ZajímavostiZměna klimatu

Ruší změna klimatu jaro?

Hodnocení článku

Asi si čím dál tím více pokládáte tuto otázku, zda ruší změna klimatu jaro? Případně obecně, že v posledních letech se počasí odpovídající našemu klimatickému období jara odehrává stále méně. Určitě dlužno na úvod říci, že počasí se odehrává každý rok jinak. Jen někdy můžeme pozorovat jisté podobnosti. Proměnlivost počasí, zvýšená právě na počátku jarního období,  patří k našemu klimatu stále. Toto se snažíme objasnit například v článku Na střeše Evropy a rozhraní vzduchů. Tento článek odpovídá zejména na to, proč dochází k proměnlivosti počasí v naší zeměpisné oblasti. Obecný model průběhu počasí na jaře v našem klimatu poskytuje náš článek Počasí na jaře v podmínkách ČR. Zde najdete obecné informace o tom, jak by se obecně počasí u nás na jaře odehrává a proč tomu tak je. Tento článek přináší zamyšlení nad tím, co je v poslední době v tomto průběhu počasí přeci jen jinak.

Začít musíme ovšem u průběhu zimních sezón. Zde se uplatňuje zejména mimo horské polohy změna klimatu poměrně značně a to co se týče teploty vzduchu. S teplejšími zimami a nástupem pravé studené části roku souvisí poté prodloužení výskytu tohoto charakteru počasí po skončení tohoto období. Jaro slouží jako přechodové období mezi zimou, kdy panuje jeden základní druh počasí, a létem, kdy panuje zcela opačný druh počasí. Aby byl tento přechod zmírněn a jednalo se o pozvolnější nástup opačných ročních období. Takto ovšem v posledních letech do jisté míry jaro přestává fungovat a plnit tedy tento úkol. Z tohoto pohledu se také nabízí otázka, zda ruší změna klimatu jaro?

Hodně sluníčka, v noci mráz. Jarní počasí se vrátí po polovině týdne. Jasná obloha.

Protažení zimy do jara a ostrý přechod do léta, aneb ruší změna klimatu pomalu jaro?

Přesně k tomuto modelu průběhu počasí nyní směřuje. Skutečně můžeme pozorovat oteplování v zimních měsících a chladnější průběh prvních jarních měsíců. Dochází k tzv. výskytu opožděné zimy, samozřejmě jde o vpády studeného vzduchu a již kromě vyšších nadmořských výše nikoli zcela zimní počasí. Tyto vpády ale vládnou, jsou časté a poměrně intenzivní. Poté náhle končí a dojde k zásadnímu oteplení, počasí začne být poměrně rychle rovnou letní. Jarního charakteru počasí si téměř nevšimneme, protože se tento odehraje v několika málo dnech. Tomuto odpovídá průběh počasí u nás alespoň v posledních několika letech s tím, že rychlé oteplení přichází krátce již velmi brzy. V období, kdy není taková teplota ještě zdaleka běžná. Chvíli může počasí připomenout léto tedy již na konci března či počátku dubna, ale poté ještě v polovině května dokáže být dosti studené a odpovídat podle normálu právě zmíněnému začátku dubna.

Obecně lze říci, že proměnlivý ráz počasí je v první polovině jara běžný. Počasí dokáže být velmi teplé, ale také nestabilní a teplo rychle střídá zima. V poslední letech ovšem tyto změny intenzivní a období značné proměnlivosti se prodlužuje směrem k létu. Toto poté ihned následuje. Tuto rozkolísanost připisujeme současné změně klimatu, která tzv. ruší jaro jako období s charakteristickým počasím.

Ruší změna klimatu jaro? Pylová informační služba ČR a její význam. Rozkvetlá řepka.

S tímto průběhem počasí na počátku jara se pojí negativní důsledky. Významně teplá období přicházející předčasně působí rychlý rozvoj vegetace. Vegetace je podnícena se rozvíjet již ve spojitosti s převážně teplým počasím bez mrazu a sněhové pokrývky na konci zimy. Další teplejší období už proces rozvoje v podobě kvetení stromů vyvolá. Poté ovšem následuje změna zvaná doslova “návratem nohama na zem”. Přichází citelné ochlazení s nočním mrazem i v nížinách, což je pro takto stimulovanou vegetaci zničující. Další případná teplá období přimějí k rozvoji další ještě nerozkvetlé stromy. S dalším citelným ochlazením i v období po tzv. vegetačním klidu (tzn. ve vegetačním období, od dubna) včetně nočních mrazů i v nížinách přicházejí další negativní dopady.

Závěr: Ruší změna klimatu jaro?

Je tedy pravděpodobné, že změna klimatu působí toto rozkolísání počasí v ročních obdobích. Tím by tedy došlo při pokračování tohoto procesu k vymizení typických rysů počasí pro jarní období. Kdy toto má plnit úkol pozvolného přechodu mezi obdobím zimy a obdobím léta. Tato pozvolnost je důležitá právě pro bezproblémový a postupný rozvoj vegetace. A v posledních letech s postupující změnou klimatu chybí. To pozorujeme v posledních letech, zejména po teplejších zimách. S postupující změnou klimatu se může tento průběh počasí vyskytovat častěji a být intenzivnější. Převažující studené a značně proměnlivé počasí může přetrvat déle a to do konce jara, poté se může odehrávat náhlý nástup letního počasí. Jde samozřejmě o převažující model, počasí může mít zajisté v některých letech poněkud jiný vývoj.