Zajímavosti

Publikace Voda a krajina

Hodnocení článku

Publikace voda a krajina byla vydána v roce 2017, v tomto článku ji stručně představíme. Knihu lze určitě vřele doporučit pro všechny čtenáře. Zejména pak pro čtenáře se zájmem o problematiku hydrologie, přírody a krajiny. Kniha řeší aktuální problémy zadržení vody v krajině, ale obecně též popisuje vzácnou tekutinu, bez které není života na Zemi. Kniha jako obecný návod pro to, umět žít s vodou, umět s ní dobře hospodařit. Měla by být návodem, jak se vrátit k přirozené krajině.

Voda a krajina. Kniha o životě s vodou a návratu k přirozené krajině. - StavebniKnihy.cz

Obr. 1 Obálka publikace

Tématika publikace

Stručný přehled tématiky, rozebírané v této publikaci v jednotlivých kapitolách:

Hlavními témata zapracována v knize ukazují vodu jako látku a to látku nenahraditelnou v různých podobách. Dále kniha popisuje základní prvky, ve kterých se voda vyskytuje. Podstatná část publikace s věnuje tématice přirozené krajině a vodních toků jako její důležité součásti.

Popis publikace

V úvodní kapitole je čtenář seznámen s vodou a jejími vlastnostmi. Probrány jsou například hydrologické extrémy jako je sucho a povodeň. Poté publikace pojednává o vodě jako o látce, jako jedné z nejsložitějších látek na Zemi. Poukazuje na její nenahraditelnost. Jak dělíme vodu podle tzv. barev? Druhá část nebo-li kapitola, pojednává o výskytu vody v krajině. Objasňuje základní pojmy a věnuje se důležitosti vody v krajině z pohledu stojatých vod jako jsou jezera, rybníky či mokřady. Dále též z pohledu vod tekoucích v podobě vodních toků různých druhů a velikostí.

Voda a krajina. Kniha o životě s vodou a návratu k přirozené krajině. - StavebniKnihy.cz

Náhled do publikace, strana 157 – revitalizace vodních toků

V další části objasňuje hlavní téma publikace a tím je voda v krajině, její výskyt a problém s jejím udržením v krajině. Kniha popisuje aktuální problémy s návrhy jejich řešení tak, aby byla voda v krajině maximálně a správně využita. Též se věnuje pojmu přírodní vodní tok a aktuálním problémům týkajících se dřívějších úprav vodních tok. Naráží na současné snahy o vrácení vodních toků do původních koryt, tedy do přírodě blízkého stavu. Proč bojujeme se suchem a na druhé straně i ničivými povodněmi? Na mnoho otázek tohoto typu kniha nejen v této kapitole odpoví odborně a reálně. Poté následuje závěr a doslov.

O publikaci

Autory publikace Voda a krajina, která byla vydána v nakladatelství Dokořán za podpory Středočeského kraje, jsou Václav Cílek, Tomáš Just, Zdeňka Sůvová a kolektiv. Každá část publikace obsahuje pod kapitoly, které jsou zpracovány jedním z autorů nebo více autory. Vznikla tak kvalitní publikace od odborníků na problematiku. Doporučená cena publikace je 499,- Kč, při objednání online je cena nižší. Dnes lze publikaci zakoupit i za sníženou cenu (například pod 400,- Kč). Další informace například o autorech publikace s možností knihu zakoupit najdete na stránce dokoran.cz.

Publikaci vřele doporučujeme, čtenáři přinese mnoho cenných informací o vodě a souvisejícím. Též čtenáři udělá jasno v problematice zadržení vody v krajině a správném hospodaření s vodou.  S tím souvisí další informace, zejména o problematice návratu k přirozeným korytům vodních toků tak, aby bylo možné vodu využít a to s ohledem na bezpečnost lidí a jejich majetku.