Konvekční období začíná, čekejte první jarní bouřky

Se začátkem dubna začíná tzv. konvekční sezóna, současně toto období nazýváme také vegetačním nebo obdobím teplé části roku. Trvat bude do října. V tomto období se setkáváme často s podmínkami pro vznik konvekční činnosti, jinými slovy ke srážkové činnosti specifických oblaků podoby přeháněk a bouřek. S vyššími teplotami vznikají pro konvekční procesy vhodné podmínky. O konvekci a všem co je pro ni důležité ale někdy příště. Nyní obraťme pozornost na období jako takové a předpověď bouřkové činnosti pro další dny.

Teplá část roku

Trvá od dubna do října (resp. září) a obsahuje již zmíněné konvekční období z hlediska meteorologického, ale také období vegetačního. Takto nazýváme toto období zejména v oborech fenologie a agronomie. Pro přiblížení se fenologie zabývá různými fázemi (fenofáze) vegetace během této části roku s vlivem na počasí a podnebí. Agronomie zkoumá podmínky pro pěstování plodin různého druhu. Konvekční období nás bude zajímat ve vztahu k meteorologii asi nejvíce, neboť jde o období s výskytem konvekce, tedy srážkové činnosti typu přeháněk a bouřek. V okrajových obdobích teplé části roku se vyskytuje slabší konvekce produkující slabé bouřky, uprostřed období se setkáváme s významnými konvekčními procesy a tedy i významnou bouřkovou činností.

Předpověď prvních bouřek

Právě dnes vrcholí na naše území příliv teplého vzduchu, kdy teploty zejména v Čechách vystupují i mírně nad 20°C. Od jihozápadu začne k večeru přes jihozápad a západ Čech přecházet studená fronta, která se při svém přechodu bude vlnit. Právě v souvislosti s přechodem fronty se budou ve vrcholícím přílivu teplého vzduchu tvořit přeháňky a také v některých případech i bouřky. Ty se budou objevovat v Čechách, zejména a s nejvyšší pravděpodobností výskytu na jihozápadě a západě území.

Ve čtvrtek lze čekat srážky, ale o bouřky se již jednat nebude. Za frontou se bude dále ochlazovat. Po krátkém ochlazení nás čeká ovšem na přelomu týdnů slunečné počasí a opětovný návrat teplot nad 20°C. Bude velice příjemné počasí. Tento příliv teplého vzduchu a slunečné počasí ukončí opět přechod studené fronty v příštím týdnu a opět pravděpodobně tato přinese i bouřkovou činnost.

Meteo Aktuality

Od malička mě fascinuje voda, hydrologie, která je všude okolo a tedy i v atmosféře, kde za spolupůsobení dalších dějů přináší fascinující procesy a jevy. Mnohdy jde o extrémní a o to zajímavější jevy. Ne méně se zabývám klimatologií, která hodnotí dlouhodobý stav počasí - klima. Vazby a vzájemné ovlivňování těchto oborů studuji dnes a denně a rád přináším seriózní informace z oblasti těchto věd. Proto jsem v roce 2011 na internetu založil projekt Meteo Aktuality a nyní jsem majitel a hlavní správce tohoto webu. Ať se vám zde líbí a najdete tu to, co potřebujete a třeba klidně i něco navíc.