky s přívalovými srážkami. Některé způsobily značné bleskové povodně.

Nadprůměrné vodnosti na jihozápadě a západě

Nejvíce srážek spadlo v posledních týdnech na severozápadě, západě Čech. A dále v pásu přes centrum středních Čech směrem k jihu a jihozápadu. Tam byly významné bouřky nejčastější a podle toho se také odvíjí současné nasycení půdy i vodnosti toků. V poměru k dlouhodobému normálu činí vodnosti v těchto oblastech většinou více než 200% normálu nebo alespoň 150 až 200% normálu. V ostatních oblastech Čech a Vysočiny je to 100 až 150% či 150 až 200% normálu. To jsou velmi dobré hodnoty. Horší situace je ve Slezsku a na východní Moravě, kde bylo v poslední době srážek méně. Významná bouřková činnost se těmto oblastem vyhýbala. Tam jsou vodnosti nižší, od 20 do 50% normálu a ojediněle i na stavech sucha.

Hydrologická situace je velmi dobrá. Srážkové úhrny v ČR v týdnu 12. - 18.7.2021.

Obr. 1 Spadlé srážky v ČR za týden 12. až 18.7.2021, zdroj: chmi.cz/sucho

Zatímco na většině míst v ČR se vodnosti pohybují kolem hodnot M-denního průtoku Q180 až 90 či Q90 až 30, tak na východě Moravy a ve Slezsku je to i podstatně méně. Většinou Q355 až 330 či Q330 až 270. Ojediněle jde tedy i o stavy sucha, ale ty v ČR jako celku prakticky neregistrujeme. To je zásadní změny oproti mnoha uplynulým letem touto dobou. V loňském roce kolem poloviny července byla situace také lepší, avšak poněkud opačná z hlediska územního. Nižší vodnosti byly na jihozápadě a západě Čech, vyšší na východě Čech, Vysočině a většině Moravy (obr. 2).  Nemusíme zajisté srovnávat vodnosti ve velmi suchém roce 2018, kdy šlo o četný výskyt stavů sucha s podkročením vodností Q355 či též Q364. A v polovině července 2019 byla situace obdobná, jen z pohledu určitých lokalit mírně lepší.

Hydrologická situace je velmi dobrá. Vodnosti toků dne 14.7.2020.

Obr. 2 Vodnosti toků v ČR k 14.7.2020, zdroj: chmi.cz/sucho

Půdní sucho též na jižní Moravě

Sucho hrozí v současné době pouze na jižní Moravě. Podle vlhkosti v půdě je významnější a to střední až vysoké v okresech na jihu jižní Moravy. Podle SPEI a SPI indexu je sucho pouze ve 4 okresech na Moravě, zejména na jižní riziko sucha je hodnoceno mírné. K hodnotám těchto dvou indexů sucha je při hodnocení sucha v ČR přihlíženo.

Hydrologická situace je velmi dobrá: Hladiny podzemních vod jsou normální až nadnormální

Hydrologická situace je velmi dobrá. Hladiny podzemních vod k 18.7.2021.

Obr. 3 Hydrologická situace je velmi dobrá – hladiny podzemních vod v mělkých vrtech k týdnu 12. až 18.7.2021, zdroj: chmi.cz/sucho

To, že se podařilo po velmi suchých letech doplnit zásoby podzemních vod je dobrá zpráva. I ze současného pohledu můžeme říci, že hladiny podzemní vody jsou většinou normální či případně nadnormální. A to většinou mírně, ve východních a jihozápadních Čechách až silně. Jen ojediněle najdeme profily, kde je hladina podnormální (obr. 3). Taková místa jsou hlavně ve Slezsku. Stejné je to s vydatností pramenů.

Rok 2018 byl společně s rokem 2015 co se sucha týče extrém. Celkově dlouhé období sucha, jedno z největších v historii, skončilo až po roce 2019. Přesněji během roku 2020. Letos můžeme hovořit o pokračování pozitivního trendu a ohledně tendence k rozvoji sucha normálního roku. Obrátit zpět do sucha se může situace ale každým rokem. Role změny klimatu v tomto procesu je zatím ne zcela známá a předpověď chování do delší budoucnosti nemožná.

Pro základní přehled o aktuální situaci sledujte naší stránku Hydrologická situace.

Bude-li přiměřeně teplo bez dlouhých období bez srážek, problém se suchem se neobnoví

Pakliže setrvá současný průběh léta, kdy absentují alespoň dlouhé vlny veder bez výskytu srážek, se suchem v ČR problém nebude. Velká sucha posledních let způsobily abnormálně dlouhé epizody bez výskytu srážek, které byly doprovázené vysokou teplotou a malou oblačností s často celodenním slunečním svitem. To působilo vysoký výpar z půdy, rostlin i vodních ploch. Letos může díky zásobě vody být nějaký slunný a i teplejší den, ale nesmí jít o dlouhé suché a horké epizody. Zatím se střídají spíše kratší více teplá období s delšími vlhčími, což je velmi dobře. Bude-li tomu tak i po zbytek léta, máme nad suchem určitě vyhráno. Podobně jako před rokem, kdy se hovořilo teprve během léta minimálně o přerušení dlouhého suchého období.

Předpověď je zatím příznivá, žádný týden v dohledné době by neměl přinést počasí zcela bez srážek a s vysokou teplotou. Krátké několikadenní období bez srážek nebo významnějších srážek si jaksi dovolit můžeme. Jedno právě probíhá nyní a na přelomu týdnů by mělo být ukončeno. Vrátí se vlhčí a chladnější ráz počasí díky obnově západního proudění. To je důležitým prouděním působícím přenos vlhkosti do vnitrozemí Evropy. Tato cirkulace byla zejména do roku 2018 v létě často zcela ojedinělá. Dlouhodobý výhled aktuálně slibuje chladnější přelom měsíců, zejména začátek srpna. Srážky by měly být po tomto sušším týdnu minimálně průměrné.

Klimatologické léto končí s koncem srpna. Poté už není tak intenzivní sluneční svit a tak dobré podmínky pro výskyt horkých období. Vzhledem k hydrologické situaci a očekávanému vývoji počasí můžeme jednoduše konstatovat následující. Je to letos dobré, místy velmi dobré, ohledně zásob vody celkově.