Hydrologická situace

Hydrologická situace 6.5.2020

Hodnocení článku

Hydrologická situace v ČR k datu 6.5.2020. Dosavadní vývoj a aktuální stav faktorů ovlivňujících hydrologický stav. Stručně očekávaný stav dle vývoje meteorologické situace v blízké budoucnosti. Naposledy byl vydán článek o hydrologické situaci v ČR dne 9.4.2020.

Dosavadní vývoj

V dubnu bylo počasí srážkově velmi chudé s častým slunečním svitem. Teplota vzduchu kolísala, krátce dosahovala i vyšších hodnot. Na konci měsíce se vyskytl v ČR první letošní letní den s maximem teploty na 25°C. Sucho bylo zmírněno na přelomu měsíců, avšak pouze lokálně. Srážkový deficit a sucho v ČR trvají. První květnové dny byly chladnější a také vlhčí, byť srážky se vyskytovaly spíše lokálně a ve formě přeháněk.

Za minulý týden spadlo v ČR průměrné množství srážek (101% normálu) a to v ČR průměrně 13mm, více v Čechách. Jak se změnila hydrologická situace?

Aktuální stav: hydrologická situace 6.5.2020

Počasí v ČR je momentálně vlhčí a studenější, avšak hydrologická situace špatná. Objevují se velmi studená rána i s přízemním mrazem či ojediněle s mrazem ve výšce dvou metrů nad povrchem. Situaci se suchem pokračující lokální srážky převážně v podobě přeháněk neřeší, pouze zastavují rozvoj sucha ve spojení s nižší teplotou vzduchu. Také je o poznání více oblačné počasí a sluneční svit trvá v rámci dne kratší dobu. Teplota vzduchu se v maximech pohybuje většinou od 13 do 21°C, přechodně jen do 15-16°C. V noci klesá pod 10°C, přechodně i pod 5°C a ojediněle pod 3°C při splnění podmínek vhodných pro intenzivní radiační ochlazování.

Půdní vláha do hloubky 20cm pod povrchem je většinou v nížinách nejnižší nebo velmi nízká, pohybuje se od 10 do 30% či případně místy pod 10% využitelné kapacity. To jsou již velmi nízké hodnoty. Půdní vláhu nezvýšily ani srážky posledních dnů, které se odehrávaly v přeháňkách a to velmi krátkodobých a lokálních. Nejnižší vodní kapacita v půdě je v Praze a okolí, zejména pak v oblasti údolí dolní Vltavy a Labe kolem soutoku s Vltavou. Dále pak v dolním Poohří. Dále je nejnižší vodní kapacita na jihu Moravy.

Hydrologická situace 6.5.2020. Půdní vláha v hloubce 20cm.

Obr. 1 Hydrologická situace 6.5.2020. Využitelná vodní kapacita v půdě do hloubky 20cm k 6.5.2020, zdroj: chmi.cz

Vodnosti toků jsou velmi nízké až mimořádně nízké, místy jsou na historickém minimu. Zejména jde o jižní Čechy, západní a severozápadní Čechy (zde spadlo v posledních dnech méně srážek) a případně o povodí Moravy. Z hlediska M-denního průtoku je situace podobná, horší hodnoty jsou v jižní části území kromě horských toků. Velmi dobré zůstávají stále na severu a také na severovýchodě země, kde stále ještě odtával a z nejvyšších poloh při teplých obdobích i nyní odtává sníh. Na jihozápadě je situace již o něco horší, hodnoty se pohybují ale kolem normálu. Sucho v aktuálních průtocích platí v ČR na tocích místy, zejména ve střední a jihovýchodní části Čech nebo na střední Moravě.

Hydrologická situace: Očekávaný vývoj

Po zbytek tohoto týdne se očekávají srážky i nadále místy. Nižší teplota vzduchu se ke konci týdne rychle zvýší a bude nutné počítat s vyšším výparem vody z území. Proto bude hydrologická situace stagnovat, ke konci týdne se bude zhoršovat. Lokální srážky řeší pouze vláhu ve svrchní vrstvě půdy. Modely slibují razantní ochlazení na počátku dalšího týdne a s ním by mohly přijít plošnější srážky. Ty by mohly o něco více zlepšit současnou situaci a zmírnit sucho. To se bude v nejbližších dnech ale opět rozvíjet.

Zdroj dat: hydro.chmi.cz, chmi.cz/sucho