Historie počasí

Před deseti lety trvala inverze i přes měsíc

Hodnocení článku

Před deseti lety trvala inverze i přes měsíc, vlivem čehož se na mnohých místech za celý listopad nevyskytly žádné srážky. V roce 2011 byl podzim vlivem tohoto faktu velmi suchý. Neustále se obnovující vliv vysokého tlaku vzduchu nedovolil většímu rozrušení inverze. Srážkově významná oblačnost se po dlouhé týdne do centrální Evropy nedostávala. A nešlo jen o záležitost střední Evropy. Slábnoucí fronty, které se do prostoru centra Evropy dostaly od západu přinášely jen nepatrné rozrušení inverze. Většinou se projevily přibýváním frontální oblačnosti ale bez srážek. Oblačnost přibývala i nad nízkou inverzní, nedošlo k zesílení proudění a tedy ani k rozrušení inverze. Tato situace se opakovala tedy zhruba od období po polovině října až do konce listopadu. Některá místa v ČR ovlivnila změna ještě poslední den listopadu, mnohde ale pršelo až následující den.

Před deseti lety nekonečná teplotní inverze trvající přes měsíc

Tak by bylo možné nazvat právě tu vyskytlou se v roce 2011. Jednotvárné počasí vládlo bez větších změn celý listopad a již před jeho začátkem. Teplotní inverze nebrala konce, synoptická situace se stále opakovala. Vysoký tlak vzduchu jednoznačně převládl nad oblastí střední Evropy. Toto suché počasí bylo i přes období chladné části roku znát i co se týče hydrologické situace. U nás i jinde v Evropě došlo ke snížení průtoků vodních toků na velmi nízké hodnoty a ke snížení hladin podzemních vod. Vedle suchého počasí se inverze ve spojení s velmi slabým nebo žádným prouděním projevovala výskytem smogových situací. Zhoršená kvalita ovzduší se týkala zejména velkých měst a průmyslových oblastí. V určitých obdobích šlo o značně zhoršenou kvalitu ovzduší.

Před deseti lety trvala inverze i měsíc. Tlakové pole 18.11.2011.

Obr. 1 Před deseti lety inverze přes měsíc. Analýza tlakového pole k 18.11.2011 podle modelu GFS, zdroj: wetterzentrale.de/archiv

Na mnohých místech se srážky za celý listopad vlivem obnovujícího se vlivu tlakové výše nevyskytly. Pokud se někde vyskytly, šlo o zanedbatelné mrholení. Některá místa měla i srážkově chudý či zcela beze srážkový konec října. Sucho se i v tomto podzimním období projevilo na hydrologické situaci nejen v ČR. Stabilní anticyklonální počasí bez srážek bylo i v jiných částech střední Evropy či i jinde v Evropě. Pro meteorology je takové počasí doslova nudné a jednotvárné. Počasí se při této situaci prakticky nemění, nemá žádné významné projevy a meteorologické prvky vykazují malé výchylky. Jen na horách při počasí bez inverzní oblačnosti dochází k větším výchylkám teploty. V noci a ráno jde o silnější mráz, přes den o nadprůměrnou teplotu.

Další informace o podobných situacích najdete na naší stránce Významné události.

Před deseti lety inverze přes měsíc: Průběh srážek v Praze

Například v Praze se vyskytly poslední významnější srážky 19. října 2011 o úhrnu 7mm. Dále šlo pouze o slabé srážky, naposledy 26. října o úhrnu 1.4mm. Poté se vyskytly srážky až 30. listopadu o velmi zanedbatelném úhrnu 0.7mm. První významnější spadly až 4. prosince o úhrnu 6.4mm. A objevila se dokonce zimní bouřka, avšak za dosti vysoké teploty v maximu na 12°C. Přitom v listopadu byl zaznamenán v silné teplotní inverzi i ledový den a to 15. listopadu s maximem teploty -0.1°C, kdy minimum teploty bylo velmi podobné a činilo -2°C.

Srážkový úhrn 0.7mm za měsíc byl v listopadu 2011 většinou nejnižším úhrnem za posledních několik let. Že by nespadly během měsíce vůbec žádné srážky se skutečně zpravidla nestává. Před deseti lety však trval inverze přes měsíc, stala výjimečná situace.