Konvekční období začíná, čekejte první jarní bouřky

Hodnocení článku

Se začátkem dubna začíná tzv. konvekční sezóna, současně toto období nazýváme také vegetačním nebo obdobím teplé části roku. Trvat bude do října. V tomto období se setkáváme často s podmínkami pro vznik konvekční činnosti, jinými slovy ke srážkové činnosti specifických oblaků podoby přeháněk a bouřek. S vyššími teplotami vznikají pro konvekční procesy vhodné podmínky. O konvekci a všem co je pro ni důležité ale někdy příště. Nyní obraťme pozornost na období jako takové a předpověď bouřkové činnosti pro další dny. Konvekční období začíná.

Teplá část roku

Trvá od dubna do října (resp. září) a obsahuje již zmíněné konvekční období z hlediska meteorologického, ale také období vegetačního. Takto nazýváme toto období zejména v oborech fenologie a agronomie. Pro přiblížení se fenologie zabývá různými fázemi (fenofáze) vegetace během této části roku s vlivem na počasí a podnebí. Agronomie zkoumá podmínky pro pěstování plodin různého druhu. Konvekční období nás bude zajímat ve vztahu k meteorologii asi nejvíce, neboť jde o období s výskytem konvekce, tedy srážkové činnosti typu přeháněk a bouřek. V okrajových obdobích teplé části roku se vyskytuje slabší konvekce produkující slabé bouřky, uprostřed období se setkáváme s významnými konvekčními procesy a tedy i významnou bouřkovou činností.

Předpověď prvních bouřek, aneb konvekční období začíná

Právě dnes vrcholí na naše území příliv teplého vzduchu, kdy teploty zejména v Čechách vystupují i mírně nad 20°C. Od jihozápadu začne k večeru přes jihozápad a západ Čech přecházet studená fronta, která se při svém přechodu bude vlnit. Právě v souvislosti s přechodem fronty se budou ve vrcholícím přílivu teplého vzduchu tvořit přeháňky a také v některých případech i bouřky. Ty se budou objevovat v Čechách, zejména a s nejvyšší pravděpodobností výskytu na jihozápadě a západě území.

Ve čtvrtek lze čekat srážky, ale o bouřky se již jednat nebude. Za frontou se bude dále ochlazovat. Po krátkém ochlazení nás čeká ovšem na přelomu týdnů slunečné počasí a opětovný návrat teplot nad 20°C. Bude velice příjemné počasí. Tento příliv teplého vzduchu a slunečné počasí ukončí opět přechod studené fronty v příštím týdnu a opět pravděpodobně tato přinese i bouřkovou činnost.

Meteo Aktuality

Od mala mě fascinuje voda a projevy s ní spojené. Přírodní živly a to zejména extrémní průběh počasí. Proto jsem 21. ledna 2011 založil na Facebooku projekt v podobě stránky, k níž brzy vznikla webová stránka. Projekt pro informace o počasí a souvisejících oborech. S cílem poskytovat vlastní informace o počasí, objasňovat příčiny, souvislosti a vzdělávat v oboru. Vzhledem k velkému množství nepodložených a nepřesných až bulvárních informací ve vztahu k počasí v českých médiích, směřuji tento projekt od počátku k serióznímu podávání informací. To zda se mi daří plnit tyto cíle musíte posoudit vy, milí čtenáři.

Meteo Aktuality napsal/a 1037 příspěvků. Zobrazit všechny příspěvky od Meteo Aktuality