Hydrologická situace 6.5.2020

Hodnocení článku

Hydrologická situace v ČR k datu 6.5.2020. Dosavadní vývoj a aktuální stav faktorů ovlivňujících hydrologický stav. Stručně očekávaný stav dle vývoje meteorologické situace v blízké budoucnosti. Naposledy byl vydán článek o hydrologické situaci v ČR dne 9.4.2020.

Dosavadní vývoj

V dubnu bylo počasí srážkově velmi chudé s častým slunečním svitem. Teplota vzduchu kolísala, krátce dosahovala i vyšších hodnot. Na konci měsíce se vyskytl v ČR první letošní letní den s maximem teploty na 25°C. Sucho bylo zmírněno na přelomu měsíců, avšak pouze lokálně. Srážkový deficit a sucho v ČR trvají. První květnové dny byly chladnější a také vlhčí, byť srážky se vyskytovaly spíše lokálně a ve formě přeháněk.

Za minulý týden spadlo v ČR průměrné množství srážek (101% normálu) a to v ČR průměrně 13mm, více v Čechách.

Aktuální stav: hydrologická situace 6.5.2020

Počasí v ČR je momentálně vlhčí a studenější. Objevují se velmi studená rána i s přízemním mrazem či ojediněle s mrazem ve výšce dvou metrů nad povrchem. Situaci se suchem pokračující lokální srážky převážně v podobě přeháněk neřeší, pouze zastavují rozvoj sucha ve spojení s nižší teplotou vzduchu. Také je o poznání více oblačné počasí a sluneční svit trvá v rámci dne kratší dobu. Teplota vzduchu se v maximech pohybuje většinou od 13 do 21°C, přechodně jen do 15-16°C. V noci klesá pod 10°C, přechodně i pod 5°C a ojediněle pod 3°C při splnění podmínek vhodných pro intenzivní radiační ochlazování.

Půdní vláha do hloubky 20cm pod povrchem je většinou v nížinách nejnižší nebo velmi nízká, pohybuje se od 10 do 30% či případně místy pod 10% využitelné kapacity. To jsou již velmi nízké hodnoty. Půdní vláhu nezvýšily ani srážky posledních dnů, které se odehrávaly v přeháňkách a to velmi krátkodobých a lokálních. Nejnižší vodní kapacita v půdě je v Praze a okolí, zejména pak v oblasti údolí dolní Vltavy a Labe kolem soutoku s Vltavou. Dále pak v dolním Poohří. Dále je nejnižší vodní kapacita na jihu Moravy.

Obr. 1 Využitelná vodní kapacita v půdě do hloubky 20cm k 6.5.2020, zdroj: chmi.cz

Vodnosti toků jsou velmi nízké až mimořádně nízké, místy jsou na historickém minimu. Zejména jde o jižní Čechy, západní a severozápadní Čechy (zde spadlo v posledních dnech méně srážek) a případně o povodí Moravy. Z hlediska M-denního průtoku je situace podobná, horší hodnoty jsou v jižní části území kromě horských toků. Velmi dobré zůstávají stále na severu a také na severovýchodě země, kde stále ještě odtával a z nejvyšších poloh při teplých obdobích i nyní odtává sníh. Na jihozápadě je situace již o něco horší, hodnoty se pohybují ale kolem normálu. Sucho v aktuálních průtocích platí v ČR na tocích místy, zejména ve střední a jihovýchodní části Čech nebo na střední Moravě.

Očekávaný vývoj

Po zbytek tohoto týdne se očekávají srážky i nadále místy. Nižší teplota vzduchu se ke konci týdne rychle zvýší a bude nutné počítat s vyšším výparem vody z území. Proto bude hydrologická situace stagnovat, ke konci týdne se bude zhoršovat. Lokální srážky řeší pouze vláhu ve svrchní vrstvě půdy. Modely slibují razantní ochlazení na počátku dalšího týdne a s ním by mohly přijít plošnější srážky. Ty by mohly o něco více zlepšit současnou situaci a zmírnit sucho. To se bude v nejbližších dnech ale opět rozvíjet.

Zdroj dat: hydro.chmi.cz, chmi.cz/sucho

Meteo Aktuality

Od mala mě fascinuje voda a projevy s ní spojené. Přírodní živly a to zejména extrémní průběh počasí. Chuť o nich informovat a také uvádět na pravou míru přemíru bulvárních informací nejen na internetu mě přiměla vytvořit stránky. Proto jsem 21. ledna 2011 založil na Facebooku projekt v podobě stránky, k níž brzy vznikla webová stránka. Projekt seriózního meteorologického servisu přináší seriózní informace o počasí a souvisejících oborech. Cílem je poskytovat informace o počasí, objasňovat příčiny, souvislosti a vzdělávat v oboru. Více lidí si sice vždy raději přečte nepravdivé a katastrofální informace plné extrémů než to, že počasí bude průměrné. Ale seriózní informace mají také své uplatnění. Za tímto cílem si stojím! To, zda se mi to daří plnit musíte posoudit vy, milí čtenáři.

Meteo Aktuality má 1105 příspěvků. Zobrazit vše od Meteo Aktuality