KlimatologieZajímavosti

Jak ovlivňují klima mořské proudy?

Hodnocení článku

Jak ovlivňují klima mořské proudy? Na úvod můžeme říci, že značně a že bez jejich existence nebo s jiným uspořádáním by bylo klima na Zemi zcela odlišné. Otázka tohoto textu tedy zní, co je úkolem těchto proudů a jakou úlohu zastávají ve všeobecné atmosférické cirkulaci. Rozlišujeme totiž vzdušné a mořské proudění. Oboje můžeme nazvat přenosem a to důležitých molekul, které vyjadřujeme prostřednictvím veličin. Vzdušné proudění, jak název říká, přenáší molekuly vzduchu a určuje jeho fyzikální vlastnosti v různých oblastech. Mořské proudění přenáší molekuly vody a též určuje její fyzikální vlastnosti na určitých místech Země. Mořské proudění ovlivňuje vzdušnou cirkulaci a průběh počasí. Kdyby se odehrávaly mořské proudy jinak nebo by se v případě některých proudů změnily vlastnosti, pak by se odehrávalo jinak i počasí v různých oblastech Země.

Významný vliv, kde sebemenší změna má velké dopady

Rozkolísanost mořských proudů se může velmi významně a negativně projevit na klimatu mnohých oblastí. To dostatečně podtrhuje důležitost uspořádání mořských proudů na Zemi. Některé proudy působí ochlazení klimatu, jiné oteplení. Vzájemně spolu souvisejí a ovlivňují se. Jde o zásobárny vlhkosti pro pevninské oblasti, ve kterých tyto proudy ovlivňují klima. Takže jak zní definice mořského proudu?

Jednosměrný souvislý pohyb povrchové vrstvy vody horizontálně, jde o součást systému cirkulace. Zdroj tohoto proudu pochází ze vzdušné cirkulace, jde o vítr. Mořský proud je významným klimatickým faktorem.

Systém zemské cirkulace a cirkulační prvky

Dle definice tedy již víme, že vzdušná cirkulace plní funkci motoru cirkulace mořské. Mořské proudy značně ovlivňují klima na Zemi. Mořský proud obsahuje velké množství vody o různé teplotě vzduchu, které se přesouvá vlivem cirkulace na velké vzdálenosti. Do různých oblastí, do nichž nebo přes které postupují přinášejí vodu o určitých vlastnostech a tím ovlivňují klima těchto oblastí. Tyto proudy zapadají do cirkulace Země jako třetí prvek. Cirkulačními prvky na Zemi jsou:

 1. Tryskové proudění zvané odborně jet stream
 2. Vodní proudy
 3. Oceánské proudy

Podstatnou složku cirkulačního systému Země jsou tedy oceánské proudy, o nichž pojednává tento článek a které dále detailněji definujeme. Jde o systém proudů o různých vlastnostech, směrech proudění i mohutnosti. Některé z nich jsou kostrou celého oceánského proudění a obecně cirkulace Země. Jde o hlavní hnací sílu se závažným vlivem na klima. Jejich zeslabení, zesílení nebo změna vlastností znamená významnou změnu klimatu určitých oblastí. O známkách kolapsu nejvýznamnějšího oceánského proudu s vlivem na klima v Evropě píšeme v článku Golfský proud kolabuje. Jeho kolaps by značně ovlivnil klima v četných oblastech. Tímto prozrazujeme první existující proud celého systému oceánských proudů, který je ale zajisté i z běžných informací a obecně znám.

Co je úkolem oceánských proudů? Vyměňovat teplo a vyrovnávat rozdíly bilance záření v různých částech oceánů. Celkově lze popsat systém oceánských proudů, do kterého se jednotlivé druhy spojují. Vliv na proudy mají různé faktory. Existuje pět základních koloběhů v oblasti subtropických anticyklon. Systém proudů vykládáme v další kapitole.

Systém oceánských proudů

Pro rozlišení došlo k pojmenování jednotlivých oceánských proudů. Jména se stala obecně známými, hlavně co se týče zásadních proudů, o nichž bývá častěji řeč v obecných informacích o klimatu. Existuje pět základních koloběhů.

 1. Ekvatoriální část – směr východ až západ dle vlivu pasátů, teplota povrchu vody stoupá
 2. Západní okraj – teplé proudy s přenosem tepla do vyšších šířek, vliv stálých západních větrů (včetně centrální Evropy)
 3. Polární oblasti – na cirkulaci mají vliv polární východní větry

Základní druhy oceánských proudů:

 • Teplé
 • Studené
 • vzestupné
 • Sestupné
 • Globální

Jak ovlivňují klima mořské proudy? Přehled pojmenovaných mořských proudů.

Obr. 1 Přehled oceánských proudů na Zemi

Proudy v systému oceánské cirkulace:

 • Golfský proud a Severoatlantský proud
 • Kurošio proud a Severní tichomořské proudy
 • Aljašský proud
 • Ojašio proud
 • Humboltdův proud
 • Brazilský proud
 • Labradorský proud
 • Benguelský proud
 • Peruánský proud
 • Západní příhon
 • Kanárský a Kalifornský proud
 • Východoaustralský proud
 • Západoaustralský proud
 • Agulhaský a Mozambický proud
 • Gulf Stream proud

Proudy vyznačené červeně patří mezi základní teplé a naopak proudy vyznačené modře jsou základními studenými proudy. Teplé proudy zvlhčují klima přilehlých oblastí a studené proudy zvyšují ariditu těchto oblastí, přinášejí tam tedy suchý vzduch. Intenzita proudů kolísá a to v některých případech i významně. Polohu si proudy zachovávají více méně shodnou. Výjimkou však je Indický oceán, kde se proud subtropického koloběhu vyskytuje jen v létě. V případě kolísání intenzity proudů dochází ke klimatickým oscilacím.

Závěr: Jak ovlivňují klima mořské proudy?

Jak ovlivňují klima mořské proudy? Oceánské proudy patří mezi složky všeobecné cirkulace na Zemi. Jde o důležitý prvek této cirkulace, která se jimi uzavírá. Základem cirkulace je vzdušné proudění v podobě jet streamu, který se odehrává ve vysoké troposféře. Jde o pásy silného větru, které se značně klikatí a ovlivňují počasí v různých oblastech. doslova odklánějí proudění a přinášejí do určitých oblastí teplo a sucho, do jiných pro změnu vydatné srážky nebo silné bouřky a povodně. Prvky cirkulace pokračují vodními proudy, které volně přecházejí do těch oceánských. Tyto se nazývají také mořské a značně ovlivňují klima. Jde o jednosměrné pohyby vody v povrchové vrstvě, které přenášejí obrovské masy vody o určitých fyzikálních vlastnostech na velké vzdálenosti.

Bez mořských proudů jako dopravníků vody a tím i tepla či chladu by klima správně nefungovalo. Tímto dochází totiž k pokračování cirkulace vzdušné a k uzavření zemské cirkulace, k přenosu chladu či tepla prostřednictvím kapaliny. Existují studené a teplé mořské proudy, podle toho jaký typ vody přenášejí. Proudy jsou pojmenovány, většinou podle oblastí výskytu nebo oblastí, do kterých směřují.