Publikace Voda a krajina

()

Publikace voda a krajina byla vydána v roce 2017, v tomto článku ji stručně představíme. Knihu lze určitě vřele doporučit pro všechny čtenáře. Zejména pak pro čtenáře se zájmem o problematiku hydrologie, přírody a krajiny. Kniha řeší aktuální problémy zadržení vody v krajině, ale obecně též popisuje vzácnou tekutinu, bez které není života na Zemi. Kniha je obecným návodem pro to, umět žít s vodou, umět s ní dobře hospodařit. Měla by být návodem, jak se vrátit k přirozené krajině.

Voda a krajina. Kniha o životě s vodou a návratu k přirozené krajině. - StavebniKnihy.cz

Obr. 1 Obálka publikace

Tématika publikace

Stručný přehled tématiky, o které je v knize pojednáno v jednotlivých kapitolách:

  • Pojmy povodeň a sucho
  • Voda jako látka
  • Barvy vody
  • Počasí
  • Stojaté vody
  • Tekoucí vody
  • Vodní toky
  • Přírodní vodní tok
  • Úpravy vodních toků a revitalizace
  • Problém zadržení vody v krajině

Hlavními tématy jsou voda jako látka a to látka nenahraditelná v různých podobách. Dále jsou popsány základní prvky, ve kterých se voda vyskytuje. Podstatná část je věnována tématice přirozené krajině a vodních toků jako její důležité součásti.

Popis publikace

V úvodní kapitole je čtenář seznámen s vodou a jejími vlastnostmi. Probrány jsou například hydrologické extrémy jako je sucho a povodeň. Poté je pojednáno o vodě jako o látce, která je jednou z nejsložitějších látek na Zemi. Poukázáno je na její nenahraditelnost. Jak dělíme vodu podle tzv. barev? Druhá část nebo-li kapitola, pojednává o výskytu vody v krajině. Objasňuje základní pojmy a věnuje se důležitosti vody v krajině z pohledu stojatých vod jako jsou jezera, rybníky či mokřady. Dále též z pohledu vod tekoucích v podobě vodních toků různých druhů a velikostí.

Voda a krajina. Kniha o životě s vodou a návratu k přirozené krajině. - StavebniKnihy.cz

Náhled do publikace, strana 157 – revitalizace vodních toků

V další části objasňuje hlavní téma publikace a tím je voda v krajině, její výskyt a problém s jejím udržením v krajině. Kniha popisuje aktuální problémy s návrhy jejich řešení tak, aby byla voda v krajině maximálně a správně využita. Též se věnuje pojmu přírodní vodní tok a aktuálním problémům týkajících se dřívějších úprav vodních tok. Naráží na současné snahy o vrácení vodních toků do původních koryt, tedy do přírodě blízkého stavu. Proč bojujeme se suchem a na druhé straně i ničivými povodněmi? Na mnoho otázek tohoto typu kniha nejen v této kapitole odpoví odborně a reálně. Poté následuje závěr a doslov.

O publikaci

Autory publikace Voda a krajina, která byla vydána v nakladatelství Dokořán za podpory Středočeského kraje, jsou Václav Cílek, Tomáš Just, Zdeňka Sůvová a kolektiv. Každá část publikace obsahuje pod kapitoly, které jsou zpracovány jedním z autorů nebo více autory. Vznikla tak kvalitní publikace od odborníků na problematiku. Doporučená cena publikace je 499,- Kč, při objednání online je cena nižší. Dnes lze publikaci zakoupit i za sníženou cenu (například pod 400,- Kč). Další informace například o autorech publikace s možností knihu zakoupit najdete na stránce dokoran.cz. Informace o křtu publikace vodou z řeky Želivky najdete například zde.

Publikaci vřele doporučujeme, čtenáři přinese mnoho cenných informací o vodě a souvisejícím. Též čtenáři udělá jasno v problematice zadržení vody v krajině a správném hospodaření s vodou.  S tím souvisí další informace, zejména o problematice návratu k přirozeným korytům vodních toků tak, aby byla voda využita a to s ohledem na bezpečnost lidí a jejich majetku.

Jak se vám tento příspěvek líbil?

Prosíme o jeho hodnocení!

Průměrné hodnocení / 5. Počet hlasů:

Žádné hlasování. Buďte první, kdo ohodnotí příspěvek!

Jak byl pro vás tento příspěvek užitečný?

Sdílejte příspěvěk s ostatními na sociálních sítích!

Mrzí nás, že pro vás příspěvek nebyl užitečný.

Napište nám konkrétní důvody a co je v něm špatně. Děkujeme!

Jak můžeme tento příspěvek vylepšit? Co je v něm špatně, co v něm chybí?

Shrnutí článku
Publikace Voda a krajina
Název
Publikace Voda a krajina
Popis
Publikace Voda a krajina. Recenze publikace. Popis knihy, výčet témat, autorů, skladba knihy, popis obsahu. Doplňující informace.
Publikoval
Meteo Aktuality

Meteo Aktuality

Od mala mě fascinuje voda a projevy s ní spojené. Přírodní živly a to zejména extrémní průběh počasí. Proto jsem 21. ledna 2011 založil na Facebooku projekt v podobě stránky, k níž brzy vznikla webová stránka. Projekt pro informace o počasí a souvisejících oborech. S cílem poskytovat vlastní informace o počasí, objasňovat příčiny, souvislosti a vzdělávat v oboru. Vzhledem k velkému množství nepodložených a nepřesných až bulvárních informací ve vztahu k počasí v českých médiích, směřuji tento projekt od počátku k serióznímu podávání informací. To zda se mi daří plnit tyto cíle musíte posoudit vy, milí čtenáři.