Jak ovlivňují klima mořské proudy?

Hodnocení článku

Jak ovlivňují klima mořské proudy? Na úvod můžeme říci, že značně a že bez jejich existence nebo s jiným uspořádáním by bylo klima na Zemi zcela odlišné. Otázka tohoto textu tedy zní, co je úkolem těchto proudů a jakou úlohu zastávají ve všeobecné atmosférické cirkulaci. Rozlišujeme totiž vzdušné a mořské proudění. Oboje můžeme nazvat přenosem a to důležitých molekul, které vyjadřujeme prostřednictvím veličin. Vzdušné proudění, jak název říká, přenáší molekuly vzduchu a určuje jeho fyzikální vlastnosti v různých oblastech. Mořské proudění přenáší molekuly vody a též určuje její fyzikální vlastnosti na určitých místech Země. Mořské proudění ovlivňuje vzdušnou cirkulaci a průběh počasí. Kdyby se odehrávaly mořské proudy jinak nebo by se v případě některých proudů změnily vlastnosti, pak by se odehrávalo jinak i počasí v různých oblastech Země.

Významný vliv, kde sebemenší změna má velké dopady

Rozkolísanost mořských proudů se může velmi významně a negativně projevit na klimatu mnohých oblastí. To dostatečně podtrhuje důležitost uspořádání mořských proudů na Zemi. Některé proudy působí ochlazení klimatu, jiné oteplení. Vzájemně spolu souvisejí a ovlivňují se. Jde o zásobárny vlhkosti pro pevninské oblasti, ve kterých tyto proudy ovlivňují klima. Takže jak zní definice mořského proudu?

Jednosměrný souvislý pohyb povrchové vrstvy vody horizontálně, jde o součást systému cirkulace. Zdroj tohoto proudu pochází ze vzdušné cirkulace, jde o vítr. Mořský proud je významným klimatickým faktorem.

Systém zemské cirkulace a cirkulační prvky

Dle definice tedy již víme, že vzdušná cirkulace plní funkci motoru cirkulace mořské. Mořské proudy značně ovlivňují klima na Zemi. Mořský proud obsahuje velké množství vody o různé teplotě vzduchu, které se přesouvá vlivem cirkulace na velké vzdálenosti. Do různých oblastí, do nichž nebo přes které postupují přinášejí vodu o určitých vlastnostech a tím ovlivňují klima těchto oblastí. Tyto proudy zapadají do cirkulace Země jako třetí prvek. Cirkulačními prvky na Zemi jsou:

 1. Tryskové proudění zvané odborně jet stream
 2. Vodní proudy
 3. Oceánské proudy

Podstatnou složku cirkulačního systému Země jsou tedy oceánské proudy, o nichž pojednává tento článek a které dále detailněji definujeme. Jde o systém proudů o různých vlastnostech, směrech proudění i mohutnosti. Některé z nich jsou kostrou celého oceánského proudění a obecně cirkulace Země. Jde o hlavní hnací sílu se závažným vlivem na klima. Jejich zeslabení, zesílení nebo změna vlastností znamená významnou změnu klimatu určitých oblastí. O známkách kolapsu nejvýznamnějšího oceánského proudu s vlivem na klima v Evropě píšeme v článku Golfský proud kolabuje. Jeho kolaps by značně ovlivnil klima v četných oblastech. Tímto prozrazujeme první existující proud celého systému oceánských proudů, který je ale zajisté i z běžných informací a obecně znám.

Co je úkolem oceánských proudů? Vyměňovat teplo a vyrovnávat rozdíly bilance záření v různých částech oceánů. Celkově lze popsat systém oceánských proudů, do kterého se jednotlivé druhy spojují. Vliv na proudy mají různé faktory. Existuje pět základních koloběhů v oblasti subtropických anticyklon. Systém proudů vykládáme v další kapitole.

Systém oceánských proudů

Pro rozlišení došlo k pojmenování jednotlivých oceánských proudů. Jména se stala obecně známými, hlavně co se týče zásadních proudů, o nichž bývá častěji řeč v obecných informacích o klimatu. Existuje pět základních koloběhů.

 1. Ekvatoriální část – směr východ až západ dle vlivu pasátů, teplota povrchu vody stoupá
 2. Západní okraj – teplé proudy s přenosem tepla do vyšších šířek, vliv stálých západních větrů (včetně centrální Evropy)
 3. Polární oblasti – na cirkulaci mají vliv polární východní větry

Základní druhy oceánských proudů:

 • Teplé
 • Studené
 • vzestupné
 • Sestupné
 • Globální

Mořský proud – Wikipedie

Obr. 1 Přehled oceánských proudů na Zemi

Proudy v systému oceánské cirkulace:

 • Golfský proud a Severoatlantský proud
 • Kurošio proud a Severní tichomořské proudy
 • Aljašský proud
 • Ojašio proud
 • Humboltdův proud
 • Brazilský proud
 • Labradorský proud
 • Benguelský proud
 • Peruánský proud
 • Západní příhon
 • Kanárský a Kalifornský proud
 • Východoaustralský proud
 • Západoaustralský proud
 • Agulhaský a Mozambický proud
 • Gulf Stream proud

Proudy vyznačené červeně patří mezi základní teplé a naopak proudy vyznačené modře jsou základními studenými proudy. Teplé proudy zvlhčují klima přilehlých oblastí a studené proudy zvyšují ariditu těchto oblastí, přinášejí tam tedy suchý vzduch. Intenzita proudů kolísá a to v některých případech i významně. Polohu si proudy zachovávají více méně shodnou. Výjimkou však je Indický oceán, kde se proud subtropického koloběhu vyskytuje jen v létě. V případě kolísání intenzity proudů dochází ke klimatickým oscilacím.

Závěr

Jak ovlivňují klima mořské proudy? Oceánské proudy patří mezi složky všeobecné cirkulace na Zemi. Jde o důležitý prvek této cirkulace, která se jimi uzavírá. Základem cirkulace je vzdušné proudění v podobě jet streamu, který se odehrává ve vysoké troposféře. Jde o pásy silného větru, které se značně klikatí a ovlivňují počasí v různých oblastech. doslova odklánějí proudění a přinášejí do určitých oblastí teplo a sucho, do jiných pro změnu vydatné srážky nebo silné bouřky a povodně. Prvky cirkulace pokračují vodními proudy, které volně přecházejí do těch oceánských. Tyto se nazývají také mořské a značně ovlivňují klima. Jde o jednosměrné pohyby vody v povrchové vrstvě, které přenášejí obrovské masy vody o určitých fyzikálních vlastnostech na velké vzdálenosti.

Bez mořských proudů jako dopravníků vody a tím i tepla či chladu by klima správně nefungovalo. Tímto dochází totiž k pokračování cirkulace vzdušné a k uzavření zemské cirkulace, k přenosu chladu či tepla prostřednictvím kapaliny. Existují studené a teplé mořské proudy, podle toho jaký typ vody přenášejí. Proudy jsou pojmenovány, většinou podle oblastí výskytu nebo oblastí, do kterých směřují.

Meteo Aktuality

Od mala mě fascinuje voda a projevy s ní spojené. Přírodní živly a to zejména extrémní průběh počasí. Chuť o nich informovat a také uvádět na pravou míru přemíru bulvárních informací nejen na internetu mě přiměla vytvořit stránky. Proto jsem 21. ledna 2011 založil na Facebooku projekt v podobě stránky, k níž brzy vznikla webová stránka. Projekt seriózního meteorologického servisu přináší seriózní informace o počasí a souvisejících oborech. Cílem je poskytovat informace o počasí, objasňovat příčiny, souvislosti a vzdělávat v oboru. Více lidí si sice vždy raději přečte nepravdivé a katastrofální informace plné extrémů než to, že počasí bude průměrné. Ale seriózní informace mají také své uplatnění. Za tímto cílem si stojím! To, zda se mi to daří plnit musíte posoudit vy, milí čtenáři.

Meteo Aktuality má 1100 příspěvků. Zobrazit vše od Meteo Aktuality