Publikace Voda a krajina

Hodnocení článku

Publikace voda a krajina byla vydána v roce 2017, v tomto článku ji stručně představíme. Knihu lze určitě vřele doporučit pro všechny čtenáře. Zejména pak pro čtenáře se zájmem o problematiku hydrologie, přírody a krajiny. Kniha řeší aktuální problémy zadržení vody v krajině, ale obecně též popisuje vzácnou tekutinu, bez které není života na Zemi. Kniha je obecným návodem pro to, umět žít s vodou, umět s ní dobře hospodařit. Měla by být návodem, jak se vrátit k přirozené krajině.

Voda a krajina. Kniha o životě s vodou a návratu k přirozené krajině. - StavebniKnihy.cz

Obr. 1 Obálka publikace

Tématika publikace

Stručný přehled tématiky, o které je v knize pojednáno v jednotlivých kapitolách:

  • Pojmy povodeň a sucho
  • Voda jako látka
  • Barvy vody
  • Počasí
  • Stojaté vody
  • Tekoucí vody
  • Vodní toky
  • Přírodní vodní tok
  • Úpravy vodních toků a revitalizace
  • Problém zadržení vody v krajině

Hlavními tématy jsou voda jako látka a to látka nenahraditelná v různých podobách. Dále jsou popsány základní prvky, ve kterých se voda vyskytuje. Podstatná část je věnována tématice přirozené krajině a vodních toků jako její důležité součásti.

Popis publikace

V úvodní kapitole je čtenář seznámen s vodou a jejími vlastnostmi. Probrány jsou například hydrologické extrémy jako je sucho a povodeň. Poté je pojednáno o vodě jako o látce, která je jednou z nejsložitějších látek na Zemi. Poukázáno je na její nenahraditelnost. Jak dělíme vodu podle tzv. barev? Druhá část nebo-li kapitola, pojednává o výskytu vody v krajině. Objasňuje základní pojmy a věnuje se důležitosti vody v krajině z pohledu stojatých vod jako jsou jezera, rybníky či mokřady. Dále též z pohledu vod tekoucích v podobě vodních toků různých druhů a velikostí.

Voda a krajina. Kniha o životě s vodou a návratu k přirozené krajině. - StavebniKnihy.cz

Náhled do publikace, strana 157 – revitalizace vodních toků

V další části objasňuje hlavní téma publikace a tím je voda v krajině, její výskyt a problém s jejím udržením v krajině. Kniha popisuje aktuální problémy s návrhy jejich řešení tak, aby byla voda v krajině maximálně a správně využita. Též se věnuje pojmu přírodní vodní tok a aktuálním problémům týkajících se dřívějších úprav vodních tok. Naráží na současné snahy o vrácení vodních toků do původních koryt, tedy do přírodě blízkého stavu. Proč bojujeme se suchem a na druhé straně i ničivými povodněmi? Na mnoho otázek tohoto typu kniha nejen v této kapitole odpoví odborně a reálně. Poté následuje závěr a doslov.

O publikaci

Autory publikace Voda a krajina, která byla vydána v nakladatelství Dokořán za podpory Středočeského kraje, jsou Václav Cílek, Tomáš Just, Zdeňka Sůvová a kolektiv. Každá část publikace obsahuje pod kapitoly, které jsou zpracovány jedním z autorů nebo více autory. Vznikla tak kvalitní publikace od odborníků na problematiku. Doporučená cena publikace je 499,- Kč, při objednání online je cena nižší. Dnes lze publikaci zakoupit i za sníženou cenu (například pod 400,- Kč). Další informace například o autorech publikace s možností knihu zakoupit najdete na stránce dokoran.cz. Informace o křtu publikace vodou z řeky Želivky najdete například zde.

Publikaci vřele doporučujeme, čtenáři přinese mnoho cenných informací o vodě a souvisejícím. Též čtenáři udělá jasno v problematice zadržení vody v krajině a správném hospodaření s vodou.  S tím souvisí další informace, zejména o problematice návratu k přirozeným korytům vodních toků tak, aby byla voda využita a to s ohledem na bezpečnost lidí a jejich majetku.

Meteo Aktuality

Od mala mě fascinuje voda a projevy s ní spojené. Přírodní živly a to zejména extrémní průběh počasí. Chuť o nich informovat a také uvádět na pravou míru přemíru bulvárních informací nejen na internetu mě přiměla vytvořit stránky. Proto jsem 21. ledna 2011 založil na Facebooku projekt v podobě stránky, k níž brzy vznikla webová stránka. Projekt seriózního meteorologického servisu přináší seriózní informace o počasí a souvisejících oborech. Cílem je poskytovat informace o počasí, objasňovat příčiny, souvislosti a vzdělávat v oboru. Více lidí si sice vždy raději přečte nepravdivé a katastrofální informace plné extrémů než to, že počasí bude průměrné. Ale seriózní informace mají také své uplatnění. Za tímto cílem si stojím! To, zda se mi to daří plnit musíte posoudit vy, milí čtenáři.

Meteo Aktuality má 1100 příspěvků. Zobrazit vše od Meteo Aktuality